قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

آرشیو مطالب : كامپیوتر

رئیس سازمان امور دانشجویان :

امكانات ورزشی با رعایت اصول بهداشتی در اختیار دانشجویان قرار گیرد

امكانات ورزشی با رعایت اصول بهداشتی در اختیار دانشجویان قرار گیرد

آزمون آزمایشی برای داوطلبان دانشنامه تخصصی پزشكی

آزمون آزمایشی برای داوطلبان دانشنامه تخصصی پزشكی

فراخوان تولید تجهیزات خوانش كیت های تشخیصی اعلام گردید

فراخوان تولید تجهیزات خوانش كیت های تشخیصی اعلام گردید
برای اولین بار ؛

اعصاب مصنوعی و بیولوژیك با موفقیت تبادل اطلاعات كردند

اعصاب مصنوعی و بیولوژیك با موفقیت تبادل اطلاعات كردند
رئیس پژوهشگاه دانشگاه آزاد :

دانشگاه آزاد در 10 رشته رتبه اول كشور را كسب نمود

دانشگاه آزاد در 10 رشته رتبه اول كشور را كسب نمود
لینک دوستان قائم
قائم