قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

مطالب قائم

۱۲ و ۱۳ آذرماه؛

كنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری

كنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری
با دستور رئیس دانشگاه؛

حقوق كارورزان دانشگاه علوم پزشكی تهران افزایش یافت

حقوق كارورزان دانشگاه علوم پزشكی تهران افزایش یافت
برای نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰؛

جزئیات درج تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد

جزئیات درج تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد
از سازمان غذا و دارو آمریكا؛

واكسن بیوان تك خواهان اجازه استفاده اضطراری شد

واكسن بیوان تك خواهان اجازه استفاده اضطراری شد
رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها؛

فرصت های فضای مجازی در اولویت كار مسؤلان دانشگاهی قرار گیرد

فرصت های فضای مجازی در اولویت كار مسؤلان دانشگاهی قرار گیرد
به وسیله ورقه های دینامیكی جدید؛

هواپیماهای كم سروصدا با الهام از پرواز جغد تولید می شود

هواپیماهای كم سروصدا با الهام از پرواز جغد تولید می شود
برای دستیاران؛

فردا آخرین فرصت تكمیل ظرفیت آزمون دستیاری فوق تخصصی

فردا آخرین فرصت تكمیل ظرفیت آزمون دستیاری فوق تخصصی

انواع درب فلزی و سفارش درب فلزی

انواع درب فلزی و سفارش درب فلزی
یك مقام مسئول دانشگاه آزاد ؛

دروس عملی و آزمایشگاهی از اول آذر لغو می شود

دروس عملی و آزمایشگاهی از اول آذر لغو می شود
با حكم طهرانچی؛

مجری طرح سامانه دانشجویار در دانشگاه آزاد انتخاب شد

مجری طرح سامانه دانشجویار در دانشگاه آزاد انتخاب شد
لینک دوستان قائم
قائم