قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

آرشیو مطالب : سرویس

استخدام ۱۰۰ هزار كارمند جدید در فروشگاه اینترنتی آمازون

استخدام ۱۰۰ هزار كارمند جدید در فروشگاه اینترنتی آمازون
ستاری:

بزرگترین شركتهای حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم

بزرگترین شركتهای حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم
اولین اثر مصوبه پایان وس

كاهش دریافت وس از ۴ و نیم میلیون به هزار نفر

كاهش دریافت وس از ۴ و نیم میلیون به هزار نفر
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای:

بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای پاسخگوی نیازهای دانشگاه نیست

بودجه دانشگاه فنی و حرفه ای پاسخگوی نیازهای دانشگاه نیست
اطلاعیه دفتر حسن رحیم پور ازغدی

توضیحات دفتر حسن رحیم پور ازغدی درباره یك فیلم

توضیحات دفتر حسن رحیم پور ازغدی درباره یك فیلم
لینک دوستان قائم
قائم