قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

آرشیو مطالب : عاشورا

رونمایی از تابلویی تامل برانگیز با سوژه شهادت حضرت علی اصغر (ع)

رونمایی از تابلویی تامل برانگیز با سوژه شهادت حضرت علی اصغر (ع)
امین فروغی:

از بین بردن خرافات از آثار دینی ضروری می باشد

از بین بردن خرافات از آثار دینی ضروری می باشد

آیا واقعه عاشورا تكرارپذیر است؟

آیا واقعه عاشورا تكرارپذیر است؟
لینک دوستان قائم
قائم