قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

آرشیو مطالب : هنر


لوازم كاربردی در منزل

لوازم كاربردی در منزل

استاد برجسته پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران درگذشت

استاد برجسته پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران درگذشت
برای داوطلبان مجاز؛

انتخاب رشته كنكور ۹۹ شروع شد

انتخاب رشته كنكور ۹۹ شروع شد
به تفكیك دانشكده ها؛

تقویم زمانی آزمون جامع دكتری در واحد تهران مركز آزاد

تقویم زمانی آزمون جامع دكتری در واحد تهران مركز آزاد

ساماندهی مجامع انتخاباتی و بازگشت به ریل ورزش در دولت تدبیر

ساماندهی مجامع انتخاباتی و بازگشت به ریل ورزش در دولت تدبیر
نیلی خبر داد؛

دانشگاه تهران به دنبال راهكارهای جدید برای عبور از بحران كرونا

دانشگاه تهران به دنبال راهكارهای جدید برای عبور از بحران كرونا

امروز آخرین فرصت ثبت نام متقاضیان هیئت علمی دانشگاه ها

امروز آخرین فرصت ثبت نام متقاضیان هیئت علمی دانشگاه ها
معاون دانشگاه خبر داد :

پشتیبانی از كارآفرینی خلاق و نوآوری در دانشگاه پیام نور

پشتیبانی از كارآفرینی خلاق و نوآوری در دانشگاه پیام نور
در گزارش قائم اعلام شد:

تالیف كتب درسی جدید در دانشگاه آزاد

تالیف كتب درسی جدید در دانشگاه آزاد
معاون دانشگاه آزاد ابلاغ كرد؛

جزئیات ارائه دروس جبرانی زبان و روش تحقیق به دانشجویان

جزئیات ارائه دروس جبرانی زبان و روش تحقیق به دانشجویان

آیا به منظور زندگی معقول نظریه داریم؟

آیا به منظور زندگی معقول نظریه داریم؟

حافظ كیست و این حافظ جعلی برای سرگرمی را چه كسانی ساخته اند؟

حافظ كیست و این حافظ جعلی برای سرگرمی را چه كسانی ساخته اند؟
قائم