قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
معاون وزیر بهداشت عنوان كرد:

دانشگاه های علوم پزشکی وظیفه دارند فضای معنوی ایجاد کنند

دانشگاه های علوم پزشکی وظیفه دارند فضای معنوی ایجاد کنند

به گزارش قائم معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در اهمیت ارائه کار فرهنگی مفید در فضای دانشگاهی اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی وظیفه دارند فضای معنوی ایجاد کنند.


به گزارش قائم به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر عباس شیراوژن امروز در نخستین روز از برگزاری نشست دبیران هم اندیشی اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور در محل صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، گفت: فرهنگ به مثابه ذهنیت و شاکله اجتماعی که مانند هوا همه جا وجود دارد و فضای تحرک و کنش انسان ها را تعیین می کند. این ذهنیت در بستر زمان شکل گرفته و بصورت مستمر تولید و بازتولید می شود. وی افزود: در این میان یک شاکله اجتماعی هم داریم که مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: «هر جا می گویم فرهنگ، منظورم ذهنیت است. فرهنگ، ذهنیت و شاکله اجتماعی حاکم بر جامعه است که فضای تحرک و کنش انسان ها را تعیین می کند. این ذهنیت در بستر زمان شکل گرفته و بصورت مستمر تولید و بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگ مانند هوا همه جا وجود دارد». معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه نکته که برمبنای فرمایشات مقام معظم رهبری، همه رفتارهای فردی و جمعی ما تحت تاثیر دو مجموعه عوامل است، گفت: مجموعه اول استعدادها، امکانات، هوش و توانایی ها، استعدادهای مردم و افرادی که در جامعه زندگی می کنند و بخش دوم عامل موثر و جهت دهنده ذهنیت است. رهبر انقلاب می فرمایند هر کجا که می گویم فرهنگ در معنای عام، منظورم همین ذهنیت های حاکم بر جامعه است که رفتارها را به سمتی هدایت کرده، سرعت می دهد و یا کند می کند. شیراوژن افزود: بخش دوم، آن عامل مؤثر و جهت دهنده ذهنیت است. مراد ما از فرهنگ، همان ذهنیت ها است. هرجا که من تعبیر فرهنگ را به کار می برم، مرادم آن معنای عام فرهنگ است؛ یعنی آن ذهنیت های حاکم بر وجود انسان که رفتارهای او را به سمتی هدایت می کند - تسریع، یا کُند می کند - این، حداقل نیمی از عوامل تعیین کننده و پیش برنده و جهت دهنده به همه رفتارها است». وی با اشاره به اساس مبانی و اصول در مدیریت فرهنگی، این مدیریت را جز با «باغبانی فرهنگ» امکان پذیر ندانست و اظهار داشت: باغبان تسلطی بر دانه ندارد و فقط به دانه برای رشد کمک میکند، موانع را رفع میکند، هرس و سمپاشی می کند. جای مناسب را فراهم می آورد. بذر را توانمند می کند. بر این اساس رهبری بیان می کنند که «در مقوله فرهنگ، رفتار حکومت باید دلسوزانه و مثل رفتار باغبان باشد. باغبان به هنگام، نهال میکارد به هنگام، آبیاری میکند به هنگام، هرس میکند. به هنگام، سمپاشی میکند. به هنگام، هم میوه چینی. باید فضای فرهنگی کشور را باغبانی کرد.» این مقام مسئول اظهار داشت: حال سؤال این است: هرج و مرج فرهنگی و یا مدیریت فرهنگی؟. رهبری می فرمایند مدیریت فرهنگی در مقابل هرج و مرج قرار دارد و به مدلول تحمیل نیست. ایشان تاکید دارند کار فرهنگی اصل است و باید به آن توجه شود». وی به بند اول سیاست های کلی سلامت اشاره نمود و اظهار داشت: در این بند به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول ارزش های انسانی اسلامی و نهادینه کردن آن در جامعه اشاره می شود که دارای دو بند است. یک ارتقای نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران که بطور معمول تا حالا انجام شده است و باید بیش از این مورد توجه قرار گیرد. معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: نکته دوم آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت های اجتماعی شان و استفاده از ظرفیت محیط های ارائه مراقبت های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه که از آن غفلت شده است. وی افزود: یعنی نگاه رهبری معظم انقلاب و سیاست های کلی سلامت اینگونه است که علاوه بر اینکه دانشگاه های علوم پزشکی وظیفه ای دارند که باید برای دانشگاه خود فضای معنوی ایجاد کنند. باید تلاش نماییم تا مرکز درمانی و بیمارستان ما حتی برای عموم مراجعه کنندگان اثر اخلاقی و معنوی و فرهنگی بگذارد. شیراوژن اظهار داشت: ایشان در راهبرد اخلاق و معنویت در بیانیه گام دوم انقلاب چهار مرحله را ذکر می کنند و می گویند: دستگاه فرهنگی در جامعه ما باید دارای این خاصیت ها باشند «منش و رفتار اخلاقی و معنوی داشته باشد»، «زمینه را برای رواج اخلاق و معنویت در جامعه فراهم کند»، «به نهادهای اجتماعی خودجوشی که وجود دارند دراین زمینه کمک بده» که در فضای مسئولیتی ما هیات ها، کانون ها، تشکل های دانشجویی می شود و چهار اینکه با «کانون های ضد معنویت و اخلاق به شیوه معقول بستیزید». این مقام مسئول افزود: به واقع مجموعه رفتارهایی که دانشجو در زمان حضور در دانشگاه در بخش های مختلف با آن روبه رو است، خروجی مد نظر ما را در زمینه فرهنگ شکل می دهد. بدین سبب مجموعه اثرگذار بر فرهنگ دانشگاه، تمامی معاونت ها، اساتید و... هستند. هر عنصری که در دانشگاه اثر گذار است در فرهنگ دانشگاه اثر گذار خواهد بود. وی تغییر ذهنیت را در تبیین کار فرهنگی مهم دانست و تصریح کرد: رهبر انقلاب در این خصوص می فرمایند: «مدیریت فرهنگ، تلاشی آگاهانه برای تغییر در ذهنیت و شاکله جامعه بمنظور رسیدن به وضععیت مطلوبی است که از پیش تعیین شده است».«یک مدیریت فرهنگی داریم که مدیریت امور فرهنگی است که شامل در حیطه وزارت ارشاد و حوزه هنری است. مانند سینما، کتاب و.... ولی منظور بنده «مدیریت فرهنگی» که به مفهوم مدیریت امور فرهنگی است، نیست، بلکه «مدیریت فرهنگ» به مفهوم مدیریت شاکله جامعه است». معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت سعادت اخروی را متضمن تسهیل کردن راه رسیدن به خدا بوسیله تلاش مسؤولان و حکام دانست و اشاره کرد: رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرمایند: «گاهی شنیده می شود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از هدایت و راهنمایی و بیان حقایق دینی و مانند اینها می شود، می گویند آقا، مگر ما موظفیم مردم را به بهشت برسانیم؟ خب بله؛ بله، همین است. فرق حاکم اسلامی با حکام دیگر در همین است. وی افزود: ایشان بیان می کنند: حاکم اسلامی می خواهد کاری کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقیقی و اُخروی و عقبایی برسند؛ راهها را باید هموار کند. اینجا بحثِ زور و فشار و تحمیل نیست؛ بحثِ کمک کردن است. فطرت انسانها متمایل به سعادت است، ما باید راه را باز کنیم؛ ما باید کار را تسهیل نماییم برای مردم تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ این وظیفه ما است، این کاری است که امیرالمؤمنین بار آنرا بر دوش خود گرفته است و احساس وظیفه می کند که مردم را به بهشت برساند». شیراوژن اضافه کرد: ایشان همین طور بیان می کنند: «عده ای برای اینکه جامعه را از لحاظ فکری، ایمانی و فضایل اخلاقی از مسیر هدایت اسلامی دور و فکر مردم را خراب و راه بی بندوباری را برای آنها باز کنند، برنامه ریزی کرده اند. جزو وظایف حکومت است که با این افراد مقابله کند؛ مقابله با نشر ضلالت و بدعت جزو کارهایی است که بر عهده ما است و باید آنرا به روشی درست انجام بدهیم. "کار فرهنگی در دانشگاه، اصل است؛ یک کار فوق برنامه، یک کار حاشیه ای نیست؛ به کار فرهنگی اهمّیّت باید داده بشود. البتّه معنای کار فرهنگی کنسرت آوردن در دانشگاه یا بطورمثال فرض کنید که حرکات موزون در دانشگاه نیست؛ این ها کار فرهنگی نیست، اینها کار ضدّ فرهنگی است». معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: کار فرهنگی یعنی کاری که ذهن ها را با فرهنگ انقلاب و فرهنگ اسلام آشنا کند؛ این کار فرهنگی است. مسئولان میدان را برای دانشجوهای ارزشی و برای استادان ارزشی باز کنند؛ بگذارند استاد ارزشی و دانشجوی ارزشی، به مفهوم واقعی کلمه در محیط دانشگاه تنفس کنند.»


منبع:

1400/11/10
21:50:04
5.0 / 5
501
تگهای خبر: آموزش , اسلام , اسلامی , برنامه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴
لینک دوستان قائم