قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

مطالب قائم

پیشنهاد رئیس دانشگاه تهران به مجلس؛

هزینه تغذیه دانشجویی از منابع قانون هدفمندی یارانه ها تامین گردد

هزینه تغذیه دانشجویی از منابع قانون هدفمندی یارانه ها تامین گردد

خرید تیر آهن انلاین

خرید تیر آهن انلاین

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت منصوب گردید

دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت منصوب گردید

صدور گواهی های عدم منع تحصیل و سیستم نمره دهی تسهیل می شود

صدور گواهی های عدم منع تحصیل و سیستم نمره دهی تسهیل می شود

با اهمیت ترین وظیفه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تربیت ۱۰ میلیون حافظ است

با اهمیت ترین وظیفه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تربیت ۱۰ میلیون حافظ است
وزیر فرهنگ تاكید كرد:

نکوداشت استاد منوچهر محمدی، بزرگداشت یاد و نام انقلاب است

نکوداشت استاد منوچهر محمدی، بزرگداشت یاد و نام انقلاب است
توسط رئیس جمهور؛

نمایندگان شورا در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها عرضه شدند

نمایندگان شورا در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها عرضه شدند

ویژگی های درب ضد سرقت

ویژگی های درب ضد سرقت

وحدت مستضعفان جهان راهبرد کلیدی مقابل نظام سلطه است

وحدت مستضعفان جهان راهبرد کلیدی مقابل نظام سلطه است
اعمال ارفاق در نمره؛

نتایج آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور

نتایج آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور
قائم