قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

مطالب قائم

توسط انتشارات هیلا؛

رمان ایرانی کابوس زنی که در وان حمام خانه من مرده بود چاپ شد

رمان ایرانی کابوس زنی که در وان حمام خانه من مرده بود چاپ شد
یادداشت مهمان؛

رهبران ادیان در آزمون دفاع از ایمان و انسانیت شکست می خورند

رهبران ادیان در آزمون دفاع از ایمان و انسانیت شکست می خورند
خزعلی مطرح كرد؛

درخواست خزعلی از اسماعیلی برای توجه به پیوست خانواده در فیلمها

درخواست خزعلی از اسماعیلی برای توجه به پیوست خانواده در فیلمها

برنامه مدیریت ساختمان

برنامه مدیریت ساختمان
رمضانی خبر داد؛

ایجاد 65بخش نابینایان و 32بخش ناشنوایان در کتابخانه های عمومی

ایجاد 65بخش نابینایان و 32بخش ناشنوایان در کتابخانه های عمومی
توسط نشر افق؛

ترجمه روایت برشت از تراژدی آنتیگونه چاپ شد

ترجمه روایت برشت از تراژدی آنتیگونه چاپ شد
مدیر دفتر ادبیات داستانی حوزه هنری خبر داد؛

اردوی باغ رمان ایرانی

اردوی باغ رمان ایرانی
مختارپور مطرح كرد؛

ناشران به سبب سرقت ادبی سراغ دیجیتال کردن کتاب ها نمی روند

ناشران به سبب سرقت ادبی سراغ دیجیتال کردن کتاب ها نمی روند
یعقوبی مطرح كرد؛

شب یلدا قبل از انقلاب در تقویم ملی نبود

شب یلدا قبل از انقلاب در تقویم ملی نبود
مهدیان پور مطرح كرد؛

قول 200میلیاردتومانی وزیر ارشاد برای تکمیل کتابخانه مازندران

قول 200میلیاردتومانی وزیر ارشاد برای تکمیل کتابخانه مازندران
لینک دوستان قائم
قائم