قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
جزئیات راهنمای شركت در كنكور؛

نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری سال 1401

نحوه پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری سال 1401

قائم: راهنمای شرکت در کنکور ۱۴۰۱ شامل زمان برگزاری، مواد امتحانی، تعداد سوالات، مدت پاسخگویی و تعداد دفترچه ها و پاسخنامه های آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروههای آزمایشی پنجگانه منتشر گردید.


به گزارش قائم به نقل از مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ از روز چهارشنبه ۸ تیر با آزمون گروه آزمایشی هنر شروع می شود و در ادامه آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در روز پنجشنبه ۹ تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در روز جمعه ۱۰ تیر و آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی در روز شنبه ۱۱ تیر انجام می شود. در صورتیکه داوطلب در بیشتر از یک گروه آزمایشی (یک گروه آزمایشی اصلی شامل: علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و همینطور یک یا دو گروه آزمایشی از گروههای آزمایشی هنر یا زبانهای خارجی) ثبت نام کرده باید برای هر یک از گروههای آزمایشی خود یک کارت جداگانه دریافت کند. جدول زمان برگزاری آزمون گروههای آزمایشی پنج گانه کنکور ۱۴۰۱ گروه آزمایشی تاریخ و روز ساعت شروع فرایند آزمون گروه آزمایشی هنر چهارشنبه ۸ تیر در حوزه ها ساعت ۷: ۳۰ بامداد بسته می شود. فرایند آزمون ۸ بامداد شروع می شود. گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی پنجشنبه ۹ تیر گروه آزمایشی علوم انسانی پنجشنبه ۹ تیر گروه آزمایشی علوم تجربی جمعه ۱۰ تیر گروه آزمایشی زبان های خارجی شنبه ۱۱ تیر شخصی سازی تمام دفترچه های کنکور ۱۴۰۱ برپایه مصوبه جلسات هفدهم ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و بیست و چهارم ۲۲ مهر ۱۳۹۹ و بیست و پنجم ۲۰ آبان ۱۳۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و پس از آن، سنجش فقط با یک آزمون و برمبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام می شود. دفترچه های سوالات آزمون عمومی و اختصاصی (دفترچه شماره ۲ و ۳ و ۴) داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع است و دفترچه سوالات همراه با پاسخنامه هر آزمون در ارتباط با هر یک از داوطلبان گروههای آزمایشی در یک بسته نایلونی بسته بندی شده و در زمان مشخص تحویل داوطلبان خواهد شد. با توجه به این که دفترچه سوالات داوطلبان (عمومی و اختصاصی) در یک بسته نایلونی به صورت جداگانه بسته بندی شده و در جلسه آزمون منحصرا شخص داوطلب باید از محل مشخص شده، بسته نایلونی را باز کرده و به سوالات مندرج در دفترچه سوالات پاسخ دهد، در صورتیکه مشاهده کرد نایلون بسته تحویلی قبلا ً باز شده لازم است مبحث را به نزدیکترین مراقب اعلام کند. بعد از برگزاری آزمون داوطلب می تواند از راه سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سنجش به آدرس http: //darkhast.sanjesh.org مبحث را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نماید. جدول آزمون عمومی همه گروههای آزمایشی عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱ تا ۲۵ ۱۸ دقیقه دفترچه شماره یک با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره یک زبان عربی ۲۵ ۲۶ تا ۵۰ ۲۰ دقیقه فرهنگ و معارف اسلامی ۲۵ ۵۱ تا ۷۵ ۱۷ دقیقه زبان انگلیسی ۲۵ ۷۶ تا ۱۰۰ ۲۰ دقیقه * داوطلبانی که بر مبنای علامتگذاری بند ۲۵ تقاضانامه ثبت نام، به سوالات در ارتباط با معارف غیر اسلام پاسخ می دهند و یا زبان خارجی امتحانی آنان بر مبنای علامتگذاری بند ۳۹ تقاضانامه ثبت نام، غیر انگلیسی است، لازم است به ترتیب به سوالات در ارتباط با ادیان (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) و زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی) که در اختیار آنان قرار داده می شود، پاسخ دهند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (گروه آزمایشی ۴) دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (گروه آزمایشی ۴) برای داوطلبان این گروه آزمایشی یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ است. این دفترچه همراه با پاسخنامه های شماره (۲) در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد. جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر (گروه آزمایشی ۴) عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه درک عمومی هنر ۳۰ ۲۵ دقیقه دفترچه شماره ۲ با ۱۶۵ دقیقه پاسخگویی پاسخنامه شماره ۲ درک عمومی ریاضی-فیزیک ۳۰ ۴۰ دقیقه ترسیم فنی ۲۰ ۲۶ دقیقه خلاقیت تصویری و تجسمی ۲۰ ۲۴ دقیقه خلاقیت نمایشی ۲۰ ۱۳ دقیقه خلاقیت موسیقی ۲۰ ۲۰ دقیقه خواص مواد ۲۰ ۱۷ دقیقه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) برای داوطلبان دو دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ و ۳ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره ۲ و ۳ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد. جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه ریاضیات ۵۰ ۸۰ دقیقه دفترچه شماره ۲ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۲ فیزیک ۴۰ ۵۰ دقیقه دفترچه شماره ۳ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۳ شیمی ۳۰ ۳۰ دقیقه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) برای داوطلبان دو دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ و ۳ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره ۲ و ۳ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد. جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه ریاضی ۲۰ ۲۵ دقیقه دفترچه شماره ۲ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۲ اقتصاد ۱۵ ۱۰ دقیقه زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) ۳۰ ۳۰ دقیقه علوم اجتماعی ۲۰ ۱۵ دقیقه زبان عربی (اختصاصی) ۲۰ ۲۰ دقیقه دفترچه شماره ۳ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۳ تاریخ ۱۵ ۲۵ دقیقه جغرافیا ۱۵ فلسفه و منطق ۲۰ ۲۰ دقیقه روانشناسی ۲۰ ۱۵ دقیقه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی ۲) دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی ۲) برای داوطلبان، سه دفترچه با عنوان دفترچه شماره ۲ و ۳ و ۴ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره ۲ و ۳ و ۴ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد. *برای دیپلم های بهیاری که در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرده اند آزمون درس بهیاری بعنوان یک درس اختصاصی با ضریب ۴ انجام می شود. نحوه تأثیر نمره این درس در نمره کل در ارتباط با زیر گروه رشته پرستاری برای پذیرش در دروه روزانه این رشته با بهره گیری از سهمیه بهیاری در این آزمون به صورت تأثیر قطعی است. آن دسته از داوطلبانی که در روی کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان نوع دیپلم (بند ۷) دیپلم بهیاری و در مقابل بند ۱۰ (بهیار) کلمه «بلی» درج شده است، علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ و ۳ (آزمون اختصاصی) باید به سوالات دفترچه شماره ۴ (درس بهیاری) هم پاسخ دهند. جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی ۲) عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه ریاضی ۳۰ ۵۰ دقیقه دفترچه شماره ۲ با ۹۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۲ زیست شناسی ۵۰ ۴۰ دقیقه فیزیک ۳۰ ۳۷ دقیقه دفترچه شماره ۳ با ۹۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۳ شیمی ۳۵ ۳۷ دقیقه زمین شناسی ۲۰ ۱۶ دقیقه بهیاری (مخصوص بهیاران شاغل و داوطلبان داراری دیپلم بهیاری) ۳۵ ۲۰ دقیقه دفترچه شماره ۴ با ۲۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۴ آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه آزمایشی ۵) دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه آزمایشی ۵) برای داوطلبان این گروه آزمایشی شامل یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره (۲) در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد. جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان های خارجی (گروه آزمایشی ۵) عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه زبان تخصصی (انگلیسی) ۷۰ ۱۰۵ دقیقه دفترچه شماره ۲ با ۱۰۵ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۲ زبان تخصصی «ضمیمه»(فرانسه-آلمانی) ۷۰ نظر به این که آزمون زبان تخصصی (دفترچه شماره ۲) گروه آزمایشی زبان های خارجی، مخصوص داوطلبانی است که زبان خارجی امتحانی آنان یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه و یا آلمانی است آن دسته از داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی که زبان امتحانی آنان برپایه زبان خارجی مندرج در کارت ورودی یکی از زبان های ایتالیایی و یا روسی است احتیاج به پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۲ (دفترچه آزمون اختصاصی) ندارند. این داوطلبان و برپایه برنامه زمانی، لازم است که بعد از آخر آزمون عمومی دفترچه شماره ۱ و پاسخنامه و کارت ورودی خویش را تحویل سرپرست سالن امتحانی دهند و جلسه آزمون را ترک کنند. نحوه درج پاسخها در پاسخنامه: داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می گیرد به وسیله مداد سیاه نرم پر رنگ (نه خودکار ونه مدادکپی و...) تکمیل کند. به سبب این که پاسخنامه به وسیله ماشین علامت خوان تصحیح می شود، بنابراین از کثیف کردن، تا کردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود. جوابها باید فقط در پاسخنامه با تکمیل محل مخصوص آنها و به وسیله مداد سیاه نرم پر رنگ مشخص شود. تکمیل محل پاسخ ها باید پر رنگ و یکنواخت باشد. پاسخ هایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه «مثلا ً به جای تکمیل محل مخصوص ضربدر گذاشته و یا به طور یکنواخت پُررنگ نشود یا در دفترچه آزمون علامتگذاری یا نوشته شود یا با خودکار و یا هر وسیله دیگری به جز «مداد سیاه» پر شود، قابل تصحیح و نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچوجه به حساب نمی آید. در تست های چهار گزینه ای برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت (سه نمره مثبت) و برای هر پاسخ غلط، به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی یا تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد، ازاین رو به داوطلبان سفارش می شود اگر پاسخ سوالی را نمی دانند به آن سوال جواب ندهند؛ چونکه به سوال های بدون جواب نمره منفی یا مثبت تعلق نمی گیرد و اگر به سوالی بیشتر از یک پاسخ داده شود همه پاسخ های آن سوال، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال نمره منفی تعلق خواهد گرفت.


منبع:

1401/04/07
23:35:40
5.0 / 5
414
تگهای خبر: آموزش , ادیان , اسلام , اسلامی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲