قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
برگزاری آزمون از ۲۶ شهریور؛

ثبت نام شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشكی شروع شد

ثبت نام شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشكی شروع شد

قائم: ثبت نام شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشكی شروع شد. آزمون در هفته آخر شهریورماه انجام می شود.


به گزارش قائم به نقل از مهر، شصت و هفتمین دوره آزمون کتبی دانشنامه در کلیه رشته های تخصصی پزشکی در ایام ۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریورماه ۹۹ در دانشگاه های علوم پزشکی به صورت الکترونیک یا کاغذی برمبنای اعلام مرکز سنجش انجام خواهد شد. تمامی داوطلبان می توانند از روز یکشنبه ۲ شهریور تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۹ با مراجعه به سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی برای شرکت در آزمون و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. ثبت نام فقط بصورت اینترنتی است. توجه: کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن جهت شرکت در آزمون در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ شهریور ۹۹ به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و در صورت لزوم، در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام نمایند. محل شرکت در آزمون کتبی هر داوطلب حداکثر تا تاریخ ۲۲ شهریور ۹۹ بوسیله مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد. بدین سان حوزه امتحانی هر داوطلب نیز بنا به راهنمای مربوطه در هنگام صدور کارت ورود به آزمون از طرف مرکز سنجش آموزش پزشکی تعیین و به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده خواهد شد. کارت ورود به جلسه امتحان در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ شهریور ۹۹ بوسیله سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه نماید و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد. نتایج آزمون کتبی تخصصی باتوجه به شرح مندرج در برگه راهنما توزیع کارت، بوسیله سایت اینترنتی به آدرس http: //sanjeshp.ir اعلام خواهد شد.آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی که به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش های ارزشیابی مبتنی بر کامپیوتر انجام می شود. در هنگام توزیع کارت ورود به جلسه امتحان، محل و زمان دقیق برگزاری آزمون شفاهی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. توجه: آزمون شفاهی رشته تخصصی روانپزشکی باتوجه به ساختار آموزشی دارای دو مرحله آزمون مبتنی بر کامپیوتر و نیز آزمون شفاهی (ارزیابی به صورت مصاحبه، بر بالین بیمار) خواهد بود.ضوابط و شرایط لازم جهت ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصیالف) کلیه دستیارانی که وفق مقررات واجد شرایط شرکت در آزمون گواهینامه سالجاری بوده به صورت مشروط مجاز به شرکت در شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شناخته می شوند. تبصره: لازم است کلیه دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت می کنند، باقیمانده دوره تحصیلی خودرا در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم در خصوص اتمام دوره تحصیلی خودرا ارائه نمایند. اعلام رسمی قبولی در آزمون مذکور منوط به ارائه این گواهی خواهد بود. تبصره: افرادی که با بهره گیری از دستورالعمل ۱۰۲۰/ ۵۰۵/ د تاریخ ۲۱ مرداد ۹۹ و سایر مکاتبات در رابطه با موضوع شروع و تداوم طرح اضطراری، دارای شرایط دریافت گواهینامه تخصصی شناخته نشده اند، ملزم به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی هستند و درصورت مردودی در آزمون مذکور به همراه سایر مردودین آزمون گواهینامه و افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی سالجاری معرفی نشده اند، مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی سالجاری نیستند. تبصره: افرادیکه با بهره گیری از دستورالعمل ۱۰۲۰/ ۵۰۵/ د تاریخ ۲۱ مرداد ۹۹ با بهره گیری از دستورالعمل ۲۳۶۲/ ۵۰۰/ د تاریخ ۲۲ مرداد ۹۹ با بهره گیری از دستورالعمل ۱۱۲۶/ ۵۰۵/ د تاریخ ۲۲ مرداد ۹۹ از شرکت در گواهینامه تخصصی سالجاری معاف شناخته شده اند، تنها در صورتی که طبق گواهی معاونت درمان تدوام حضور در طرح اضطراری داشته باشند مجاز به شرکت در آزمون دانشنامه شناخته شده و در غیر اینصورت معافیت ایشان برای شرکت در آزمون گواهینامه لغو خواهد شد. ب) آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و بوسیله مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی شناخته شوند باید باتوجه به مفاد این دستورالعمل و در زمان ثبت نام بوسیله سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراحل ثبت نام را به عمل آورده و معرفی نامه خود برای شرکت در آزمون را به همراه سایر مدارک ارسال نمایند. هیچگونه ثبت نامی بوسیله دبیرخانه شورای آموزش پزشکی انجام نمی گیرد. ج) داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه در سال های قبل هستند در هنگام ثبت نام برای شرکت در آزمون مربوطه ملزم به ارائه گواهی اشتغال به کار ستاندن شده از دانشگاه محل خدمت ضریب K به تاریخ روز و یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت درمان دانشگاه محل خدمت به همراه سایر مدارک هستند. د) کلیه دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی ملزم به ارائه تائیدیه از دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل آموزش هستند. هـ) با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۱ زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی (با درصد جانبازی ۲۵ درصد و بالاتر) باتوجه به وضعیت جسمانی آنها و بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه محل تحصیل تا ۲۵ درصد مدت مفید زمان معمول قابل افزایش است.حدنصاب نمره قبولی آزمون دانشنامه تخصصیآزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می گردد و حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون کتبی و ۷۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی خواهد بود. تبصره: افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی می شود (نمره ۱۴۰ از نمره کل ۲۰۰) بعنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند بود. جهت تعیین نفرات برتر، نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب ۱ و باتوجه به تبصره ذیل بند ب ماده ۶ محاسبه می گردد. توجه: تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.نحوه شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصیکلیه داوطلبانی که در این دوره موفق به کسب حدنصاب قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی شده و نیز کلیه افرادی که در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دوره های گذشته قبول شده اند، (چنانچه بیش از ۵ سال از قبولی آزمون کتبی آنان سپری نشده باشد)، می توانند با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی (که به صورت KFP /PMP / OSCE /MMI و سایر روش های ارزشیابی شفاهی و یا مبتنی بر کامپیوتر برگزار می شود) ثبت نام و شرکت نمایند. با توجه به این که اعتبار قبولی آزمون کتبی دانشنامه تخصصی ۵ سال است داوطلبانی که از قبولی ایشان در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی بیشتر از ۵ سال قبل و موفق به کسب قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی نشده اند، ملزم به شرکت مجدد در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی هستند. برای مقالات پژوهشی که در رابطه با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیار، در طول دوره دستیاری در یکی از مجلات معتبر علمی – پژوهشی به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشد، و نیز پایان نامه دستیاران بر طبق دستورالعمل ضمیمه و با نظر هیات ممتحنه حداکثر تا ۱۰ نمره بعد از کسب نمره قبولی در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی به نمره آزمون شفاهی دستیار موصوف (در صورت تائید هیات ممتحنه) اضافه خواهد شد. اعتبار مجلات از جانب هیات ممتحنه تعیین می شود. تبصره: نتیجه ارزشیابی مقالات با رای هیات ممتحنه در صورتجلسه آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی رشته مربوطه تعیین می شود و لازم است داوطلبان در صورت داشتن تمایل یک نسخه و یا کپی از مقاله و پایان نامه خودرا به همراه مستندات پذیرش آن از طرف مجلات معتبر که به تائید کتبی مدیر گروه آموزشی و یا معاون پژوهشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد نزد خود داشته تا در هنگام آزمون شفاهی به هیات ممتحنه رشته مربوطه تحویل دهند. دستیاران از ارسال و یا تحویل مقاله یا پایان نامه در زمان ثبت نام، به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اجتناب کنند. دستورالعمل نحوه محاسبه نمرات ترجیحی پایان نامه و مقالات منتشره علمی توسط دستیاران در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به پیوست ارائه می شود.مدارک لازم و هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصیاسکن و ارسال مدارک زیر بوسیله سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir با حجم ۳۰۰-۱۰۰ kb الزامی است. هزینه ثبت نام بوسیله سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir و بصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد. اسکن عکس ۳×۴ برقی که در سالجاری گرفته شده باشد (در ابعاد ۳۰۰×۴۰۰ پیکسل با فرمت jpg و حداکثر حجم ۲۰- ۱۰۰ kb)، اسکن صفحه اول شناسنامه داوطلب و در صورت ضرورت همراه با یک برگ فتوکپی صفحه توضیحات، اسکن کارت ملی، اسکن گواهی خدمت (ضریب K) با در نظر گرفتن مفاد دستورالعمل، اسکن گواهی تاییدیه صادره از طرف دانشکده پزشکی و معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل در خصوص مجوز شرکت در آزمون همچون مدارک ازامی است. ارسال مجدد مدارک مورد نیاز فوق الذکر جهت کلیه داوطلبانی که در دوره های گذشته در آزمون شرکت کرده اند هم الزامی است. هیچیک از مدارک ارسالی و همین طور وجوهی که جهت ثبت نام پرداخت می شود قابل استرداد است. هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار اول در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ ۸۲۵ هزار ریال (۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان) است. هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای دومین بار در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال (۱۶۵ هزار تومان) است. هزینه ثبت نام در آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی برای داوطلبانی که برای بار سوم و یا بیشتر در آزمون دانشنامه تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت می کنند مبلغ ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال (۳۳۰ هزار تومان) است. همین طور هزینه ثبت نام جهت افرادی که صرفا" در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی شرکت می کنند مبلغ ۸۲۵ هزار ریال (۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان) است.آزمون دانشنامه تخصصی رشته لطمه شناسی (کتبی و شفاهی) برای کلیه داوطلبان الزاما" به صورت Combined خواهد بود. همین طور وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مراحل تکمیل ظرفیت در رشته های مورد نیاز فوق تخصصی با رعایت سایر مقررات از بین قبول شدگان هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های جراحی عمومی، بیماری های داخلی، کودکان و بیهوشی به عمل خواهد آمد. افراد متقاضی شرکت در مراحل تکمیل ظرفیت فوق تخصصی باید مراتب تمایل خودرا با انتخاب در فرم ثبت نام اینترنتی شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی اعلام کنند. اسامی رشته های مورد نیاز فوق تخصصی، محل های آموزش شرایط و نحوه پذیرش این گروه از افراد بعد از اعلام نتایج نهایی آزمون دانشنامه تخصصی بوسیله سایت اینترنتی http: //sanjeshp.ir به اطلاع افراد رسانیده خواهد شد.


منبع:

1399/06/02
14:39:59
5.0 / 5
1748
تگهای خبر: آموزش , بیماری , پزشك , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳