قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

آرشیو مطالب : جامعه اسلامی

مشاور رئیس جمهوری:

وحدت راز بقا و تقابل عامل فناست

وحدت راز بقا و تقابل عامل فناست
سرپرست دانشگاه امیركبیر:

دانشگاه امیرکبیر در فناوری های پرپتانسیل پیش قدم می شود

دانشگاه امیرکبیر در فناوری های پرپتانسیل پیش قدم می شود
قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات:

ملت ایران در دفاع مقدس درس عبرتی به متجاوزان میهن اسلامی داد

ملت ایران در دفاع مقدس درس عبرتی به متجاوزان میهن اسلامی داد

انتشار دانشنامه قرآنی زن و خانواده

انتشار دانشنامه قرآنی زن و خانواده

بانو سوسن، همسر تاریخ ساز امامت

بانو سوسن، همسر تاریخ ساز امامت
در نشست زاكانی و قمی مطرح شد؛

ضرورت همكاری مشترك مركز پژوهش ها و سازمان تبلیغات اسلامی

ضرورت همكاری مشترك مركز پژوهش ها و سازمان تبلیغات اسلامی
عضو هیات رئیسه مجلس:

ولایت فقیه كانون امنیت ایران در حوادث جهانی است

ولایت فقیه كانون امنیت ایران در حوادث جهانی است

تفاوت آراء در اعلام عید فطر و مسئله وحدت امت اسلامی

تفاوت آراء در اعلام عید فطر و مسئله وحدت امت اسلامی

بیدارباش چهارم ما را نگهبان باش

بیدارباش چهارم ما را نگهبان باش
طهرانچی مطرح كرد؛

تدوین طرح جامع و یكپارچه سازی سیاست های پژوهشی

تدوین طرح جامع و یكپارچه سازی سیاست های پژوهشی

اجرای بیانیه گام دوم انقلاب باید در دستور كار قرار گیرد

اجرای بیانیه گام دوم انقلاب باید در دستور كار قرار گیرد
قائم