قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
در گفت وگو با قائم تشریح شد

توسعه پزشک خانواده به شهرها از اردیبهشت ۱۴۰۲

توسعه پزشک خانواده به شهرها از اردیبهشت ۱۴۰۲

قائم: رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به این که برنامه پزشک خانواده برای شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت از اردیبهشت سال آتی اجرا می گردد، جزییات برنامه را تشریح نمود.


دکتر مصطفی رضایی در گفت و گو با ایسنا، درباره ی برنامه های وزارت بهداشت برای بسط پزشکی خانواده در سال ۱۴۰۲، اظهار داشت: امسال تصمیم بر این شد که برنامه پزشکی خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را که از سال ها قبل شکل گرفته بود، تکمیل کرده و نظام ارجاع آنرا با برطرف نمودن ضعف ها، تقویت نماییم.
وی ادامه داد: توسعه برنامه پزشکی خانواده به مناطق شهری قبل از نیازهای مالی و بودجه ای، نیازمند تعهد تمام ارکان نظام از دولت، مجلس و... برای اجرای کامل است. با شکل گیری این تعهد و اختصاص بودجه متناسب، ان شاءالله از اردیبشهت ۱۴۰۲ با برنامه ریزی صورت گرفته، توسعه برنامه پزشکی خانواده به مناطق شهری رقم خواهد خورد.
تحقق اجرای طرح پزشکی خانواده برای ۵۵ میلیون جمعیت شهرنشین وی با اشاره به این که برای اجرای طرح در شهرهای بالای ۲۰ هزارنفر جمعیت روش های مختلفی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: قسمتی از تصمیم وابسته به این است که سازمان برنامه و بودجه چه اعتباری را برای اجرای طرح در نظر گرفته است، مقرر است کار از استان هایی که بالاترین آمادگی را در اجرا دارند شروع شود. هدف نهایی این است که پوشش برنامه پزشکی خانواده برای همه جمعیت شهری بالای ۲۰ هزار نفر که بالای ۵۵ میلیون نفر جمعیت را شامل می شود، محقق شود.
او افزود: یکی از پیشنهادها این است که از استان هایی کار را شروع نماییم که بالاترین سهم جمعیت بیمه شدگان بیمه سلامت را دارند؛ چون چالش های اجرای این برنامه در دانشگاه های علوم پزشکی این شهرها کمترخواهد بود. در ادامه نیز می توان اجرای برنامه را در استانهای محروم و مرزی برنامه ریزی کرد ودر نهایت سایر استانها وارد برنامه شوند.
پرداخت از جیب کاهش می یابد وی ادامه داد: با توجه به این که نظر ریاست محترم جمهور بر برنامه ریزی در راستای کاهش پرداخت از جیب جمعیت قرار گرفته است، پیش بینی می شود با اجرای این طرح پرداخت از جیب مردم کم شود. با توجه به این که کاهش فرانشیز می تواند بر هزینه اجرای برنامه اثر بگذارد، بدین سبب عدد نهایی بودجه مورد نیاز گسترش طرح پزشکی خانواده را هنوز بصورت قطعی نمی توان تعیین کرد.
فاز "استقرار"؛ مهم ترین بخش اجرای پزشکی خانواده وی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح پزشکی خانواده تا آخر سال ۱۴۰۲ به کل کشور تسری خواهد یافت یا خیر؟، اشاره کرد: این مساله به این بازمی گردد که اختصاص اعتبارات و میزان آمادگی استانها و دانشگاه های علوم پزشکی برای اجرای برنامه به چه میزان باشد، چون فاز «استقرار» در برنامه پزشکی خانواده بسیار اهمیت دارد ولیکن پیش بینی این است که در سال ۱۴۰۲ پوشش اکثریت جمعیت تحت پوشش محقق شود.
نیاز به ۱۹ هزار پزشک عمومی وی درباره ی تعداد پزشکان مورد نیاز برای بسط طرح پزشکی خانواده، توضیح داد: در قالب این برنامه قرار شده است که به ازای هر ۳۰۰۰ نفر یک پزشک عمومی و دو مراقب به کار بگیریم و این یعنی ۱۹ هزار پزشک برای اجرای طرح نیاز داریم که قسمتی از این تعداد در بخش دولتی وجود دارد.
تبدیل مطب ها به پایگاه پزشکی خانواده او اشاره کرد: اما تعداد قابل توجهی را باید بوسیله عقد قرارداد با پزشکان عمومیِ بخش خصوصی فراهم نماییم که مطب این پزشکان تبدیل به پایگاه پزشکی خانواده شود و این پزشکان جمعیتی را تحت پوشش قرار دهند و بسته های خدمتی مورد نظر وزارت بهداشت را ارائه نمایند.
امکان انتخاب پزشک خانواده فراهم است رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به این که برابر با دستورالعمل های تعیین شده، امکان انتخاب پزشک خانواده توسط خود افراد وجود دارد، اشاره کرد: ترجیح این است که فرد، نزدیک ترین پزشک به محل سکونت خودرا انتخاب نماید، اما الزامی برای افراد وجود نخواهد داشت و افراد می توانند پزشک مورد نظر خودرا در شهر محل سکونت برگزینند.
او درباب برنامه های وزارت بهداشت برای تشویق پزشکان عمومی به مشارکت در این طرح، اظهار داشت: دو استان فارس و مازندران در اجرای طرح چالش هایی داشتند و باید از تجربیات اجرای این دو استان بهره برد تا در توسعه پزشکی خانواده در سایر استانها باردیگر گرفتار آزمون وخطا نشویم؛ بدین سبب باید مشوق ها و برنامه های انگیزشی برای همکاران ایجاد شود.
تامین اعتبار از منابع پایدار لازمه توسعه طرح وی ادامه داد: پرداخت ما به پزشکان متناسب با سرانه جمعیتی است و اگر هزینه ها در سرانه لحاظ شده باشد و پرداخت های بموقع داشته باشیم و تیم سلامت درآمد تضمین شده داشته باشند، اساسا اعضاء تیم سلامت در طرح همکاری بهتری خواهند داشت؛ بدین سبب موضوع تامین اعتبار از منابع پایدار، بسیار حائز اهمیت می باشد.
رضایی با اشاره به این که عدم پایداری منابع و نامتناسب بودن آن در مقابل هزینه های اجرای طرح سبب شد تا همکاران پزشک و مراقبین سلامت استان فارس و مازندران نارضایتی هایی داشته باشند، اشاره کرد: بر این اساس سفارش این است که با اعتبارات کافی و اختصاص بموقع، شرایطی فراهم گردد که پزشکان در سایر استانها نسبت به ورود به طرح استقبال کنند.
او تاکید کرد: همه تلاش این بوده است که در لایحه بودجه، ردیف مشخصی تحت عنوان اجرای برنامه پزشکی خانواده و توسعه آن لحاظ شود و منابعی مانند یک درصد مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر دخانیات به عنوان منابع مالی پایدار دولت برای این امر لحاظ شود. اگر این منابع اختصاص یابد چالش کمی در اجرای برنامه خواهیم داشت.
زیرساخت های گسترش پزشکی خانواده کامل نیست رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت درباره ی وضعیت زیرساخت های الکترونیکی برای بسط طرح، توضیح داد: زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در قالب پرونده الکترونیک برقرار است. در حقیقت پس از طرح تحول سلامت کلیه خدمات سطح یک در قالب پرونده الکترونیک ارائه می شود، اما استمرار این خدمات نیازمند تامین هزینه های جاری پرونده الکترونیک است که در پیش بینی ها این امر لحاظ شده است.
وی ادامه داد: می دانیم که برای بسط پزشکی خانواده زیرساخت ها ۱۰۰ درصد نیست و در زیرساخت اینترنتی در بعضی نقاط شهری هم مشکلاتی داریم و در نقاطی هم باید زیرساخت سخت افزاری را ارتقا دهیم اما، با این وجود می توان برنامه را آغاز کرد.
چه مشوق هایی برای مردم در نظر گرفته می شود؟ او درباب برنامه های وزارت بهداشت برای اقناع افکار عمومی برای استقبال از طرح، اظهار داشت: راهبرد این است که مشوق هایی برای گیرندگان خدمت ایجاد نماییم که جمعیت به سمت بهره مندی از مزایای پزشکی خانواده بیایند. در این جهت کاهش پرداخت از جیب مردم یک بحث اساسی است که دولت پیگیر آنست. موضوع اولویت دهی در نوبت دهی و ارجاع صحیح بیماران مطرح است تا بیمار برای ارجاع به سطوح بالاتر مشکلی نداشته باشد.
ایشان سپس اشاره کرد: اولویت فعلی این است که تیم پزشکی خانواده نوبت را گرفتن کند تا از مشکلات بیمار کاسته شود. پیگیری بیمار توسط پزشک خانواده از برنامه های دیگر است تا پس از دریافت خدمت توسط پزشک متخصص، بیمار رها نشود و ادامه روند درمانی توسط پزشک خانواده رصد شود. همین طور اگر بسته خدمتی ما جامع تر شود، استقبال بیشتر خواهد شد.
نسخه ۰۲ پزشکی خانواده کامل اجرا نشد وی در خاتمه درباره ی تدوین نسخه ۰۳ برنامه پزشکی خانواده، بیان کرد: بازدیدهای مختلفی از دو استان فارس و مازندان جهت بررسی اجرای طرح داشتیم؛ از طرفی باتوجه به نتایج مطالعات اهتمام شد نظر همه ذی نفعان شامل پزشکان، مراقبان سلامت و... در جلسات جمع بندی لحاظ شود و تغییرات نسخه ۰۳ در راستای رفع مشکلات نسخه ۰۲ به وجود آمده است. بااینکه به نظر ما نسخه ۰۲ در استانهای فارس و مازندران به شکل کامل اجرا نشده است و نتیجه فعلی برنامه، نتیجه اجرای ۰۲ نیست اما در نسخه ۰۳ تلاش شده چالش ها برطرف شود.
منبع:

1401/11/25
10:08:57
5.0 / 5
347
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱