قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
گزارش قائم؛

برگزاری 35 آزمون سراسری در سایه تعویق های كرونائی

برگزاری 35 آزمون سراسری در سایه تعویق های كرونائی

قائم: در سال 1400 تعداد 35 آزمون کشوری در دو حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت انجام می شود. با اهمیت ترین آزمون سال 1400 کنکور سراسری است که طی چهار روز در تیرماه انجام خواهد شد.


به گزارش قائم به نقل از مهر، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۶ آزمون کشوری انجام می شود. اما تقویم آزمون های کشوری برمبنای شرایط کرونا ممکنست تغییر کند و سایه لغو و تعویق به سبب شرایط کرونا همچنان بر سر آزمون های کشوری باقی است. در مجموع تعداد ۵ آزمون در حوزه وزارت علوم انجام می شود. با اهمیت ترین آزمون کشوری، کنکور سراسری است که در تیرماه ۱۴۰۰ در چهار روز انجام می شود. تقویم آزمون های کشوری در سال ۱۴۰۰ ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری تاریخ ثبت نام تعداد داوطلب توضیحات ۱ *آزمون دکتری (Ph.D) ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ از یکشنبه ۲ آذر تا چهارشنبه ۱۲ آذر ثبت نام تعداد ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر اعلام نتایج اولیه در اواخر فروردین ۱۴۰۰ انتخاب رشته در اوایل اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ چهارشنبه ۵ خرداد
پنجشنبه ۶ خرداد
جمعه ۷ خرداد بازه های زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ۹۹/ ۵ تا ۱۱ بهمن ۹۹/ ۱۹ بهمن ثبت نام تعداد ۵۲۴ هزار و ۲۹۲ نفر برگزاری آزمون باتوجه به شرایط کرونا در سه روز ۳ کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ چهارشنبه ۹ تیر
پنجشنبه ۱۰ تیر
جمعه ۱۱ تیر
شنبه ۱۲ تیر بازه های زمانی ۱۲ تا ۲۰ بهمن ۹۹/ ۱۰ تا ۱۶ اسفند ۹۹ ثبت نام یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۳۶۹ نفر برگزاری آزمون باتوجه به شرایط کرونا در چهار روز ۴ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۰ جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ یکشنبه ۲۳ تا یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - آزمون فقط در برخی از رشته های پذیرش با آزمون برگزار می گردد ۵ کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات غیرانتفاعی) جمعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ یکشنبه ۳۰ خرداد تا یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ - آزمون فقط در برخی از رشته های پذیرش با آزمون برگزار می گردد *از میان آزمون های ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در سال ۱۴۰۰، آزمون دکتری (Ph.D) در ۱۵ اسفندماه ۹۹ انجام شد و نتایج اولیه و انتخاب رشته این آزمون در سال ۱۴۰۰ اعلام می شود. در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد ۳۱ آزمون انجام می شود. با اهمیت ترین آزمون های کشوری در گروه علوم پزشکی نیز آزمون های ارشد و دکتری هستند که آزمون کارشناسی ارشد در اردیبهشت ماه و آزمون دکتری تخصصی در تیرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهند شد. آزمون دستیاری نیز بعنوان یکی از با اهمیت ترین آزمون های کشوری علوم پزشکی در کش و قوس برگزاری یا عدم برگزاری قرار داشت و قرار بود در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ اجرا شود که با اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مشخص شد که این آزمون به تعویق افتاده است و تا اطلاع ثانوی برگزار نمی گردد. آزمون فلوشیپ پزشکی با تعویق از خردادماه به تیرماه موکول شد و یک نوبت هم آزمون پیش کارورزی میان دوره ای در ۲۱ خرداد افزوده شد. تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۴۰۰ ردیف نام آزمون تاریخ برگزاری آزمون ۱ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۱) ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ۲ آزمون کارشناسی ارشد ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۳ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۶ خرداد ۱۴۰۰ ۴ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ ۵ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۲) ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۶ آزمون میان دوره پیش کارورزی (نوبت اضافه شده) ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ۷ آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) ۳ و ۴ و ۵ تیر ۱۴۰۰ ۸ آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه ها ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ۹ آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی ۱۰ تیر ۱۴۰۰ ۱۰ آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری) ۱۷ تیر ۱۴۰۰ ۱۱ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۳) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ۱۳ آزمون ملی دندانپزشکی ۱ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۴ آزمون تکمیلی علوم آزمایشگاهی ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱۵ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۸ بورد تخصصی) و (دوره ۳۵ بورد فوق تخصصی) ۴ و ۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۷ آزمون علوم پایه دندانپزشکی و آزمون جامع رشته داروسازی (۱۸۰ واحدی) ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۸ مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شهریور ۱۴۰۰ ۱۹ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۸ مهر ۱۴۰۰ ۲۰ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۴) ۲۲ مهر ۱۴۰۰ ۲۱ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ۲۲ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۵) ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۲۳ آزمون ملی دندانپزشکی ۲ ۹ دی ۱۴۰۰ ۲۴ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی (سی و نهمین دوره) ۳۰ دی ۱۴۰۰ ۲۵ * آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی (دوره ۶۹ بورد تخصصی) و (دوره ۳۶ بورد فوق تخصصی) ۷ و ۸ بهمن ۱۴۰۰ ۲۶ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE (دوره ۶۶) ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ ۲۷ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۲۸ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ۲۹ آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و نهمین دوره) و آزمون پذیرش دستیار پزشک خانواده ۵ اسفند ۱۴۰۰ ۳۰ آزمون پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ۳۱ آزمون علوم پایه دندانپزشکی و آزمون جامع رشته داروسازی (۱۸۰ واحدی) ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ * برگزاری این آزمون منوط به ستاندن مصوبه شورای آموزش پزشکی تخصصی است.


منبع:

1400/01/11
19:32:12
5.0 / 5
1050
تگهای خبر: آموزش , بهداشت , پزشك , جشن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴