قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
حضور ۳۹ دانشگاه ایرانی؛

نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2020 نظام رتبه بندی ISC منتشر گردید

نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2020 نظام رتبه بندی ISC منتشر گردید

به گزارش قائم رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) از انتشار نتایج رتبه بندی موضوعی سال 2020 نظام رتبه بندی ISC آگاهی داد و اظهار داشت: دانشگاه های ایرانی در زمینه های مختلف حضور شایان توجهی دارند.


به گزارش قائم به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با بیان این خبر اضافه کرد: اظهار داشت: گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) بعد از یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه های کشور و رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، از سال ۹۹ مبادرت به رتبه بندی دانشگاه های جهان برمبنای حوزه های موضوعی کرده است. وی ادامه داد: نخستین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۹ انتشار یافته است و امسال برای دومین سال پی در پی این رتبه بندی را با تغییراتی جزیی در روش شناسی انجام داده است. روش شناسی رتبه بندی موضوعی ISC دهقانی گفت: در رتبه بندی جهانی ISC برمبنای موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می گیرند (در نهایت ۳ زیر رده کنار گذاشته می شوند). ۶ رده اصلی عبارتند از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی. وی ادامه داد: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه های هدف بمنظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزء ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در هر حوزه موضوعی منتشر نموده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند. رییس ISC در ادامه اظهار داشت: دانشگاه های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت بصورت درهمکرد و نیز بر طبق قاره و کشور و… اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC، بر طبق سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می گیرد که معیار پژوهش به سبب اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود مختص کرده است. جدول زیر معیارها و فاکتورهای رتبه بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می دهد: وزن شاخص معیار وزن ۳۰ حجم پژوهش A۱ پژوهش ۷۰ ۱۰ تعداد استناد به مقالات A۲ ۴ تاثیر استنادی نرمال شده A۳ ۷ تأثیر استنادی نسبت به کل جهان A۴ ۱۸ تعداد مقالات نشریات برتر A۵ ۱ تعداد اعضای هیات علمی پراستناد A۶ ۱۰ تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی C۱ فعالیت بین المللی ۱۵ ۴ تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی C۲ ۱ میزان شهرت دانشگاه C۳ ۱۵ تعداد هم انتشاری با صنعت D نوآوری ۱۵
حضور ۳۹ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۰ رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰-ISC از ایران ۳۹ دانشگاه حضور دارند که در زمینه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند. وی اظهار داشت: حوزه علوم طبیعی شامل ۷ رشته ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی است و شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته از در جمع بالاترین دانشگاه های دنیا هستیم. در این عرصه در سال ۲۰۲۰، دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول را کسب کرده است. دهقانی تصریح کرد: در زمینه مهندسی و فناوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت گرفته است که دانشگاه های ایران در هر ۱۱ رشته حضور داشته است که دانشگاه تهران با رتبه ۱۶۲ رتبه اول را کسب نمود. وی ادامه داد: در زمینه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۳۱ رتبه اول، در زمینه علوم کشاورزی دانشگاه تهران با رده ۸۳ در رتبه اول و در زمینه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در رتبه (۵۰۰-۴۵۱) بعنوان تنها دانشگاه ایرانی حضور دارند. رییس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: در زمینه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه (۶۰۰-۵۰۱) شده است و در هیچکدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد. نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰ حوزه موضوعی نام دانشگاه رتبه جهانی سال ۲۰۲۰ علوم طبیعی
(ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی) دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشگاه تبریز ۶۰۱-۷۰۰ مهندسی و فناوری
(مهندسی برق، الکترونیک، عمران، مکانیک، مواد، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، محیط زیست، بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری نانو و سایر علوم مهندسی و فناوری های دیگر) دانشگاه تهران ۱۶۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تبریز ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه کاشان ۶۰۱-۷۰۰ علوم پزشکی و بهداشت
(تحقیقات پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم بهداشت) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰ علوم کشاورزی
(کشاورزی، جنگلداری و شیلات، علوم دام و لبنیات، علوم دامپزشکی و سایر علوم کشاورزی) دانشگاه تهران ۸۳ دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۰ دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه ارومیه ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های بوعلی سینا، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرکرد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی تهران و گیلان ۵۰۱-۶۰۰ علوم اجتماعی
(روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، رسانه و ارتباطات و سایر علوم اجتماعی) دانشگاه تهران ۴۵۱-۵۰۰ علوم انسانی
(تاریخ و باستان شناسی، زبان و ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر و سایر علوم انسانی) دانشگاه تهران ۵۰۱-۶۰۰
نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰ در رشته های مختلف رشته دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۰ ریاضیات
(۱۹ دانشگاه) دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴۶ دانشگاه های فردوسی مشهد و تهران ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی شریف ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های شهید بهشتی و تبریز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، شیراز، تربیت مدرس، گیلان، اصفهان، مازندران و یزد ۶۰۱-۷۰۰ علوم کامپیوتر و اطلاعات
(۶ دانشگاه) دانشگاه تهران ۲۱۰ دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های فردوسی مشهد و شهید بهشتی ۶۰۱-۷۰۰ علوم فیزیکی و نجوم
(۸ دانشگاه) دانشگاه های صنعتی اصفهان و تهران ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، کاشان و تبریز ۶۰۱-۷۰۰ علوم شیمی
(۱۴ دانشگاه) دانشگاه تهران ۱۷۳ دانشگاه تربیت مدرس ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه های صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی تهران ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز و تبریز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های بوعلی سینا، شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و کاشان ۶۰۱-۷۰۰ زمین و علوم محیطی
(۱۲ دانشگاه) دانشگاه تهران ۱۸۵ دانشگاه تربیت مدرس ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه شیراز ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، تبریز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران ۶۰۱-۷۰۰ علوم زیستی
(۷ دانشگاه) دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰ مهندسی عمران
(۹ دانشگاه) دانشگاه تهران ۵۸ دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۹ دانشگاه تبریز ۱۶۱ دانشگاه صنعتی شریف ۱۹۶ دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۲ دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و گیلان ۲۵۱-۳۰۰ مهندسی برق و الکترونیک
(۱۱ دانشگاه) دانشگاه تهران ۲۲۰ دانشگاه صنعتی شریف ۲۲۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه های علم و صنعت ایران و تبریز ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های شیراز و تربیت مدرس ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱-۷۰۰ مهندسی مکانیک
(۲۰ دانشگاه) دانشگاه تهران ۲۷ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۹ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۹۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۰۷ دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶۹ دانشگاه تبریز ۱۸۶ دانشگاه تربیت مدرس ۲۱۱ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۲۳۲ دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳۷ دانشگاه های شهید بهشتی، شیراز، کاشان و گیلان ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه سمنان ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه های صنعتی شاهرود و ارومیه ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های شهید باهنر کرمان و اصفهان ۵۰۱-۶۰۰ مهندسی شیمی
(۱۱ دانشگاه) دانشگاه تهران ۷۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۳ دانشگاه صنعتی شریف ۱۵۸ دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۹۲ دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۱۴ دانشگاه شیراز ۲۲۱ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۳۷ دانشگاه تبریز ۲۴۵ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۴۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱-۳۰۰ مهندسی مواد
(۱۴ دانشگاه) دانشگاه تهران ۱۸۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه تربیت مدرس ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های کاشان و تبریز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند، سمنان، شیراز و گیلان ۶۰۱-۷۰۰ مهندسی پزشکی
(۷ دانشگاه) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۷۵ دانشگاه تهران ۱۹۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۰ دانشگاه صنعتی شریف ۲۳۶ دانشگاه تربیت مدرس ۲۳۸ مهندسی محیط زیست
(۱۵ دانشگاه) دانشگاه تهران ۶۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۹ دانشگاه تربیت مدرس ۲۴۲ دانشگاه صنعتی شریف ۲۴۴ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه های صنعتی اصفهان و تبریز ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شیراز ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و شهید بهشتی ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه کاشان ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های صنعتی شاهرود و اصفهان ۶۰۱-۷۰۰ مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی
(۳ دانشگاه) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۵ مهندسی فناوری نانو
(۲ دانشگاه) دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰ مهندسی بیوتکنولوژی محیطی
(۵ دانشگاه) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۴ دانشگاه تهران ۱۹۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۹۸ دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۷ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۷
ادامه جدول نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰ در رشته های مختلف رشته دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۰ سایر رشته های مهندسی و فناوری
(۱۲ دانشگاه) دانشگاه تهران ۱۱۸ دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی شریف ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه های تربیت مدرس و تبریز ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شیراز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و شهید بهشتی ۶۰۱-۷۰۰ تحقیقات پزشکی پایه
(۱۳ دانشگاه) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱۷ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۰۱-۳۵۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و تهران ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز، تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰ پزشکی بالینی
(۸ دانشگاه) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۰۱-۴۵۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی شیراز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تبریز ۶۰۱-۷۰۰ علوم بهداشت
(۱۴ دانشگاه) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۵۱-۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۵۱-۴۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی مشهد ۴۵۱-۵۰۰ دانشگاه های علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران ۶۰۱-۷۰۰ کشاورزی، جنگلداری و شیلات
(۵ دانشگاه) دانشگاه تهران ۷۵ دانشگاه تربیت مدرس ۱۷۳ دانشگاه شیراز ۱۸۲ دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳۲ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵۱-۳۰۰ علوم دامپزشکی دانشگاه تهران ۹۸ سایر رشته های علوم کشاورزی
(شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاستگذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی)
(۶ دانشگاه) دانشگاه تهران ۸۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۷۸ دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۸ دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز ۲۲۸ اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰ جغرافیای اجتماعی و اقتصادی دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۰ دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی حوزه موضوعی ISC-۲۰۲۰ سایر کشورهای اسلامی نیز به خوبی ظاهر شدند. وی ادامه داد: در زمینه علوم طبیعی تعداد ۳۸ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۱ دانشگاه است. کشورهای مالزی با ۶ دانشگاه و ترکیه با ۵ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این عرصه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۷۳ بوده است. رییس ISC اظهار داشت: در زمینه مهندسی و فناوری تعداد ۵۶ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۴ دانشگاه است. کشورهای مالزی با ۱۲ دانشگاه و ترکیه با ۶ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این عرصه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۳۶ بوده است. وی ادامه داد: در زمینه علوم پزشکی و بهداشت تعداد ۵۲ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۱۸ دانشگاه است. کشورهای ایران با ۱۲ دانشگاه و مصر با ۷ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. ضمناً بهترین رتبه کسب شده در این عرصه برابر با ۲۳۱ و کشور ایران بوده است. دهقانی افزود: در زمینه علوم کشاورزی تعداد ۷۵ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۲۳ دانشگاه است. کشورهای ایران با ۱۴ دانشگاه و پاکستان و مصر هر کدام با ۸ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. ضمناً بهترین رتبه کسب شده در این عرصه برابر با ۶۲ مربوط به کشور مالزی بوده است. وی تصریح کرد: در زمینه علوم اجتماعی تعداد ۲۰ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با ۸ دانشگاه است. کشورهای اندونزی با ۵ دانشگاه و ترکیه با ۴ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. ضمناً بهترین رتبه کسب شده در این عرصه برابر با ۳۵۰-۳۰۱ و کشور مالزی بوده است. رییس ISC اظهار داشت: در زمینه علوم انسانی تعداد ۹ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با چهار دانشگاه است. کشورهای ترکیه با سه دانشگاه و ایران و اندونزی با ۱ دانشگاه بیشترین حضور را در این عرصه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این عرصه متعلق به کشور مالزی با رتبه ۴۰۰-۳۵۱ بوده است.
تعداد دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰-ISC در هر کدام از حوزه های موضوعی کشور علوم طبیعی مهندسی و فناوری علوم پزشکی و بهداشت علوم کشاورزی علوم اجتماعی علوم انسانی ایران ۱۱ ۱۴ ۱۲ ۱۴ ۱ ۱ مالزی ۶ ۱۲ ۴ ۶ ۸ ۴ ترکیه ۵ ۶ ۱۸ ۲۳ ۴ ۳ عربستان ۴ ۴ ۳ ۲ ۱ - تونس ۳ ۵ ۱ ۳ - - مصر ۳ ۳ ۷ ۸ - - پاکستان ۳ ۳ ۱ ۸ - - اندونزی ۲ ۴ ۱ ۶ ۵ ۱ مراکش ۱ ۱ ۱ - - - قطر - ۱ ۱ - ۱ - الجزایر - ۱ - - - - بنگلادش - ۱ - ۱ - - امارات متحده عربی - ۱ - - - - لبنان - - ۱ - - - نیجریه - - ۱ ۲ - - اوگاندا - - ۱ ۱ - - عراق - - ۱ - - - تعداد کل ۳۸ ۵۶ ۵۲ ۷۵ ۲۰ ۹


منبع:

1400/07/18
23:11:57
5.0 / 5
736
تگهای خبر: اسلام , اسلامی , امام , بهداشت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۴
لینک دوستان قائم