قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
در روایات نقل شده است؛

خصوصیت های حكومت امام زمان (عج)

خصوصیت های حكومت امام زمان (عج)

به گزارش قائم همچون خصوصیت های حکومت مهدوی(عج) توسعه صنعت و فناوری است. در روایات در ارتباط با دوران حکومت حضرت مهدی (عج) به مسائلی اشاره شده که هریک حکایت از پیشرفت فوق العاده فناوری و صنعت در آن زمان دارد.به گزارش قائم به نقل از مهر، از آنجائیکه امام زمان ضد السلام برای برافراشتن پرچم اسلام و حاکمیت قرآن در تمام گیتی ظهور خواهند کرد، قهرا روش حکومتی امام ضد السلام بر مبنای قرآن و سیره پیامبر صلی الله ضد و آله و امامان علیهم السلام خواهد بود. درباره خصوصیت های حکومتی امام زمان ضد السلام روایات فراوانی از معصومین علیهم السلام وارد شده است، که می توان آنها را در چند مبحث و محور مورد بررسی قرار داد.
گسترش عدالت
برقراری عدالت در سراسر عالم و ریشه کن کردن بیداد و تبعیض و بی عدالتی از اهداف اصلی حکومت حضرت مهدی (عج) است. به این دست آورد مهم، در اغلب روایت هایی که از خاندان علیهم السلام رسیده، تصریح شده است و حتی در این روایات بر دعوت به توحید و مبارزه با شرک و کفر به اندازه ایجاد عدالت و اجرای آن تاکید نشده است. در سخنی از امام رضا ضد السلام آمده است: خداوند متعال به دست حضرت مهدی (عج) زمین را از هر ستمی پاک می کند و احدی جرأت ستم کردن به دیگری را پیدا نخواهد کرد.
رفاه و آسایش
یکی از دست آورده ای حکومت امام زمان (عج) رفاه و آسایش عمومی است. این امر زمینه رشد و تعالی معنوی و فکری افراد را فراهم خواهد ساخت. پیامبر اکرم (ص) در اشاره به این امر می فرماید: «وقتی در امت من مهدی ضد السلام قیام کند… در زمان او مردم به نعمت هایی دست می یابند که در هیچ زمانی به آنها دست نیافته اند. آسمان باران خویش را بر آنها فرو می فرستد و زمین برکاتش را آشکار می سازد».
اجرای اصل مساوات
یکی از برنامه های حکومت امام مهدی (عج) اجرای کامل اصل مساوات است که به برکت آن زمینه تعدیل ثروت ها فراهم می شود و کالاهای مورد نیاز مردم به صورت عادلانه در میان همه افراد تقسیم خواهد شد و از تراکم ثروت و احتکار جلوگیری می شود. به دنبال اجرای این برنامه هیچ فرد محتاج و تهیدستی باقی نخواهد ماند.
حکومت فراگیر
در زمان امام زمان (عج) حکومت واحد جهانی تحقق پیدا خواهد نمود. روشن است که این کار تنها از راه برطرف شدن زمینه های اختلاف و کشمکش میسّر است. در آن دوره همه انسان ها همانند افراد یک خانواده بر مبنای صفا و صمیمیّت با یکدیگر رفتار خواهند کرد. در اشاره به فراگیری حکومت امام زمان (عج)، در روایتی از رسول خدا (ص) این گونه آمده است: سوگند به آن خدایی که مرا به پیامبری مبعوث کرده است، اگر جز یک روز از عمر دنیا باقی نماند، خداوند آن روز را به اندازه ای طولانی خواهد ساخت که مهدی (عج) قیام کند و حکومت او شرق و غرب عالم را فرا گیرد.
حاکمیت محرومان
در حکومتی که امام مهدی (عج) آنرا بنیان گذاری خواهد کرد، زمام امور در دست طبقات محروم و مستضعف جامعه خواهد بود و طبقه اشراف و مستکبران که همواره از قبول حقّ و عدالت در طول تاریخ خودداری کرده اند و همیشه بر اثر خوی برتری جویی و سلطه طلبی در مقابل حرکت های اصلاحی انبیا و اولیا ایستاده اند در حکومت حضرت جایگاهی نخواهند داشت و آیه پنج سوره قصص با تعبیر «ما اراده کرده ایم که بر مستضعفان منّت نهاده، آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم»، به صراحت از امامت و فرمانروایی مستضعفان و فرودستان در دوره ظهور امام زمان (عج) سخن می گوید و نوید آخر دوره ستم و تعدّی و حاکمیت مظلومان را می دهد. واضح است که وعده خداوند باآنکه دیر تحقق پیدا کند، تخلّف ناپذیر است.
رشد فضائل اخلاقی
وقتی حکومت موعود جهانی مستقر شد، به دنبال رهنمودها و تربیت و ارشاد امام (عج)، سجایای اخلاقی شکوفا می شود و رذائل اخلاقی از جامعه رخت بر خواهد بست. علی بن ابی طالب ضد السلام تصریح می کنند که وقتی قائم آل محمد (ص) قیام کنند کینه و عداوت از دل انسان ها پاک خواهد شد و آنها چون برادران صمیمی با کمال آرامش و امنیت و صفا و صمیمیت در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد...
گسترش دانش
یکی از خصوصیت های حکومت حضرت مهدی (عج) گسترش بی نظیر دانش است. امام صادق ضد السلام می فرمایند: دانش ۲۷ حرف است. تمام آنچه پیامبران الهی به بشر عرضه نموده اند تنها دو بخش از این ۲۷ بخش علم است و مردم از اوّل خلقت تا به امروز تنها با دو بخش از علوم آشنایی دارند. هنگامی که قائم ما قیام کنند ۲۵ بخش دیگر علم را بر مردم عرضه می کند، آنرا گسترش می دهد. ازاین رو این مایه پیشرفت های مهم علمی و همین طور پیشرفت های دیگری که تا زمان ظهور آن حضرت تحقق خواهد یافت، در مقابل رشد علوم در زمان حکومت حضرت مهدی (عج) بسیار ناچیز خواهد بود.
امنیت بی سابقه
امام زمان (عج) در مدت کوتاهی بعد از ظهور، از راه اجرای عدالت امنیت را در سراسر جهان حاکمیت خواهد بخشید. واضح است که وقتی مردم از هر حیث تأمین شدند و ثمره کوشش هایشان بی کم و کاست به خود آنها رسید، پدیده شوم استثمار و بهره کشی از بین خواهد رفت و زمینه برای امنیّت همه جانبه فراهم می شود.
امام علی بن ابی طالب ضد السلام در اشاره به این حقیقت می فرمایند: چون قائم ما قیام کند هر زن در آن زمان، با همه زیورِ خویش، فاصله عراق تا شام را بدون کوچک ترین ترسی به تنهایی خواهد پیمود.
پیشرفت قضاوت
در دوره حکومت امام زمان (عج) به دلیل استفاده از ابزارهای پیشرفته علمی و به کار گرفتن افراد امین و توانا در پست های قضائی، حدود الهی به صورت کامل اجرا خواهد شد و به اندازه سر سوزنی به کسی ظلم نخواهد شد و حق کسی ضایع نخواهد گشت.
امام باقر ضد السلام در اینباره می فرمایند: بعد از ظهور مهدی (عج) هیچ حقی از کسی بر عهده دیگری نخواهد ماند مگر آنکه آن حضرت آنرا باز ستانده، به صاحبش خواهد داد.
تقسیم اموال
وقتی دارایی ها در اختیار امام زمان (عج) قرار گرفت، آن حضرت با در نظر گرفتن نیازهای افراد به هرکس به اندازه ای که نیاز دارد، خواهد بخشید. امام باقر ضد السلام می فرمایند: «هنگامی که قائم خاندان قیام کند، بیت المال را بگونه ای یکسان و عادلانه در بین مردم قسمت خواهد نمود و به مردم خواهد فرمود: بیایید از این اموال به میزانی که نیاز دارید بردارید و این همان چیزی است که برای آن پیوند خویشاوندی را قطع می کردید و برای به دست آوردن آن مرتکب گناه شده، حتی به خون ریزی و قتل و جنایت دست می زدید… او بگونه ای در بخشش اموال سعه صدر و بزرگواری نشان خواهد داد که تا به آن روز کسی چنان رفتاری نداشته است».
حضرت مهدی (عج) بعد از استقرار حکومت عدل جهانی تمام ویرانی های ناشی از حاکمیت طاغوت های ستمگر را آباد می سازد و اثری از خرابی و ویرانی باقی نخواهد گذاشت. راه ها و جاده ها را گسترش داده، مقررات خاص در اینباره وضع خواهد فرمود. در روایتی از امام باقر ضد السلام نقل شده است که در زمان حکومت حضرت مهدی (عج) در روی زمین هیچ ویرانی نمی ماند مگر آنکه آباد می شود. همینطور در روایت آمده است که در آن هنگام راه های اصلی را بیشتر از پیش گسترش خواهند داد.
پاک سازی روی زمین از وجود ظالمان
یکی از رسالت های مهم حضرت مهدی (عج) پاک سازی زمین از لوث وجود ستمگران است؛ به صورتی که بعضی از یاران امام (عج) به دلیل ظاهربینی و ساده لوحی از شدت عمل حضرت نسبت به ستمگران تعجب می کنند؛ غافل از آنکه بدون از بین رفتن آنها عدل و داد در جامعه حاکمیت پیدا نمی کند؛ به عبارت دیگر مبارزه بی امان و قاطع آن حضرت با افراد متجاوز و ستمگر همانند انجام دادن عمل جراحی برای رفع غده خطرناک سرطانی در بدن است که از این طریق امکان پاک سازی همه جانبه جامعه فراهم می شود.
احیای احکام اسلام
حضرت شیوه درست بهره برداری از احکام را به مردم می آموزند و آن بخش از کتاب و سنت را که متروک و منزوی شده زنده می کنند. امام صادق ضد السلام در اینباره می فرمایند: «خداوند اسلام را بعد از خوار شدن بدو عزّت خواهد بخشید و بعد از متروک ماندن احکام آن باردیگر آنرا زنده می کند و هرگونه بدعتی را به دست مهدی (عج) از بین خواهد برد و گمراهی را نابود و سنت های اصیل را زنده خواهد ساخت».
توسعه صنعت و فناوری
در روایات در ارتباط با وقایع دوران حکومت حضرت مهدی (عج) به مسائلی اشاره شده که هریک حکایت از پیشرفت فوق العاده فناوری و صنعت در آن زمان دارد. امام صادق ضد السلام می فرمایند: وقتی که قائم ما قیام کند، خداوند قدرت شنوایی و بینایی شیعیان ما را افزایش می دهد؛ بگونه ای که از فاصله دور او با شیعیانش سخن می گوید و آنان سخنش را می شنوند و حضرت را می بینند. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: در آن هنگام زمین در کمتر از یک چشم به هم زدن پیموده می شود؛ بگونه ای که اگر کسی از آنان بخواهد شرق یا غرب زمین را در ساعتی بپیماید این کار در کمترین زمان ممکن میسر خواهد بود.


1399/09/21
22:19:56
5.0 / 5
1068
تگهای خبر: اسلام , امام , امنیت , پیامبر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳