قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

آرشیو مطالب : مسجد

ثبت نام اعتكاف دانشگاه تهران برای بار دوم تمدید گردید

ثبت نام اعتكاف دانشگاه تهران برای بار دوم تمدید گردید

پیكر آیت الله رسولی محلاتی در تهران تشییع شد

پیكر آیت الله رسولی محلاتی در تهران تشییع شد

حسین بابایی دولابی درگذشت

حسین بابایی دولابی درگذشت

پیكر آیت الله رسولی محلاتی در تهران تشییع شد

پیكر آیت الله رسولی محلاتی در تهران تشییع شد

حسن واشقانی فراهانی درگذشت

حسن واشقانی فراهانی درگذشت

حسن واشقانی فراهانی درگذشت

حسن واشقانی فراهانی درگذشت

زمان و مكان تشییع پیكر سیدقاسم موسوی قهار مشخص شد

زمان و مكان تشییع پیكر سیدقاسم موسوی قهار مشخص شد

جزئیات برنامه كلاسهای دروس خارج آیت الله رشاد اعلام گردید

جزئیات برنامه كلاسهای دروس خارج آیت الله رشاد اعلام گردید

تهمت یا واقعیت هایی از زندگی ابن سینا؟!

تهمت یا واقعیت هایی از زندگی ابن سینا؟!
قائم