قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
برای مجازین كنكور دكتری؛

وضعیت ارائه خوابگاه برای دانشجویان دكتری در ۱۴۰۰

وضعیت ارائه خوابگاه برای دانشجویان دكتری در ۱۴۰۰

45 دانشگاه و موسسه پژوهشی کشور که در سال تحصیلی پیش رو دانشجوی دوره دکتری تخصصی می پذیرند شرایط ارائه خوابگاه را برای داوطلبان این دانشگاه اعلام نموده اند.


به گزارش قائم به نقل از مهر، دانشگاه های مختلف کشور که در سال تحصیلی پیش رو، دانشجوی دوره دکتری تخصصی می پذیرند شرایط ارائه خوابگاه را برای داوطلبان این دانشگاه اعلام نموده اند. از میان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دولتی که در این دوره پذیرش دانشجو دارند، تعداد ۴۵ دانشگاه و موسسه پژوهشی شرایط خوابگاه را اعلام نموده اند. از این تعداد ۱۱ مرکز خوابگاه ارائه نمی دهند و سایر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برای ارائه خوابگاه شروطی را اعلام نموده اند. همین طور دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و دانشگاه صنعتی مالک اشتر و پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی اعلام نموده اند به سبب شیوع ویروس کرونا خوابگاه ارائه نمی دهند و دانشگاه شهرکرد نیز اعلام نموده است خوابگاه را باز نمی نماید. جدول شرایط خوابگاهی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در پذیرش دکتری ۱۴۰۰ ردیف دانشگاه/ موسسه شرایط خوابگاه ۱ دانشگاه بناب محدودیت خوابگاه ملکی خواهران و اعطای خوابگاه با اولویت بندی/ ارائه خوابگاه خودگردان برای برادران ۲ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه فاقد خوابگاه است ۳ دانشگاه صنعتی ارومیه ارائه محدود سرای دانشجویی ملکی به دانشجویان دکتری برمبنای اولویت/ دانشجویانی که در اولویت قرار نمی گیرند در سراهای خودگردان که نرخ آنها با نرخ تورم افزایش می یابد اسکان داده می شوند ۴ دانشگاه محقق اردبیلی ارائه خوابگاه دولتی برای دانشجویان دکتری در ۸ نیمسال/ ارائه خوابگاه غیردولتی به دانشجویان نوبت دوم در صورت امکان/ باتوجه به راه اندازی خوابگاه متأهلی ارائه تعداد محدودی خوابگاه برای نخستین بار به دانشجویان متأهل برمبنای اولویت بندی ۵ دانشگاه اصفهان فاقد خوابگاه متاهلی است/ اولویت اسکان با دانشجویان مجرد جدید الورود غیربومی است/ وضعیت اسکان در اتاق ها ۴ نفره است/ دانشگاه تعهدی برای تامین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم، شاغل، پردیس، مجازی و ساکنین در فاصله ۱۰۰ کیلومتری اصفهان ندارد/ درصورت وجود ظرفیت از هفته دوم مهر خوابگاه واگذار می شود/ باتوجه به شرایط کرونا اسکان دانشجو در خوابگاه ها تابع مقررات ستاد ملی کرونا ۶ دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتی است ۷ پژوهشگاه مواد و انرژی اولویت استفاده از خوابگاه با دانشجویان ممتاز غیر بومی است ۸ دانشگاه تهران به دانشجویان نوبت دوم خوابگاه تعلق نمی گیرد ۹ دانشگاه خوارزمی در تهران فاقد خوابگاه است ۱۰ دانشگاه هنر فاقد امکانات خوابگاهی برای دانشجویان جدیدالورود دکتری در تهران است/ فاقد خوابگاه متاهلی ۱۱ دانشگاه ایلام ارائه خوابگاه برای همه دانشجویان روزانه/ اولویت با دانشجویان روزانه غیربومی/ تعهدی برای تامین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم، سنواتی، شاغل، پردیس، مجازی و ساکنین در فاصله ۱۰۰ کیلومتری ایلام ندارد/ در صورت وجود ظرفیت از هفته دوم مهر خوابگاه واگذار می شود/ سایر دانشجویان می توانند از خوابگاه های غیردولتی خودگردان با هزینه شخصی استفاده کنند/ اولویت اسکان با دانشجویان جدیدالورود غیر بومی/ فاقد خوابگاه متاهلی/ حداکثر زمان استفاده از خوابگاه ۴ نیمسال ۱۲ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی باتوجه به شرایط فعلی کشور و وجود ویروس کرونا، هم اکنون خوابگاه فعال نیست ۱۳ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله فاقد امکانات خوابگاهی است ۱۴ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی دارای امکانات خوابگاهی ۱۵ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران فاقد خوابگاه و هرگونه امکانات خوابگاهی است ۱۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فاقد خوابگاه است و تعهدی نسبت به تامین خوابگاه دانشجویان ندارد. مشارکت در تامین خوابگاه و هزینه آن تا حد امکان (تا سقف ۵۰درصد) ۱۷ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دارای امکانات خوابگاهی برای خواهران است ۱۸ پژوهشگاه هوافضا فاقد خوابگاه است ۱۹ دانشگاه الزهرا (س) اختصاص خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه/ پشتیبانی از دانشجویان دکتری روزانه با اختصاص خوابگاه به مدت حداکثر تا ۸ نیمسال/ تعهدی برای واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم ندارد/ در صورت داشتن ظرفیت، امکان اسکان در خوابگاه های خودگردان زیر نظر دانشگاه ۲۰ دانشگاه تربیت مدرس امتیاز سکونت در خوابگاه مجردی به رتبه اول تا پنجم/ دانشگاه در بعضی از دوره های روزانه با دو کد رشته مجزا به دو صورت واجد خوابگاه و فاقد خوابگاه دانشجو می پذیرد/ امکان تامین خوابگاه برای دانشجویان با کدرشته روزانه فاقد خوابگاه وجود ندارد/ امکان تامین خوابگاه برای دوره های شهریه پرداز، نوبت دوم، پردیس، دانشجویان روزانه شاغل وجود ندارد/ فاقد خوابگاه متأهلی ۲۱ دانشگاه جامع امام حسین (ع) اختصاص خوابگاه مجردی به تمام دانشجویان غیربومی و خوابگاه متأهلی به پذیرفته شدگان غیربومی رتبه اول آزمون کتبی ۲۲ دانشگاه شاهد شرایط اختصاص خوابگاه: دانشجو غیر بومی، سکونت در غیر استان تهران، اولویت با دانشجویان روزانه/ ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت/ عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان پردیس خودگران و میهمان ۲۳ دانشگاه شهید بهشتی اولویت استفاده از خوابگاه باتوجه به امکانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولی داوطلبان در آزمون است ۲۴ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی باتوجه به شرایط خاص همه گیری کرونا، به جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی و حفظ سلامت دانشجویان خدمات خوابگاهی به دانشجویان روزانه و نوبت دوم ارائه نمی گردد ۲۵ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری واگذاری خوابگاه مجردی در صورت وجود امکانات و شرایط باتوجه به شرایط تحصیل در دوره دکتری، خیلی از دانشگاه ها نیز اعلام نموده اند که فاقد خوابگاه برای دانشجویان متاهل هستند. همچون دانشگاه های علامه طباطبایی، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، ایلام، هنر و شهرکرد اعلام نموده اند که فاقد خوابگاه متاهلی هستند. ادامه جدول شرایط خوابگاهی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در پذیرش دکتری ۱۴۰۰ ردیف دانشگاه/ موسسه شرایط خوابگاه ۲۶ دانشگاه علامه طباطبایی اولویت خوابگاه برای دانشجویان دوره روزانه دکتری/ دانشگاه تعهدی در قبال اسکان برای دانشجویان نوبت دوم، پردیس تحصیلات تکمیلی، میهمان، انتقالی، انتقال خارج به داخل و شاغل ندارد/ در صورت امکان اسکان در خوابگاه های خودگردان/ عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان ساکن در استانهای تهران و البرز یا استفاده کنندگان از سهمیه پذیرش بومی/ هیچ نوع تعهدی در قبال تامین خوابگاه دانشجویان پردیس خودگردان ندارد/ فاقد خوابگاه متأهلی ۲۷ دانشگاه علم و صنعت ایران واگذاری خوابگاه برای دانشجویان روزانه در ۸ نیمسال به تعداد خیلی محدود و در صورت وجود امکانات/ فاقد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان دوره روزانه/ فاقد هرگونه خوابگاه برای دانشجویان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان ۲۸ دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) اختصاص همگانی و رایگان خوابگاه مطابق دستورالعمل های دانشگاه ۲۹ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تعهدی درباب تامین خوابگاه پذیرفته شدگان ندارد ۳۰ موسسه غیرانتفاعی علوم شناختی موسسه فاقد امکانات خوابگاهی است ۳۱ دانشگاه شهرکرد امکان واگذاری خوابگاه به تعداد کمی از دانشجویان دوره روزانه دکتری با اولویت بندی و حداکثر ۸ ترم/ امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم، میهمان، انتقالی و شاغل وجود ندارد مگر در صورت وجود ظرفیت/ تعهدی نسبت به ارائه امکانات خوابگاهی ندارد/ فاقد خوابگاه متاهلی/ باتوجه به شرایط موجود ناشی از شیوع بیماری کرونا بازگشایی خوابگاه های دانشجویی مطابق با مصوبات وزارت علوم و دانشگاه شهرکرد است ۳۲ دانشگاه بیرجند برای همه دانشجویان دکتری متقاضی خوابگاه اولویت ویژه قائل می شود ۳۳ پژوهشکده علوم و صنایع غذایی این پژوهشکده خوابگاه ندارد ۳۴ دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص خوابگاه به حداکثر ۸۰ درصد دانشجویان روزانه، غیربومی، غیر کارمند، غیر بورسیه و ساکنین شهرهای با فاصله بیشتر از ۱۰۰ کیلومتر/ برای دانشجویان سنواتی هزینه خدمات رفاهی با هزینه های بیشتر ستاندن می شود/ عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم/ امکان بهره برداری از سرای دانشجویی برای پذیرفته شدگان دختر در نوبت دوم با ستاندن هزینه/ بهره برداری سرای متأهلی برای دانشجویان متأهل برمبنای اولویت ۳۵ دانشگاه سمنان ارائه خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه در نخستین سال تحصیل/ دانشجویان رتبه اول در سال تحصیلی بعد خوابگاه دولتی دریافت می کنند/ عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان ۳۶ دانشگاه صنعتی شاهرود به کلیه پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق می گیرد ۳۷ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار اولویت ارائه خوابگاه مجردی به دانشجویان غیر بومی ۳۸ دانشگاه قم محدودیت خوابگاه دولتی و ارائه حداکثر ۴ نیمسال به دانشجویان روزانه دکتری با رعایت اولویت/ سایر دانشجویان دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان می توانند از امکانات خوابگاه های غیردولتی با مدیریت بخش خصوصی استفاده کنند ۳۹ دانشگاه معارف اسلامی قم هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد/ دانشگاه برای تامین خوابگاه، کوشش های لازم را انجام خواهد داد ۴۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشجویان روزانه در خوابگاه های دولتی اسکان داده می شوند/ درصورت وجود ظرفیت خالی سایر دانشجویان بر طبق امتیاز بندی اسکان داده می شوند/ دارای خوابگاه متاهلی ۴۱ دانشگاه گیلان امکان واگذاری خوابگاه مجردی به تمامی متقاضیان واجد شرایط در مقطع دکتری دوره روزانه و غیربومی وجود دارد ۴۲ دانشگاه لرستان به دانشجویان دکتری تخصصی به مدت ۸ نیمسال خوابگاه واگذار می شود/ ارائه خوابگاه به دانشجویان دوره پردیس خودگردان دانشگاه در صورت وجود ظرفیت ۴۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اولویت واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه با مسافت بیش از ۱۰۰ کیلومتر از دانشگاه ۴۴ دانشگاه تفرش به تمامی دانشجویان مقطع دکتری خوابگاه تعلق می گیرد ۴۵ دانشگاه ملایر به پذیرفته شدگان هشت نیمسال تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد

1400/02/01
22:48:38
5.0 / 5
926
تگهای خبر: اسلام , اسلامی , امام , بهداشت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان قائم