قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
خطیب نماز جمعه تهران:

استکبار هدفی جز ایجاد ناامنی ندارد

استکبار هدفی جز ایجاد ناامنی ندارد

به گزارش قائم خطیب نماز جمعه تهران اشاره کرد: حرکت امروز استکبار مانند رفتار معاویه در زمان حضرت امام علی (ع) است که هدفی جز ناامنی نداشت.


به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین «سید محمدحسن ابوترابی فرد» در خطبه های نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته تهران، مردم را به رعایت شیوه نامه های بهداشتی سفارش کرد و اظهار داشت: نامه الهام بخش و امیدآفرین و دولت ساز امیرالمومنین علی (ع) به مالک اشتر نخعی را امروز در نظر می گیرم که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در شروع دولت سیزدهم به اجرای آن سفارش داشتند و حاکمان را به فهم این نامه و رعایت فرآمین آن حضرت سفارش خاص نمودند.
خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: امیرالمومنین علی(ع) در دوران و وضعیت خاصی مبادرت به انتصاب مالک اشتر بعنوان استاندار مصر نمود. شرایطی که معاویه در مقابل حکومت علی بن ابیطالب(ع) خلق نموده بود به این صورت است که از آن دوران به دوران غارت یاد می کرد. چونکه معاویه گروه هایی را برای ایجاد ناامنی به بخش های مختلف جهان اسلام اعزام می کرد. همان حرکتی که امروز در دستگاه استکبار شاهد می باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد داعش را نمونه ای از گروه هایی که استکبار به وجود آورده عووان کرد و اظهار داشت: استکبار منافع مشروع کشورها خصوصاً کشورهای مسلمان را تامین نمی نماید. حتی شاهد بودیم که عنصری به نام صدام را انتخاب نمود و برای رویارویی با یک ملت و انقلابی برآمده از اراده ملی حمایت کرد.
امام جمعه موقت تهران اشاره کرد: این ادبیات مسلط در دنیای ستم و ظلم و چهره های پلیدتاریخ سیاسی جهان است. در این مقطع امیرالمومنین با همه احترام و شخصیت و منزلتی که برای محمد بن ابی بکر استاندار وقت مصر قائل هستند (ع) مالک اشتر را برای مدیریت و هدایت کشور مصر انتخاب می کنند.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد افزود: مهم ترین پیام این انتصاب، جایگاه شایسته سالاری در اندیشه دینی و نظام سیاسی الهی است، در حقیقت یک درس عملی برای همه ما به حساب می آید.
وی اضافه کرد: اگر چهره ای شایسته منصوب شده است و دارای تمامی صلاحیت هاست و در آن مسئولیت فرد دیگری شایسته تر است، نباید چشم پوشی صورت گیرد. اگر این اصل مورد توجه باشد، با یک تحول و انقلاب در عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی روبه رو می شویم.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به سفارش های حضرت علی (ع) به مالک اشتر اشاره نمود و اظهار داشت: حضرت علی (ع) فرمودند که باید پیوند مستحکم بین دولت و ملت برقرار شود.
وی ضمن اشاره به جایگاه برجسته مردم در اندیشه سیاسی حضرت علی (ع) بر لزوم اطاعت از امام اصرار کرد و اظهار داشت: مدیران در نظام اسلامی باید از بالاترین سطح اراده و انگیزه برخوردار باشند و مردم در آنها سستی مشاهده نکنند.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابوترابی فرد عنوان کرد: پیام سفارش های حضرت علی(ع) برای ما این است که مدیران در سطوح کلانی، میانی و خرد اینطور انتخاب شوند و باید به شکلی خودرا تربیت و اصلاح نماییم که زعیم امت اسلام نگاهشان اینطور باشد و مدیران، مسئولان و آحاد جامعه در این راه گام های استوار بدارند.
وی با اشاره به اینکه اصل نظام سازی و دولت سازی در اندیشه دینی است، اظهار داشت: صدها سند در قرآن و سیره پیامبر حکایت از این دارد که انبیا الهی به ویژه پیامبر خاتم در راه دولت سازی و تشکیل نظام سیاسی و برای ساختن انسانی که قیام او به عدل و جامعه ای که مبتنی بر عدالت است و انسان های عادل تربیت می شوند، قدم برداشته اند.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: انبیا و امامان برای فراهم آوردن زمینه حضور انسان برای سعادت ابدی، مبادرت به تشکیل نظام سیاسی کردند و بدون یک نظام سیاسی کارآمد و مبتنی بر اصول اخلاقی و علمی امکان تحقق اهداف الهی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اگر مردم در صحنه حضور نداشتند، مزدوران بیگانه و پهلوی زمام امور را در دست می گیرند، عنوان کرد: اگر مردم در صحنه حضور نداشتند و رهبران مدیران صالح را انتخاب نکردند، دیگران برای مردم انتخاب می کنند و سرنوشت شما را آنها رقم می زنند و تمام هویت دینی، اسلامی، ملی، فرهنگ، آداب و رسوم و استقلال را به نفع منافع نامشروع خود مصادره می کنند.
امام جمعه موقت تهران اشاره کرد: نامه امیرالمومنین به مالک اشتر بیان کننده آنست ایشان بعنوان امام و پیشوا و رهبر و زعیم و مدیر یک نظام سیاسی، استانداری را انتخاب و منصوب می نمایند که در راه حکومت سازی، دولت سازی، نظام سازی، نظام سیاسی اسلامی سازی قدم بردارد.
ابوترابی فرد بااشاره به خاصیت ها و فاکتورهای نظام سیاسی که توسط حضرت عل(ع) بیان می شود، اظهار داشت: اولین شاخص آنست که باید مدیران و رهبران صالح انتخاب شوند و در جایگاه های خویش قرار بگیرند و مالک اشترها باید در قالب قانون، قاعده و اصول و مبانی اسلامی قدم بردارند. امیرالمومنین علی مقابل السلام دقیقاً این چارچوب را برای مالک تبیین می فرماید.
وی افزود: علاوه بر این اصول و مبانی حکمرانی، اهداف والای حکومت اسلام را تعریف می کنند. ما برای چه قدرت و سیاست را در دست گرفته ایم؟ مالک چرا من، تو را انتخاب کردم؟ برای کدام هدف تو را به کشور مصر گسیل داشتم؟ چگونه این اهداف تحقق خواهد یافت.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد افزود: مالک تو چگونه باید در زمینه مدیریت فرماندهی قدم برداری تا اهداف تعریف شده تحقق پیدا کند. اصول و مبانی، روش ها و راهبردها، سیاست ها، اخلاق همه و همه دقیقاً تعریف شده است.
خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه با خیر مقدم به دانش آموزان اظهار نمود: طبق سفارش رهبر معظم انقلاب همه ما خصوصاً دانش آموزان باید به تحصیل علم و تذهیب نفس تلاش نماییم. هرچقدر می توانید برای فراگیری علم و تذهیب نفس خویش یعنی تعهد به علم تلاش کنید.
وی افزود: عالم باشید و به دانش و علم خویش متعهد باشید و آنجا که علم راه را نشان داده است در آن مسیر حرکت کنید. آنجا که علم دستور می دهد یا راه را نمی بینید، توقف کنید و خودرا اینطور آراسته کنید تا در آینده برای اداره کشور فردی با تصمیم های مبتنی بر دانش و علم باشید.
خطیب نماز جمعه تهران ضمن اشاره به اهمیت تربیت جسم و تربیت بدنی در میان دانش آموزان تاکیدکرد: در دوارن تعطیلی فیزیکی مدارس به علت کرونا، هرچند با همت مدیران، آموزگران، کادرآموزش و پرورش و حمایت رسانه ملی و همت بلند مادران بزرگواری که هم همسر شایسته بودند، هم مادری شایسته، ولی نیازهای دانش آموزان درحوزه ورزش و تربیت بدنی به درستی پاسخ داده نشد.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد با تکیه بر این که باید بر دستان مادرانی که دراین ایام برای فرزندان خویش چون معلم بودند، بوسه زد، افزود: در این دوران سخت با اهمیت ترین خدمات کشور مربوط به خدمات بانوان کشور بود. هر چند دانش آموزان عزیز از حضور فیزیکی در آموزش و پرورش محروم بودند اما فضای مجازی آموزش های الکترونیک، تلاش مادران، همکاری پدران در این راه کمک کرد ولی به حوزه تربیت بدنی به درستی توجه نشد.
وی با سفارش به آموزش و پرورش کشور عنوان کرد: بهتر است امسال علاوه بر کوشش برای جبران کاستی ها و ضعف های آموزشی، بحث مهم ورزش و سلامت جسم و روح و نشاط و شادابی دانش آموزان را بطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: امیدوار هستم وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم با وزیرمنتخب و کارکنان و آموزگاران عزیز با برنامه دقیق، قابل دفاع درآموزش و پرورش راه را برای تحول در این عرصه مهم هموار کند.
همه مسئولان اسناد بالا دستی نظام را مورد توجه قرار دهند
وی ضمن اشاره به اصل چهل و سوم از فصل چهارم قانون اساسی، به دولت سیزدهم، رئیس جمهوری محترم، وزرای دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی سفارش کرد اسناد بالادستی نظام را بطور دقیق مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه کم نیستند مدیرانی که از اسناد بالا دستی نظام کاملا ناآگاه هستند، قانون اساس را با اهمیت ترین سند اداری کشور عنوان نمود و افزود: قانون اساسی برای اداره کشور امروز همان نقشی را دارد که نامه حضرت علی مقابل السلام برای مالک اشترنخعی داشت.
وی اظهار داشت: همانطور که مالک موظف است تمام سطرح ها و بندهای نامه علی مقابل السلام را خود و همکارانش در همه قوا مورد توجه، مطالعه، فهم و عمل قرار دهد، مدیران ارشد و میانی و خرد در نظام اسلامی نیز موظف می باشند، این سند مهم را که نقشه راه حکمرانی در نظام اسلامی است و همه افتخار و هویت جمهوری اسلامی است، مورد توجه قرار دهند.
خطیب نماز جمعه تهران تاکیدکرد: فصل چهارم قانون اساسی اقتصاد و امور مالی است که بعد از 4 دهه از این اصل فاصله داریم. در این فصل عبارت تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی آمده است.
حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد با اشاره به اینکه این قانون الهام گرفته از نامه مالک اشتر و سیره پیامبر(ص) و ائمه اطهار است، اظهار داشت: یکی از اهداف حکمرانی در اندیشه دینی، تحقق این اصل است. همین طور به حفظ آزادی در این اصل تاکید گردیده است. همان آزادی که در حکومت علی بن ابیطالب بود، همان آزادی که در حکومت پیامبر اعظم و انبیا الهی است.
وی افزود: در ذیل این اصل آماده است که اقتصاد جمهوری اسلامی برمبنای ضوابط و روابط استوار می شود که نخست تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است و این اصل باید بعنوان یک تابلو مقابل دیدگان همه مسئولان کشور قرار بگیرد.
خطیب جمعه تهران با تکیه بر این که همه مسئولان باید برای تحقق این اصل تلاش کنند، عنوان کرد: دومین بند این اصل تامین شرایط و امکانات کار برای همه در جامعه اسلامی است. چونکه در جامعه اسلامی بیکاری معنا ندارد. یعنی سیاست های اقتصادی ما باید با این اهداف تنظیم شود تا به همه نیازها پاسخ داده و سبب ایجاد جامعه ای مرفه و مناسب برای اشتغال همه شود.
وام بدون بهره به ثروت اندوزی عده ای خاص منجر نشود
وی اشاره کرد: باید وسایل کامل در اختیارهمه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی و از راه وام بدون بهره برآورده شود. اما نظام بانکی کشور چند قدم برای تحقق این هدف برداشته است.
خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرذ: وام بدون بهره نباید به ثروت اندوزی در دست افرادی خاص منتهی شده طبقات اجتماعی با فاصله را بوجود آورد و دولت به کارفرمای بزرگ تبدیل گردد.
ابوترابی فرد افزود: این که برای عدم فعال شدن بخش خصوصی، دولت باید بزرگ شود، در آن صورت دولت متصدی همه امور خواهد شد و این همان بلایی است که امروز ما با آن روبرو می باشیم. یعنی ما مغایر با قانون اساسی قدم برداشتیم و امروز دولت به کارفرمای بزرگ و مطلق تبدیل گشته است و تمام بودجه عمومی کشور فقط برای پاسخ به هزینه های این دولت بزرگ تدوین و تصویب می شود که پاسخگو هم نیست.
وی اشاره کرد: تمام مطالب برای این بود که دولت و مجلس در تدوین بودجه سال آینده این نکات را مورد توجه قرار دهد. البته خوشبختانه رئیس جمهوری محترم دستورالعمل جامعی را تدوین و ابلاغ نمودند و با شناختی که از شاکله سازمان برنامه و بودجه دارم، یک شخصیت استوار و مصمم در این سازمان در حال فعالیت است و انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با دولت همراهی کاملی را انجام دهد.
وی عنوان کرد: این مهم برای کاهش حداکثری هزینه های جاری اداره کشور است. مردم از شما سوال می کنند آیا می شود کشور را ارزانتر اداره کرد؟ اگر کشور ارزانتر اداره می شود مردم به دولت و مجلس اجازه نمی دهند کشور را گران اداره کنند.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: این مهم خوشبختانه یکی از با اهمیت ترین دغدغه های رئیس جمهوری محترم و سازمان برنامه و بودجه است و باید دولتمردان در سطوح میانی و خرد و نمایندگان محترم مردم در مجلس کمک کنند تا در این راه قدمی شایسته برداریم.منبع:

1400/08/07
14:20:51
5.0 / 5
572
تگهای خبر: آموزش , ائمه , اسلام , اسلامی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴