قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی:

شورای انقلاب فرهنگی باید فضا را برای ایده پردازی تحول آماده کند

شورای انقلاب فرهنگی باید فضا را برای ایده پردازی تحول آماده کند

عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شورایعالی انقلاب فرهنگی باید فضا را برای کسانی که درباره تحول ایده و نظراتی دارند، ایجاد نماید تا ایده پردازی های این افراد دیده و شنیده و تبدیل به اثر شود.به گزارش قائم به نقل از شورایعالی انقلاب فرهنگی؛ ابراهیم سوزنچی، به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تأسیس این شورا در مورد دستاوردهای شورا اضافه کرد: فعالیتهای شورایعالی انقلاب فرهنگی در طول ۳۷ سال را میتوان به سه دوره تاریخی تقسیم بندی کرد. دوره اول؛ انقلاب فرهنگی بود که از زمان وقوع انقلاب اسلامی مقارن با انقلاب فرهنگی بود. انقلاب فرهنگی باید تحولات جدی در سیستم آموزشی کشور همچون آموزش عالی ایجاد می کرد. تحولات گسترده ای درباره اساتید، دانشجویان و نحوه جذب استاد و دانشجو و… محقق شد.
وی افزود: دوره دوم؛ حرکت از انقلاب فرهنگی به سمت ایجاد نظام هایی در آموزش عالی که به آن می توانیم نظام سازی فرهنگی اطلاق نماییم. خیلی از شوراها و کمیته های شورایعالی انقلاب فرهنگی، به سازمان ها تفویض شد. شورای گسترش به وزارت علوم تفویض شد، آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای به وزارت کار داده شد و دوره ای بود که کم کم سازمان ها شکل گرفت و اختیارات کم کم انتقال داده شد. برخی سازمان ها و نهادهای مهم دیگر هم تأسیس شد، مثلا دانشگاه تربیت مدرس که برای آموزش و تربیت مدرسان دانشگاهی تأسیس شد.
عضو حقیقی شورایعالی انقلاب فرهنگی یادآورشد: البته با در نظر گرفتن هم پوشانی دوره ها، در دوره سوم نظام سازی متوقف نشد ولی اهمیت آن کمتر شد. در دوره سوم؛ شورایعالی انقلاب فرهنگی به سمت جهت گیری های استراتژیک و راهبردی های آینده حرکت کرد. در این دوره شاهد نوشتن سه نقشه اصلی؛ نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هستیم و هم سند دانشگاه اسلامی به روز رسانی می شود؛ این موارد جهت گیری های راهبردی کشور بود که در این عرصه ها مشخص گردید.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم کم و بیش این دوره ها را با دوره های تمدنی رهبری (انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و دولت اسلامی) تشبیه نماییم، شورایعالی انقلاب فرهنگی این سه دوره را طی کرده است. در دور اول مشغول انقلاب فرهنگی، دور دوم نظام سازی و دور سوم جهت گیری راهبردی بود که کم و بیش در شورایعالی مورد پیگیری قرار|گرفت. البته این که در هرکدام از اینها چه میزان موفقیت کسب کرده است، مقوله دیگری است که نیازمند ارزیابی دقیق خویش را دارد.
وی ضمن اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب از جانب رهبری، و سهم شورایعالی انقلاب فرهنگی در این بیانیه اظهار داشت: در بیانیه گام دوم بیان شده که چهلواره اول انقلاب را طی کرده ایم و به دنبال شکل دهی چله دوم انقلابیم، باید گفت یک مفهوم جامع و پیشرفته ای است که معنای چرخه عمر سیستم های اجتماعی در آن نهفته است. این چرخه رشد دوم قاعدتاً با گام نهادن در مسیرهای قبلی اتفاق نمی افتد. در دوره دوم اگر بخوهیم مسیر گذشته را ادامه دهیم، به سر منزل مقصود نخواهیم رسید. ناچاریم تغییرات اساسی و گسترده ای را در سیستم ایجاد نماییم که یک چرخه رشد مجددی طی شود.
سوزنچی افزود: ما مرحله انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را پشت سر گذاشته ایم (دومی به صورت تقریبی) اما مرحله دولت اسلامی شکل نگرفته است بنابراین تحولات بسیار جدی باید در نگرش ها، ساختارها و ساز و کارهای اداری کشور اتفاق بیفتد تا بتوانیم در هفت عرصه مطروحه در بیانه گام دوم، حرکت نماییم.
وی اضافه کرد: در بیانیه گام دوم نخستین مبحث علم و پژوهش است. رهبری خواهان سرعت و شتاب هستند که این مورد با سازو کارهای فعلی امکان پذیر نیست. یعنی چرخه اول را با شتاب خوبی پشت سرگذاشتیم و الان در مرحله اشباع قرار داریم. سوال این است که چه تغییراتی در نگرش ها و ساختارها باید اتفاق بیفتد تا باردیگر یک دوره ی رشد علمی بالایی را داشته باشیم که هدفش فقط افزایش آمار مقالات و تحقیقات پژوهشی نیست، بلکه باید در خیلی از حوزه های علمی دنیا پیشتاز شویم. ازاین رو یک تحول بنیادی و اساسی در حیطه علم و پژوهش باید اتفاق بیفتد.
عضو حقیقی شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: مسائلی نظیر این که مثلا آیا ساختار دانشگاه های کشور کماکان باید مثل سیستم سنتی دانشکده ای اداره شود؟ چه راهکاری برای ورود نگرش های بین رشته ای اندیشیده ایم؟ آیا ساختار توسعه فناوری کشور باید به همین شکل موجود ادامه پیدا کند؟ ستادهای فناوری باید به شکل سابق ادامه پیدا کنند؟ در حوزه آموزش آیا عدالت آموزشی محقق شده است؟ آیا کنکور ما را به عدالت آموزشی رسانده است؟ آیا ساختار مدیریت پژوهش کشور ساختار مناسب و بهینه ای است؟ و خیلی از سوالات مشابه که در گام دوم باید بدان پرداخته شود و کمیته گام دوم انقلاب اسلامی شورایعالی حالا به آنها می پردازد.
وی اضافه کرد: در حوزه های دیگر بیانیه هم همچنین است که عبارتند از معنویت، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و مرزبندی با دشمن، اقتصاد و سبک زندگی.
سوزنچی درباره بحث تحولی در حکم جدید مقام معظم رهبری اضافه کرد: با رفتن به فرمایشات خود رهبری، ایشان همواره درباره تحول، مباحث جدی مطرح کرده اند. از یک منظر به منبع تحول و مبنا و سرچشمه آن نظر داریم و از منظر دیگر به نحوه پیش رفتن و چگونگی تحول نگاه می نماییم. منبع تحول در سخنان رهبری این است که از وضعیت موجود راضی نباشیم. هروقت از وضع موجود راضی نباشید، سبب تصمیمات جدید می شود بنابراین در این حوزه باید از نیروهایی بهره ببریم که وضعیت موجود برایشان راضی کننده نباشد.
وی افزود: در این حوزه دو حالت اتفاق می افتد؛ افراد ناراضی که مخرب عمل می کنند و افراد ناراضی که سازنده عمل می کنند. حال ما باید جهت را به سمت دوم ببریم که ما از وضعیت موجود راضی نیستیم و ایراداتی وجود دارد، البته به این معنا نیست که جایگاه را خالی بگذاریم بلکه باید در صدد بهبود آن برآییم. این تحول دوم نقادانه و استفاده از فرصت ها و مورد نظر مقام معظم رهبری است و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید این فضا را برای کسانی که درباره تحول ایده و نظراتی دارند، ایجاد نماید تا ایده پردازی های این افراد دیده و شنیده و تبدیل به اثر شود.
سوزنچی اضافه کرد: بدین منظور تحولاتی در شورا لازم است همچون این که باید مشارکی تر، معطوف به نتیجه (درواقع نتیجه برایش مهم باشد تا حاصل شدن آن پیگیر کار باشد)، شفاف تر و کارشناسی تر در تصمیمات و هم پاسخگوتر با مکانیزم های تعریف شده عمل کند. اگر این پنج عنصر پیوست حکم رهبری را بتوانیم در دبیرخانه و شوراهای اقماری و شورایعالی انقلاب فرهنگی ایجاد نماییم، این مورد زمینه ساز تحولات در کشور می شود.
وی افزود: در این مقطع زمانی، فرصت کم نظیر و بی نظیر نهفته ای وجود دارد که سران سه قوه همگی مصمم و معتقد به نقش و جایگاه شورایعالی انقلاب فرهنگی هستند بنابراین در این فرصت کم نظیر شورایعالی انقلاب فرهنگی باید نقش هایش را چابک تر و کارشناسی تر در کشور ایفا کند و هم خارج از دعواهای اجرایی و روزمرگی های دستگاه ها و… با نگاه دراز مدت راهبردی، مسیر آینده شورا را جهت دهی کند. درحقیقیت ما باید در شورایعالی انقلاب فرهنگی بتوانیم مسیر ۴۰ ساله گام دوم را ریل گذاری نماییم که این امکان کاملاً فراهم است.
سوزنچی اضافه کرد: من تاکید به حکم و پیوست رهبری درمورد شورایعالی انقلاب فرهنگی دارم. ایشان بر روی مساله محوری و حل مساله موکدا تاکید دارند. درواقع باید به این موضوع، توجه راهبردی و جدی داشته باشیم. ازاین رو با یک هم دلی و هم افزایی دستگاه ها در کنار هم مسائل موضوعی و جدی را در کشور حل کنند؛ این مورد اجبار آور، به تغییر در نگرش ها (تغییر در نگرش ها و ایده های قدیمی) برمی گردد؛ هم اکنون فضای تغییر نگرش ها مهیا است.

1400/09/19
13:46:48
5.0 / 5
655
تگهای خبر: آموزش , اسلام , اسلامی , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲