قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

با اهمیت ترین وظیفه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تربیت ۱۰ میلیون حافظ است

با اهمیت ترین وظیفه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تربیت ۱۰ میلیون حافظ است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از با اهمیت ترین وظایف شورای توسعه فرهنگ قرآنی را تربیت 10 میلیون حافظ کل قرآن دانست و اظهار داشت: اگر بخواهیم منصفانه صحبت نماییم باید بپذیریم که این شورا و سایر نهادهای مربوطه دراین زمینه موفق نبوده اند.


به گزارش قائم به نقل از ایرنا سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم مقام معظم رهبری برای دوره ی جدید نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، در جلسه ۲۱ دیماه این شورا به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری به تصویب رسید.
سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مشتمل بر سه فصل تحول در شورا، تحول در دبیرخانه شورا و زمینه ها و لوازم اجرائی شدن این سند است و در ایام آینده برای تایید نهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره ریاست آیت الله رئیسی موضوع تحول در این شورا را با محوریت ایجاد ضمانت های اجرائی برای مصوبات آن در دستور کار قرار داده بودند. مقام معظم رهبری نیز در حکم خود برای دوره ی جدید فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تشکیل کارگروه تحول و تهیه و تصویب سندی ناظر به ظرفیت های این نهاد با بهره بردن از بیانات، احکام و پیوست های احکام امام راحل و رهبر معظم انقلاب برای ادوار مختلف فعالیت شورا تاکید داشتند.
بر این اساس هفت جلسه از مجموع ۱۱ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره دولت سیزدهم، به تحول و بازآرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص یافته که به صورتی موجب نهادینه سازی این شورا هم به لحاظ جایگاه، هم به لحاظ ماموریت ها و هم از لحاظ روابط با قوای سه گانه و سایر نهادها و نیز ایجاد ضمانت های اجرائی موثر برای مصوبات آن شود.
در این راستا سعی شده برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت قرارگاهی برای رصد و پایش مسائل فرهنگی و اطمینان از اجرائی شدن مصوبات توسط دستگاه های اجرائی با رویکرد مردم نهاد تعریف شود تا بتواند بعنوان یک قرارگاه، اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب را پیگیری کند. بدین جهت در این سند پیش بینی های لازم برای اجرائی شدن مصوبات، ضمانت حقوقی مصوبات و تشکیل کمیسیونی برای تطبیق و همکاری بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوای سه گانه در جهت اجرای مصوبات آن تدبیر شده است.
مطابق این سند از این پس بودجه بخش های علمی و فرهنگی در لوایح بودجه سالیانه و برنامه های پنج ساله کشور الزاما برمبنای سیاست های کلان مصوب شورا تدوین و تعیین می شود. همین طور در این سند ساختار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بازبینی قرار گرفته و پیش بینی هایی برای رصد داده های فرهنگی و علمی کشور در آن شده است.
بر اساس این مصوبه چهار ستاد نظارت و راهبری در زمینه علم، فناوری و نوآوری، حوزه تعلیم و تربیت و حوزه امور اجتماعی و حوزه مربوط به مهندسی فرهنگی تشکیل خواهد شد که این ستادها در حقیقت ظرفیت پیگیری اجرائی شدن مصوبات را فراهم می آورد. این اقدام بدون افزایش منابع انسانی و با بهره بردن از ظرفیت های دستگاه های اجرائی صورت خواهد گرفت.
اما جهت بررسی این مساله حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی دبیر شواری عالی انقلاب فرهنگی به خبرنگار معارف ایرنا اظهار داشت: آنچه بعنوان مطالبه رهبر معظم انقلاب مطرح است، این است که شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک هوشیاری بیشتری برخوردار باشند. اگر از کار قرارگاهی صحبت می نماییم، باید توجه داشته باشیم که قرارگاه در درجه اول نیازمند فهم و شناخت عمیق راجع به جامعه یعنی شناسایی است.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر این قرارگاه باید بتواند خودش را به جامعه نزدیک کند. چون جامعه درحال تغییر است و تحولات اجتماعی بسیاری ایجاد شده است. در دنیای امروز تغییرات به قدری زیاد است که از دوره گذار صحبت می کنند، به شکلی که نمی توانند بفهمند که این پدیده تغییر یافته چیست.
عاملی افزود: مساله بعدی بحث تدارک دیدن برای برنامه های مفید و موثر است. احراز اجرائی شدن تدابیر و مصوبات نیز مساله بعدی است. در خیلی از موارد، سندی را تصویب می نماییم ولی آنرا رها می نماییم. کار قرارگاهی یعنی اینکه بر جمع بندی و نتیجه گیری نظارت نماییم و مطمئن شویم که اقدامات لازم صورت گرفته است.
وی افزود: همین طور کار قرارگاهی نیازمند کار بازخورد است و باید مطمئن شویم که آیا این مسیر درست بوده یا نه و اگر مسیری که طی شده صحیح نبوده، روش را تغییر دهیم و اصلاح مسیر داشته باشیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: ما استقرار همه جانبه نسبت به امر فرهنگ را در قالب کار قرارگاهی دنبال می نماییم. ستاد توسعه قرآنی نیز در همین مسیر است. این ستاد ماموریتی برای حفظ قرآن کریم داشته که رهبر انقلاب بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم نیز تاکید کرده اند.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم منصفانه صحبت نماییم باید قبول نماییم که شورای توسعه فرهنگ قرآنی و سایر نهادهای مربوطه دراین زمینه موفق نبوده اند. چون تا حالا درحدود ۵۰ هزار حافظ کل قرآن تربیت کرده ایم. همین مساله یک ماموریتی است که باید صورت گیرد و نیازی نیست از ماموریت های دیگر مانند قرائت، تفسیر و فهم قرآن سخن بگوییم.
عاملی افزود: اینها مسیرهایی است که باید طی نماییم. توقع تحولی از شورای توسعه فرهنگ قرآنی این است که بتواند این جایگاه را پیدا کند امیدوار هستیم با این حرکت جدیدی که شروع شده این اقدام صورت گیرد.
وی درباره امکان ایجاد تحول با مدیران فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: این تفکر که نسل جدید باید برای تحول در کارها حضور پیدا کند و به صورتی پوست اندازی کند، قابل تامل است ولی این تفکر اشتباه است که اگر یک مجموعه ای را بصورت کامل کنار بگذاریم و با انتخاب مجموعه ای دیگر بخواهیم اتفاقی رخ دهد. چون در آن صورت انتقال تجربه صورت نخواهد گرفت. بنابر این باید یک مسیر منطقی ایجاد نماییم که انتقال تجربه نیز صورت بگیرد ولی تفکرات تحولی هم در کنارشان باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد: من این نگاه تغییر نسلی را در کارها موفق نمی بینم و در عمل هم دیده ایم که یکی از ضعف های ما این است که تجربه هایمان ناتمام می ماند. یعنی کاری را انجام می دهیم و چون به دلایلی موفق نمی شویم، باردیگر از ابتدا شروع می نماییم و همان مشکل باردیگر اتفاق می افتد و بنا بر این همان گونه که به میوه پیوند می زنند باید ترکیب جدیدی ایجاد کرد.
وی درباره ضمانت اجرائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در سند جدید ضمانت اجرائی پیش بینی شده که شامل ضمانت های مالی، حقوقی و قضایی است که اگر این سند مورد تایید قرار گیرد، سند محکمی از نظر تحول در امور فرهنگی خواهد بود.
عاملی افزود: بحث تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حوزه فرهنگ است نه اینکه تحول برای تحول باشد. آن چیزی که رهبر معظم انقلاب در پیوست حکمشان مطالبه کردند، تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تحول در قلمرو فرهنگی است. این شورا عرصه ای است که همه مولفه های فرهنگ را در بر می گیرد و فرهنگ، یک حوزه شناختی، حوزه نهادی و حوزه فرایندی دارد. متولی سیاست گذاری این سه قلمرو شورای عالی انقلاب فرهنگی است ولی قلمرو اقدامی دارد و اقداماتی که باید صورت بگیرد، اهمیت کلیدی دارد.
رهبر معظم انقلاب در ۲۳ آبان با انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کردند: ورود در دومین چهلواره انقلاب اسلامی که با شروع سده جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاهی نو، لطمه شناسانه و روزآمدساز، به مجموعه ای از زیرساخت های تمدنی را ضروری می سازد. در رأس این مجموعه، مقوله فرهنگ است. فرهنگ، جهت دهنده همه اقدام های اساسی و زیر بنائی جوامع بشری و شتاب دهنده یا کُندکننده آنست.
ایشان فرهنگسازی در هر یک از اجزای تمدنی جامعه را بالاترین وسیله پیشرفت و موفقیت دانسته و افزودند: شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه بخش های گسترده آن، نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. این یگانه وسیله مصون سازی فرهنگ عمومی کشور در مقابل هجوم فرهنگی و رسانه ای برنامه ریزی شده بیگانگان بدخواه است.
رهبر انقلاب افزودند: ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاستگذاری در این دو مقوله و هدایت دستگاه های متصدی آن به سمت ارزش ها و هدف های انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاهها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است.

1400/11/02
15:38:46
5.0 / 5
612
تگهای خبر: اسلام , اسلامی , امام , برنامه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱