قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
با برگزاری آزمون در صبح امروز؛

شروع رقابت ۱۸۶ هزار داوطلب در آزمون دکتری سال ۱۴۰۱

شروع رقابت ۱۸۶ هزار داوطلب در آزمون دکتری سال ۱۴۰۱

قائم: آزمون مقطع دکتری (Ph.D) سال 1401 در 96 شهر کشور و با حضور بیش از 186 هزار داوطلب بامداد امروز جمعه 6 اسفندماه 1400 اجرا شد.


به گزارش قائم به نقل از مهر، آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ بامداد امروز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ اجرا شد. تعداد ۱۸۶ هزار و ۵۵۶ نفر در آزمون مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود ۸۱ هزار نفر زن و حدود ۱۰۵ هزار نفر مرد هستند. داوطلبان آزمون مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ در گروههای علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر، دامپزشکی، کشاورزی در ۲۴۷ رشته امتحانی شرکت کرده اند و بیشترین جمعیت داوطلب با ۱۲۰ هزار نفر داوطلب در گروه علوم انسانی هستند.آزمون مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ در ۹۶ شهر کشور برگزار شده است که در ۹۶ شهر تعداد ۱۸۹ حوزه اصلی داریم و ۵۹۷ حوزه فرعی تعیین شده و ۵ هزار و ۹۰۵ کلاس و سالن مجزا برای حوزه های امتحانی در نظر گرفته شده است. بگفته عبدالرسول پورعباس رییس سازمان سنجش آموزش کشور تمام پروتکلهای ابلاغی ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در حوزه رعایت پروتکلهای بهداشتی در زمان آزمون رعایت شده و تمام تمهیدات بهداشتی لازم از طرف سازمان سنجش آموزش کشور اندیشیده شده است و حوزه های آزمون پروتکل ها و فاصله گذاری ها را به نحو شایسته ای اجرا می کنند. پورعباس تصریح کرد: در هر حوزه امتحانی جایی بصورت ویژه و ایزوله برای مبتلایان احتمالی کرونا در نظر گرفته شده است که داوطلب در همان مکان آزمون خودرا برگزار کند. دفترچه های سوال آزمون متقاضیان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر متقاضی بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع است. پاسخنامه و دفترچه سوالات دروس تخصصی در یک بسته نایلونی تحویل متقاضیان خواهد شد. برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و بمنظور خنثی کردن پاسخ های حدسی و یا تصادفی برای هر پاسخ غلط یک نمره منفی منظور خواهد شد. در جلسه آزمون به همه متقاضیان دو بسته نایلونی داده خواهد شد که بسته اول حاوی سوالات دروس تخصصی (دفترچه شماره ۱) همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوی سوالات آزمون دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی (دفترچه شماره ۲) است که متقاضیان باید نسبت به پاسخگویی به سوالات هریک از دفترچه های مذکور در همان پاسخنامه اقدام نمایند.جدول مربوط به تعداد سوالات دروس تخصصی هریک از رشته های امتحانی گروههای آزمایشی مختلف و مدت زمان پاسخگویی به آنهاگروه آزمایشینام رشته امتحانی (کد)تعداد سوالاتزمان پاسخگوییعلوم انسانیمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز۶۰۱۲۰حسابداری۷۵۱۲۰جغرافیای سیاسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، آب و هواشناسی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، علوم ورزشی مدیریت ورزشی، علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی، علوم ورزشی لطمه شناسی ورزشی، علوم ورزشی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، علوم ورزشی بیومکانیک
ورزشی، برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، تکنولوژی آموزشی، آموزش
عالی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، سنجش و اندازه گیری، روانشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، مجموعه مطالعات جهان، مدیریت تجاری و راهبردی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت رسانه و اطلاعات، مدیریت پیش گیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک، مدیریت فناوری اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، گردشگری، مالی، باستان شناسی، محیط زیست، مطالعات زنان۸۰۱۲۰علوم اقتصادی، تاریخ تاریخ اسلام، تاریخ تاریخ ایران پس از اسلام، تاریخ تاریخ ایران پیش از اسلام، علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مددکاری اجتماعی، علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، فلسفه و کلام، فقه شافعی، فلسفه، فلسفه علم، فلسفه تعلیم و
تربیت، حقوق عمومی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق خصوصی، حقوق نفت و گاز، علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم ارتباطات، مدرسی معارف اسلامی۹۰۱۲۰زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی۱۰۰۱۲۰علوم پایهشیمی شیمی فیزیک، شیمی شیمی آلی، شیمی شیمی تجزیه، شیمی شیمی معدنی، شیمی
کاربردی، هواشناسی، آمار، ریاضی، فیزیک دریا، علوم و فناوری نانو نانو فیزیک، فیزیک، فوتونیک، ژئوفیزیک لرزه شناسی، ژئوفیزیک زلزله شناسی، ژئوفیزیک گرانی سنجی، علوم و فناوری نانو نانو شیمی، بیوانفورماتیک، علوم کامپیوتر۴۵۱۵۰شیمی شیمی پلیمر، شیمی شیمی دارویی، فیتوشیمی۶۰۱۵۰زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی، زمین شناسی نفت، زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی آب های زیرزمینی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی تکتونیک، زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی، زیست شناسی گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی، زیست شناسی گیاهی سلولی و تکوینی، زیست شناسی جانوری فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک، زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی، زیست شناسی - سلولی و مولکولی، بیوشیمی، ژنتیک مولکولی، میکروبیولوژی، بیوفیزیک، زیست فناوری میکروبی، زیست شناسی دریا، ریز زیست فناوری، علوم شناختی۱۰۰۱۵۰فنی و مهندسیکلیه رشته های امتحانی (از کدرشته امتحانی ۲۳۰۱ تا ۲۳۷۲ به استثنا کدرشته امتحانی ۲۳۳۹۴۵۱۵۰مهندسی پلیمر۷۰۱۵۰کشاورزی و منابع طبیعیکلیه رشته های امتحانی: از کدرشته امتحانی ۲۴۰۱ تا ۲۴۵۰۸۰۱۲۰هنرکلیه رشته های امتحانی: از کدرشته امتحانی ۲۵۰۱ تا ۲۵۰۸۹۰۱۲۰دامپزشکیکلیه رشته های امتحانی: از کدرشته امتحانی ۲۷۰۱ تا ۲۷۲۶۹۰۱۲۰زبانکلیه رشته های امتحانی: از کدرشته امتحانی ۲۸۰۱ تا ۲۸۰۹۹۰۱۲۰دفترچه شماره دو آزمون شامل سوالات دروس آزمون استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی است که سوالات دروس آزمون استعداد تحصیلی ۳۰ سوال و سوالات دروس آزمون زبان انگلیسی عمومی ۳۰ سوال است که همه متقاضیان باید در مدت ۹۰ دقیقه به آن پاسخ دهند. پذیرش دانشجوی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ برمبنای قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و همین طور بخشنامه اجرائی مربوطه و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی» صورت می گیرد.دکتری آموزشی - پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به مقطع دکتری ناپیوسته آموزشی-پژوهشی برمبنای معیارهای زیر انجام می گیرد: ۱. آزمون متمرکز (۵۰ درصد)۲. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)۳. مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش - محور برمبنای معیارهای زیر صورت می گیرد: ۱. آزمون متمرکز (۳۰ درصد)۲. سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)۳. مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)۴. تهیه طرح واره (۲۰ درصد)اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو صورت خواهد گرفت. برمبنای مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ ضریب آزمون ها به ترتیب آزمون زبان با ضریب (۱)، آزمون استعداد تحصیلی با ضریب (۱) و آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب (۴) است. سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها شامل روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی و.... برمبنای قانون فوق و بخشنامه اجرائی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت.


منبع:

1400/12/06
21:20:23
5.0 / 5
714
تگهای خبر: آموزش , ادیان , اسلام , اسلامی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳