قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
روز دوم كنكور ۱۴۰۱ برگزار شد؛

شروع رقابت 558 هزار کنکوری در گروههای علوم ریاضی و علوم انسانی

شروع رقابت 558 هزار کنکوری در گروههای علوم ریاضی و علوم انسانی

قائم: 558 هزار و 140 داوطلب کنکور سراسری 1401 امروز پنجشنبه 9 تیر رقابت خودرا در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی شروع کردند.


به گزارش قائم به نقل از مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ امروز پنجشنبه ۹ تیرماه با برگزاری آزمون گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی ادامه یافت. آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بمنظور پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، نوبت دوم «شبانه»، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همین طور رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در ایام چهارشنبه ۸ تیر، پنجشنبه ۹ تیر، جمعه ۱۰ تیر و شنبه ۱۱ تیر سال ۱۴۰۱ انجام می شود. در گروه علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۴۵ هزار و ۶۱۵ نفر، در گروه علوم تجربی ۵۷۴ هزار و ۷۵۱ نفر، در گروه علوم انسانی ۴۱۲ هزار و ۵۲۵ نفر، در گروه هنر تعداد ۱۶۷ هزار نفر و در گروه زبان های خارجی ۱۹۴ هزار و ۹۵۱ نفر شرکت کرده اند. جدول زمان برگزاری آزمون گروههای آزمایشی پنج گانه کنکور ۱۴۰۱ گروه آزمایشی تاریخ و روز ساعت شروع پروسه آزمون گروه آزمایشی هنر چهارشنبه ۸ تیر در زمینه ها ساعت ۷: ۳۰ بامداد بسته می شود. پروسه آزمون ۸ بامداد شروع می شود. گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی پنجشنبه ۹ تیر گروه آزمایشی علوم انسانی پنجشنبه ۹ تیر گروه آزمایشی علوم تجربی جمعه ۱۰ تیر گروه آزمایشی زبان های خارجی شنبه ۱۱ تیر شخصی سازی تمام دفترچه های کنکور ۱۴۰۱ بر طبق مصوبه جلسات هفدهم ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و بیست و چهارم ۲۲ مهر ۱۳۹۹ و بیست و پنجم ۲۰ آبان ۱۳۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ و پس از آن، سنجش فقط با یک آزمون و برمبنای دروس نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ انجام می شود. دفترچه های سوالات آزمون عمومی و اختصاصی (دفترچه شماره ۲ و ۳ و ۴) داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع است و دفترچه سوالات همراه با پاسخنامه هر آزمون مربوط به هر یک از داوطلبان گروههای آزمایشی در یک بسته نایلونی بسته بندی شده و در زمان مشخص تحویل داوطلبان خواهد شد. با توجه به این که دفترچه سوالات داوطلبان (عمومی و اختصاصی) در یک بسته نایلونی بصورت جداگانه بسته بندی شده و در جلسه آزمون منحصرا شخص داوطلب باید از محل مشخص شده، بسته نایلونی را باز کرده و به سوالات مندرج در دفترچه سوالات پاسخ دهد، در صورتیکه مشاهده کرد نایلون بسته تحویلی قبلا ً باز شده لازم است موضوع را به نزدیکترین مراقب اعلام کند. بعد از برگزاری آزمون داوطلب می تواند بوسیله سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سنجش به آدرس http: //darkhast.sanjesh.org موضوع را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نماید. جدول آزمون عمومی همه گروههای آزمایشی عنوان سوال تعداد سوال از شماره تا شماره مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱ تا ۲۵ ۱۸ دقیقه دفترچه شماره یک با ۱۰۰ سوال و ۷۵ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره یک زبان عربی ۲۵ ۲۶ تا ۵۰ ۲۰ دقیقه فرهنگ و معارف اسلامی ۲۵ ۵۱ تا ۷۵ ۱۷ دقیقه زبان انگلیسی ۲۵ ۷۶ تا ۱۰۰ ۲۰ دقیقه * داوطلبانی که برمبنای علامتگذاری بند ۲۵ تقاضانامه ثبت نام، به سوالات مربوط به معارف غیر اسلام پاسخ می دهند و یا زبان خارجی امتحانی آنان برمبنای علامتگذاری بند ۳۹ تقاضانامه ثبت نام، غیر انگلیسی است، لازم است به ترتیب به سوالات مربوط به ادیان (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) و زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی) که در اختیار آنان قرار داده می شود، پاسخ دهند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) برای داوطلبان دو دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ و ۳ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره ۲ و ۳ در یک بسته نایلونی بصورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد. جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه ریاضیات ۵۰ ۸۰ دقیقه دفترچه شماره ۲ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۲ فیزیک ۴۰ ۵۰ دقیقه دفترچه شماره ۳ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۳ شیمی ۳۰ ۳۰ دقیقه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) دفترچه های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) برای داوطلبان دو دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ و ۳ است. این دفترچه ها همراه با پاسخنامه های شماره ۲ و ۳ در یک بسته نایلونی بصورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد. جدول آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) عنوان سوال تعداد سوال مدت لازم برای پاسخگویی شماره دفترچه و پاسخنامه ریاضی ۲۰ ۲۵ دقیقه دفترچه شماره ۲ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۲ اقتصاد ۱۵ ۱۰ دقیقه زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) ۳۰ ۳۰ دقیقه علوم اجتماعی ۲۰ ۱۵ دقیقه زبان عربی (اختصاصی) ۲۰ ۲۰ دقیقه دفترچه شماره ۳ با ۸۰ دقیقه زمان پاسخگویی پاسخنامه شماره ۳ تاریخ ۱۵ ۲۵ دقیقه جغرافیا ۱۵ فلسفه و منطق ۲۰ ۲۰ دقیقه روانشناسی ۲۰ ۱۵ دقیقه برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی «فرهنگ و معارف اسلامی» کتاب های «اصول عقاید ۱ و ۲و ۳»، منابع دروس امتحانی«زبان عربی عمومی و تخصصی» کتاب های«عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» درنظر گرفته می شود. در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید (با علامتگذاری بند ۳۸ تقاضانامه) انتخاب می کردند که به یکی از دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می دهند یا به دفترچه سئوالات گروه آزمایشی علوم انسانی که «منابع چهار درس الهیات و معارف اسلامی، زبان عربی عمومی و تخصصی و تاریخ آن»، کتاب های دیپلم علوم و معارف اسلامی است. پس نوع دفترچه های سئوالات عمومی و اختصاصی برای این دسته از داوطلبان در گروه آزمایشی علوم انسانی بر طبق درخواست خودشان در نظر گرفته شده و در جلسه آزمون به آنها تحویل خواهد شد.


منبع:

1401/04/09
11:50:38
5.0 / 5
408
تگهای خبر: آموزش , ادیان , اسلام , اسلامی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
لینک دوستان قائم