قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
امكان انتخاب رشته تا ۱ مرداد؛

اختصاص ظرفیت ۴ هزار نفری به آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۱۴۰۱

اختصاص ظرفیت ۴ هزار نفری به آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۱۴۰۱

قائم: انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۱۴۰۱ تا شنبه اول مردادماه ادامه دارد و ظرفیت ۴ هزار و ۳۵۹ نفر برای این دوره از آزمون در نظر گرفته شده است.


به گزارش قائم به نقل از مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ در ۳۴ حوزه امتحانی برای ۴۳ رشته و ۱۱ مجموعه در دانشگاه های علوم پزشکی در دو نوبت بامداد و پس از ظهر روزهای ۵ و ۶ خرداد برگزار گردید. در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ تعداد تعداد حاضرین در جلسه ۴۵ هزار و ۳۵۴ نفر بودند که از این تعداد ۴۱ هزار و ۹۵۲ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند. کارنامه علمی (مخصوص حاضرین در جلسه) در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی انتشار یافته است و داوطلبان که بر مبنای کارنامه مجاز به انتخاب رشته شده اند می توانند تا شنبه اول مردادماه نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. بعد از انتخاب رشته اسامی متقاضیان دانشگاه های شاهد، علوم پزشکی بقیه الله الاعظم، علوم پزشکی ارتش جهت برگزاری مرحله دوم در ۱۹ مرداد اعلام می شود و مرحله دوم متقاضیان این دانشگاه ها بعلاوه متقاضیان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی ۲۴ مردادماه برگزار می گردد. زمان حدودی اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان و انتشار کارنامه نهایی در مردادماه اعلام خواهد شد. نحوه انتخاب رشته محل تحصیل دانشگاهها و مراکز پذیرنده دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ داوطلب باید از راه سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی بعد از انتخاب گزینه مربوطه با کدرهگیری خود، وارد سامانه شده و انتخاب رشته محل تحصیل خویش را انجام دهد. با عنایت به عدم امکان جابجایی بعد از پذیرش نهایی، اولویت انتخاب هر فرد در بین دانشگاه های انتخابی اش باید بر مبنای علاقه فردی باشد و داوطلب تحصیل در آن مرکز را ترجیح می دهد. کسانی که در دو گروه آزمون شرکت داشته اند و یا مجموعه امتحانی از یک گروه و یک رشته یا مجموعه از گروه دیگر را آزمون داده اند، می توانند تلفیقی از رشته محل های مورد علاقه خویش را از دو گروه آزمونی وارد کنند. تحصیل در دوره های مجازی، دوره های شهریه پرداز دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با پرداخت شهریه است و داوطلبان باید در انتخاب این رشته محل ها توجه لازم را داشته باشد. حداکثر تعداد اولویت انتخابی برپایه تعداد دانشگاه و مراکز پذیرنده همان رشته امتحانی است. ظرفیت پذیرش در سهمیه بومی ۶۲ نفر اعلام شده است که این ظرفیت بر مبنای استان محل تعهد خدمتی و دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی محل تعهد خدمتی تعریف شده است. جدول رشته هاو محل تعهد سهمیه بومی قانون برقراری عدالت آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ ردیف رشته ظرفیت سهمیه بومی استان محل تعهد خدمتی دانشگاه/ دانشکده محل تعهد خدمتی ردیف رشته ظرفیت سهمیه بومی استان محل تعهد خدمتی دانشگاه/ دانشکده محل تعهد خدمتی ۱ اپیدمیولوژی یک نفر گیلان گیلان ۱۹ پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان یک نفر آذربایجان غربی خوی یک نفر بوشهر بوشهر یک نفر گیلان گیلان ۲ اتاق عمل یک نفر آذربایجان غربی خوی ۲۰ تغذیه بالینی یک نفر گیلان گیلان یک نفر گیلان گیلان ۲۱ تکنولوژی گردش خون یک نفر گیلان گیلان ۳ ارتوز و پروتز یک نفر گیلان گیلان یک نفر خراسان جنوبی بیرجند ۴ اقتصاد بهداشت یک نفر گیلان گیلان ۲۲ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان یک نفر گیلان گیلان یک نفر بوشهر بوشهر ۲۳ ژورنالیسم پزشکی یک نفر گیلان گیلان ۵ آموزش بهداشت و ارتقای سلامت یک نفر بوشهر بوشهر ۲۴ شنوایی شناسی یک نفر گیلان گیلان یک نفر آذربایجان شرقی سراب ۲۵ علوم بهداشتی در تغذیه یک نفر اصفهان اصفهان یک نفر گیلان گیلان ۲۶ علوم تغذیه یک نفر گیلان گیلان ۶ آموزش پزشکی یک نفر گیلان گیلان ۲۷ علوم و صنایع غذایی یک نفر آذربایجان شرقی سراب ۷ آموزش هوشبری یک نفر گیلان گیلان ۲۸ فناوری اطلاعات سلامت یک نفر گیلان گیلان ۸ بهداشت محیط - بهداشت پرتوها یک نفر گیلان گیلان ۲۹ فیزیوتراپی یک نفر گیلان گیلان ۹ بهداشت و ایمنی مواد غذایی یک نفر گیلان گیلان ۳۰ کار درمانی یک نفر گیلان گیلان ۱۰ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها یک نفر بوشهر بوشهر ۳۱ گفتار درمانی یک نفر گیلان گیلان یک نفر گیلان گیلان ۳۲ مامایی یک نفر خراسان رضوی گناباد ۱۱ بیوشیمی بالینی یک نفر آذربایجان شرقی سراب یک نفر بوشهر بوشهر ۱۲ پرستاری اورژانس یک نفر زنجان زنجان ۳۳ مددکاری اجتماعی یک نفر گیلان گیلان یک نفر خراسان رضوی گناباد ۳۴ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی یک نفر بوشهر بوشهر یک نفر گیلان گیلان ۳۵ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار یک نفر گیلان گیلان ۱۳ پرستاری داخلی - جراحی یک نفر آذربایجان شرقی سراب یک نفر بوشهر بوشهر یک نفر زنجان زنجان ۳۶ مهندسی بهداشت محیط یک نفر گیلان گیلان یک نفر خراسان رضوی گناباد یک نفر گیلان گیلان ۱۴ پرستاری سالمندی یک نفر خراسان رضوی گناباد ۳۷ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند یک نفر گیلان گیلان یک نفر گیلان گیلان ۳۸ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) یک نفر اصفهان اصفهان ۱۵ پرستاری سلامت جامعه یک نفر زنجان زنجان ۳۹ مهندسی پزشکی (زیست مواد) یک نفر اصفهان اصفهان ۱۶ پرستاری کودکان یک نفر گیلان گیلان ۴۰ میکروب شناسی پزشکی یک نفر آذربایجان شرقی سراب ۱۷ پرستاری مراقبت های ویژه ۴ نفر سیستان و بلوچستان زابل ۴۱ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی یک نفر گیلان گیلان ۱۸ پرستاری مراقبت های ویژه یک نفر زنجان زنجان جمع کل: ظرفیت پذیرش در سهمیه بومی ۶۲ نفر است. یک نفر خراسان رضوی گناباد یک نفر گیلان گیلان جدول ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ در دو بخش شهریه پرداز و آزاد ردیف رشته ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز ردیف رشته ظرفیت عادی ظرفیت شهریه پرداز ۱ اپیدمیولوژی (دارای سهمیه بومی) ۶۶ نفر ۱۵ نفر ۲ اتاق عمل (دارای سهمیه بومی) ۲۰ نفر ۱۰ نفر ۳ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ۱۰ نفر ۴ نفر ۴ ارگونومی ۳۵ نفر ۹ نفر ۵ ارتوز و پروتز (دارای سهمیه بومی) ۱۱ نفر ۴ نفر ۶ اقتصاد بهداشت (دارای سهمیه بومی) ۳۵ نفر ۱۸ نفر ۷ اکولوژی انسانی ۱۰ نفر - ۸ انفورماتیک پزشکی ۳۱ نفر ۸ نفر ۹ انگل شناسی پزشکی ۷۲ نفر ۳ نفر ۱۰ ایمنی شناسی پزشکی ۶۳ نفر - ۱۱ آمار زیستی ۵۵ نفر ۱۹ نفر ۱۲ آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
(دارای سهمیه بومی) ۱۰۰ نفر ۱۲ نفر ۱۳ آموزش پزشکی
(دارای سهمیه بومی) ۱۹ نفر ۵ نفر ۱۴ آموزش هوشبری
(دارای سهمیه بومی) ۱۳ نفر یک نفر ۱۵ بهداشت روان ۷ نفر ۳ نفر ۱۶ بهداشت محیط - بهداشت پرتوها
(دارای سهمیه بومی) ۲ نفر - ۱۷ بهداشت محیط - سم شناسی
محیط ۶ نفر - ۱۸ بهداشت و ایمنی مواد غذایی
(دارای سهمیه بومی) ۴۳ نفر ۲۱ نفر ۱۹ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها (دارای سهمیه بومی) ۲۴ نفر ۳ نفر ۲۰ بینائی سنجی ۱۳ نفر ۵ نفر ۲۱ بیوشیمی بالینی (دارای سهمیه بومی) ۹۲ نفر ۱۸ نفر ۲۲ پدافند غیرعامل در نظام سلامت ۳ نفر ۷ نفر ۲۳ پرستاری اورژانس (دارای سهمیه بومی ۸۶ نفر ۱۹ نفر ۲۴ پرستاری توانبخشی ۴ نفر - ۲۵ پرستاری داخلی – جراحی (دارای سهمیه بومی) ۱۵۰ نفر ۱۰۶ نفر ۲۶ پرستاری سالمندی
(دارای سهمیه بومی) ۶۶ نفر ۲۳ نفر ۲۷ پرستاری سلامت جامعه
(دارای سهمیه بومی) ۶۰ نفر ۳۳ نفر ۲۸ پرستاری کودکان (دارای سهمیه بومی ۵۴ نفر ۳۶ نفر ۲۹ پرستاری مراقبت های ویژه (دارای سهمیه بومی) ۱۱۸ نفر ۲۵ نفر ۳۰ پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (دارای سهمیه بومی) ۲۸ نفر ۱۲ نفر ۳۱ پرستاری نظامی ۱۰ نفر ۶ نفر ۳۲ تاریخ علوم پزشکی ۲۴ نفر - ۳۳ تغذیه بالینی (دارای سهمیه بومی) ۲۸ نفر ۹ نفر ۳۴ تغذیه ورزشی ۸ نفر ۲ نفر ۳۵ تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ۴ نفر ۱۰ نفر ۳۶ تکنولوژی گردش خون (دارای سهمیه بومی) ۲۱ نفر - ۳۷ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ۴۰ نفر ۱۳ نفر ۳۸ رادیوبیولوژی ۱۵ نفر ۶ نفر ۳۹ روان پرستاری ۶۱ نفر ۳۱ نفر ۴۰ روانشناسی بالینی کودک و نوجوان (دارای سهمیه بومی) ۱۲ نفر ۲ نفر ۴۱ روانشناسی سلامت ۹ نفر ۲ نفر ۴۲ روانشناسی بالینی ۷۱ نفر ۱۹ نفر ۴۳ زیست فناوری پزشکی ۹۷ نفر ۵۱ نفر ۴۴ ژنتیک انسانی ۴۹ نفر ۱۶ نفر ۴۵ ژورنالیسم پزشکی (دارای سهمیه بومی) ۱۱ نفر ۲ نفر ۴۶ سلامت سالمندی ۳۵ نفر ۲۴ نفر ۴۷ سلامت و ترافیک ۳ نفر یک نفر ۴۸ سلامت و رفاه اجتماعی ۱۰ نفر ۴ نفر ۴۹ شنوایی شناسی (دارای سهمیه بومی) ۱۳ نفر ۶ نفر ۵۰ علوم بهداشتی در تغذیه (دارای سهمیه بومی) ۳۲ نفر ۱۸ نفر ۵۱ علوم تشریحی ۸۸ نفر ۵ نفر ۵۲ علوم تغذیه (دارای سهمیه بومی) ۳۷ نفر ۲۱ نفر ۵۳ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه ۲ نفر ۶ نفر ۵۴ علوم و صنایع غذایی (دارای سهمیه بومی) ۱۸ نفر ۱۴ نفر ۵۵ فناوری اطلاعات سلامت (دارای سهمیه بومی) ۴۶ نفر ۹ نفر ۵۶ فناوری تصویربرداری پزشکی ۶ نفر - ۵۷ فیزیک پزشکی ۵۵ نفر ۱۰ نفر ۵۸ فیزیوتراپی (دارای سهمیه بومی) ۵۹ نفر ۲۲ نفر ۵۹ فیزیوتراپی ورزشی ۲۰ نفر ۸ نفر ۶۰ فیزیولوژی ۶۹ نفر ۱۳ نفر ۶۱ قارچ شناسی پزشکی ۲۱ نفر یک نفر ۶۲ کاردرمانی (دارای سهمیه بومی) ۱۸ نفر ۷ نفر ۶۳ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۳۹ نفر ۱۰ نفر ۶۴ گفتار درمانی (دارای سهمیه بومی) ۲۵ نفر ۷ نفر ۶۵ مامایی (دارای سهمیه بومی) ۷۴ نفر ۳۴ نفر ۶۶ مددکاری اجتماعی (دارای سهمیه بومی) ۱۵ نفر ۴ نفر ۶۷ مدیریت پرستاری ۲۲ نفر ۵ نفر ۶۸ مدیریت توانبخشی ۱۷ نفر ۳ نفر ۶۹ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (دارای سهمیه بومی) ۹۳ نفر ۱۱۳ نفر ۷۰ مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ۵۹ نفر ۱۱ نفر ۷۱ مشاوره در مامایی ۷۱ نفر ۳۳ نفر ۷۲ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی
کار (دارای سهمیه بومی) ۷۱ نفر ۱۶ نفر ۷۳ مهندسی بهداشت محیط (دارای سهمیه بومی) ۱۳۱ نفر ۲۱ نفر ۷۴ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات ۶ نفر - ۷۵ مهندسی بهداشت محیط - مدیریت پسماند (دارای سهمیه بومی) ۱۱ نفر یک نفر ۷۶ مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) (دارای سهمیه بومی) ۲۲ نفر ۱۵ نفر ۷۷ مهندسی پزشکی (زیست مواد) (دارای سهمیه بومی) ۸ نفر - ۷۸ میکروب شناسی پزشکی (دارای سهمیه بومی) ۹۱ نفر ۲ نفر ۷۹ میکروب شناسی مواد غذایی ۸ نفر - ۸۰ نانوفناوری پزشکی ۴۳ نفر ۲۱ نفر ۸۱ ویروس شناسی پزشکی ۳۴ نفر ۵ نفر ۸۲ یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی (دارای سهمیه بومی) ۷ نفر ۱۴ نفر ۸۳ ترکیبات طبیعی دارویی و دریایی ۶ نفر ۲ نفر ۸۴ سم شناسی ۲۸ نفر ۱۲ نفر ۸۵ شیمی دارویی ۱۴ نفر ۱۳ نفر ۸۶ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ۶ نفر ۲ نفر جمع کل ظرفیت ۴ هزار و ۲۹۰ نفر است که از این تعداد ۳ هزار و ۱۸۹ نفر به ظرفیت عادی و یک هزار و ۱۰۱ نفر به ظرفیت شهریه پرداز اختصاص دارد. سال جاری همینطور ظرفیت پذیرش در سهمیه بومی ۶۲ نفر است. داوطلب درصورت کسب نمره حدنصاب و مجاز شدن، به هنگام انتخاب رشته محل تحصیل می تواند کلیه دانشگاه ها و مراکز پذیرنده دانشجو در رشته امتحانی که مجاز به انتخاب شده را به ترتیب علاقه، شرایط فردی و اولویت انتخاب نماید (حداکثر ۱۰۰ رشته محل برای رشته یا مجموعه هایی که بیشتر از ۱۰۰ رشته محل پذیرش دارند یا افرادی که در دو گروه امتحانی متفاوت شرکت کرده اند). متعاقباً در نخستین رشته محلی که نمره قبولی را کسب کرده پذیرفته می شود. مسئولیت هر گونه اشتباه در تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل به عهده داوطلب است. بنابراین بعد از مطالعه دقیق دفترچه های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل، داوطلب شخصاً مبادرت به تکمیل اطلاعات خود کند بعبارتی هرگونه اشتباه یا مورد بوجود آمده بدلیل تکمیل اطلاعات توسط افراد دیگر یا کافی نت و... و یا پشیمانی از انتخاب صورت گرفته، مورد پذیرش نیست. به هنگام اعلام نتایج نهایی، داوطلبان نتیجه قبولی یا مردودی خویش را در گزینه نتایج نهایی مشاهده خواهند کرد. سپس کارنامه نهایی که نشان دهنده وضعیت داوطلب در هریک از رشته محل های انتخابی اش است دریافت می کند که بر طبق نمره، رتبه، ظرفیت و نوع سهمیه، در نخستین اولویت انتخابی که حائز نمره قبولی باشد، پذیرفته می شود. در کارنامه نهایی، داوطلب بر مبنای ترتیب انتخابش، در نخستین اولویتی که حائز اولویت پذیرش بوده، پذیرفته می شود، اگر در انتخاب های بعدی اش هم شرایط بهتری برای پذیرش داشته باشد، به هیچ عنوان رشته محل پذیرفته شده به اولویت های بعدی تغییر نخواهد کرد. بنابراین از زمان انتخاب رشته باید دقت لازم بعمل آید.

1401/04/30
11:36:13
5.0 / 5
388
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۱