قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
سرپرست ISC اعلام كرد:

نتایج رتبه بندی جهانی ۲۰۱۹ پایگاه استنادی علوم اسلام اعلام گردید

نتایج رتبه بندی جهانی ۲۰۱۹ پایگاه استنادی علوم اسلام اعلام گردید

قائم: نظام رتبه بندی جهانی 2019-ISC با حضور سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و رئیس مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، رونمایی گردید.


به گزارش قائم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دكتر محمدجواد دهقانی در مراسم رونمایی نظام رتبه بندی جهانی ۲۰۱۹-ISC اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از ۹ سال پیش با ابلاغ وزارت علوم با تشكیل گروه پژوهشی رتبه بندی عملاً ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی كشور را با شاخص ها و معیارهای مصوب انجام داده و پس از گذشت چندین سال متوالی عملاً در سطح ملی به یك مرجع در این عرصه تبدیل گشته است. وی ادامه داد: هر ساله گزارش رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی كشور بوسیله وبگاه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، رسانه های گروهی و نیز در چارچوب كتاب رسمی به رؤسا و مدیران دانشگاه ها و مراكز پژوهشی و جامعه علمی كشور، اطلاع رسانی می شود. دهقانی گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار ماه رمضان سال جاری با (دانشگاهیان) بر لزوم «ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها» صحبت فرموده و بر تعیین معیارها و شاخص ها و نیز مزیت های لازم برای رتبه بندی به منظور ارتقای كیفی دانشگاه ها و ایجاد رقابت مثبت تاكید و به رصد و پایش كردن كشورهایی كه نیت ما پیشی گرفتن علمی از آنهاست سفارش فرمودند. وی ادامه داد: در همین راستا و به منظور مقایسه حركت علمی و عملكرد دانشگاه های كشور در سطح بین المللی و با عنایت به تجارب باارزش گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها در سطح ملی، از سال قبل دو نوع رتبه بندی جدید در سطح بین المللی با عنوان «رتبه بندی جهانی ISC «(ISC world University rankings) و نیز «رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام» (ISC Islamic world university rankings) با تصویب شورای راهبری ISC و تاكید وزیر علوم، بعنوان رئیس شورای راهبری در دستور كار قرار گرفت. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح كرد: یكی از مهمترین دستاوردهای انجام رتبه بندی جهانی، ایجاد یك پایگاه داده از جزئیات كامل اطلاعات علمی و پژوهشی كشورها و دانشگاه های تراز اول دنیا است كه در نتیجه آن امكان برنامه ریزی و تهیه نقشه راه به منظور دستیابی به اهداف و چشم انداز كشور و نیز دانشگاه های كشور در سطح بین المللی وجود خواهد داشت. وی اظهار داشت: رتبه بندی هایی كه در سطح جهان انجام می گیرد غالباً تلفیقی از اطلاعاتی است كه مؤسسات مجری رتبه بندی تهیه می كنند و اطلاعاتی كه برمبنای خوداظهاری دانشگاه ها به این مؤسسات ارائه می شود. در نهایت با استفاده از این داده ها رتبه دانشگاه ها محاسبه و اعلام می شود بدون اینكه دانشگاه ها از جزئیات این داده ها و نحوه محاسبه آنها اطلاعات دقیقی در دست داشته باشند. عدم دسترسی به این اطلاعات موجب می شود كه سیاستگذاران آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها نتوانند چگونگی عملكرد دانشگاه ها را در فاكتورهای مختلف بدانند. دهقانی افزود: در رتبه بندی جهانی ISC یك بانك اطلاعاتی جامع از داده های دانشگاه های جهان و دانشگاه های ایران بدست می آید، كه با استفاده از این بانك اطلاعاتی، می توان برنامه های كوتاه مدت و طولانی مدت برای دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور تدوین كرد. وی اشاره كرد: از طرف دیگر با عنایت به دریافت بخش هایی از اطلاعات مراكز و دانشگاه ها در چارچوب خوداظهاری، اطمینان كاملی از مجموعه داده ها و نیز امتیازهای محاسبه شده توسط موسسه های رتبه بندی وجود ندارد، حال اینكه داده های گردآوری شده در نظام رتبه بندی جهانی ISC از صحت و سقم بالاتری برخوردار بوده برای اینكه علاوه بر نهایت دقت در جمع آوری، حدودا بیشتر داده ها مستقلا از پایگاه های معتبر بین المللی جمع آوری شده و عاری از خوداظهاری بوده و پس مشكلات مربوط به عدم مستند سازی و راستی آزمایی در آن وجود ندارد. رئیس مركز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، اظهار داشت: رتبه بندی جهانی ISC به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان در معیارهای خود، مهمترین ماموریت دانشگاهها كه عبارتند از پژوهش، آموزش، نوآوری و كارهای بین المللی را در نظر می گیرد و بر این اساس دانشگاه ها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. وی اظهار داشت: نكته مهم در معیارهای این رتبه بندی این است كه بعد كیفی و كمی پژوهش همزمان با هم مورد بررسی قرار می گیرند. با گردآوری داده ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بدون خوداظهاری دانشگاه ها از سراسر جهان، پایگاه داده موثق و معتبری شكل خواهد گرفت كه می توان از آن در جهت سیاستگذاری های پژوهشی و بررسی موقعیت دانشگاه های ایران در سطح جهان استفاده نمود. رتبه بندی جهانی ISC می تواند نقش مهمی در سوق دادن دانشگاه های ایران به سمت دانشگاه های تراز جهانی داشته باشد. روش شناسی رتبه بندی جهانی ISC دهقانی اظهار داشت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به منظور رتبه بندی دانشگاه های جهان در معیارهای خود، مهم ترین ماموریت دانشگاه ها كه عبارتند از پژوهش (با وزن ۶۰ درصد)، نوآوری (با وزن ۱۵ درصد)، آموزش (با وزن ۱۰ درصد) و كارهای بین المللی (با وزن ۱۵ درصد) را در نظر می گیرد و بر این اساس دانشگاه های كشورهای اسلامی را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. وی اظهار داشت: در رتبه بندی دانشگاه های جهان ISC، دانشگاه هایی مورد بررسی قرار می گیرند كه حداقل ۸۵۰ مدرك در سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۵ در پایگاه وب آو ساینس به ثبت رسانیده باشند. اطلاعات این رتبه بندی از پایگاه های اطلاعاتی USPTO، WoS، Incite گردآوری شده است. معیار پژوهش شامل ۵ شاخص حجم پژوهش، تعداد استناد به مقالات و تاثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به كل جهان و تعداد مقالاتی است كه در نشریات برتر به چاپ رسیده اند. بازه زمانی سه ساله ۲۰۱۵-۲۰۱۷ در این شاخص ها همچون تعداد كل انتشارات هر دانشگاه در بازه زمانی سه ساله، تعداد كل استنادات به مقالات انتشار یافته، تاثیر استنادی نرمال شده، تأثیر استنادی نسبت به كل جهان، تعداد مقالات با كیفیت دانشگاه (نشریات Q۱، مجلات نیچر، ساینس و لیست نشریات نیچر ایندكس) است. جدول زیر فاكتورهای مورد استفاده در «رتبه بندی جهانی ISC» نشان داده شده است
معیارها و شاخص ها رتبه بندی رتبه بندی جهانی ISC -۲۰۱۹
وزن
شاخص
وزن
معیار
۲۵
حجم پژوهش
كمیت

۶۰
پژوهش
۱۵
تعداد استناد به مقالات
كیفیت

۱
تاثیر استنادی نرمال شده
كیفیت

۴
تأثیر استنادی نسبت به كل جهان
كیفیت

۱۵
تعداد مقالات نشریات برتر
كیفیت

۵
نسبت دانشجو به عضو هیئت علمی

۱۰
آموزش
۵
تعداد اعضای هیات علمی پر استناد

۱۰
تعداد همكاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی

۱۵
فعالیت بین المللی
۴
تعداد كشورهای همكار در انتشارات بین المللی

۱
میزان شهرت دانشگاه

۱۰
تعداد پروانه های ثبت اختراع

۱۵
نوآوری
۵
درصد هم ­انتشاری با صنعت
D۲ در رتبه بندی جهانی ۲۰۱۹ ISC تعداد ۲۰۰۵ دانشگاه از سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته و رتبه-بندی شده اند. جدول زیر دانشگاه های حاضر در رتبه بندی جهانی ۲۰۱۹ ISC را به تفكیك قاره در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نشان میدهد.
تعداد دانشگاه های قاره های مختلف در نظام رتبه بندی بین المللی -۲۰۱۹-ISC ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ قاره ۴۲۸ ۶۴۶ اروپا ۴۳۸ ۷۸۶ آسیا ۲۷ ۷۰ آفریقا ۲۴۴ ۳۶۳ آمریكای شمالی ۴۳ ۹۳ آمریكای جنوبی ۴۰ ۴۷ اقیانوسیه ۱۲۲۰ ۲۰۰۵ جمع كل دانشگاه سرپرست ISC اظهار داشت: از كشور جمهوری اسلامی ایران ۴۳ دانشگاه در رتبه بندی جهانی ۲۰۱۹ ISC حضور داشته اند. برمبنای ماموریت های دانشگاه ها، تعداد ۲۳ دانشگاه جامع كشور در این رتبه بندی حضور دارند. دانشگاه های جامع حاضر در این رتبه بندی عبارت است از: دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، گیلان، اصفهان، بوعلی سینا، رازی، سمنان، كاشان، یزد، شهید باهنر كرمان، مازندران، ارومیه، یاسوج، الزهرا (س)، بین المللی امام خمینی (ره)، شاهد، شهید چمران اهواز، شهركرد و دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه های علوم پزشكی حاضر در این رتبه بندی عبارت است از: دانشگاه های علوم پزشكی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، مشهد، تبریز، بقیه الله، شیراز، مازندران، جندی شاپور اهواز، كرمان و كرمانشاه دانشگاه های صنعتی حاضر در این رتبه بندی عبارت است از: دانشگاه های صنعتی اصفهان، شریف، امیركبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، سهند و شاهرود جدول زیر تعداد و رتبه های دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی ISC و نیز در سطح كشور نشان داده شده است تعداد و رتبه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی بین المللیISC ۲۰۱۹ ردیف دانشگاه رتبه در ۲۰۱۹ ۱ علوم پزشكی تهران ۴۵۱-۵۰۰ تهران ۲ صنعتی اصفهان* ۷۰۱-۸۰۰ علوم پزشكی شهید بهشتی* صنعتی شریف* تربیت مدرس* ۳ صنعتی امیركبیر ۸۰۱-۹۰۰ ۴ فردوسی مشهد ۹۰۱-۱۰۰۰ علوم پزشكی ایران شهید بهشتی شیراز ۵
علم و صنعت ایران ۱۰۰۱-۱۲۰۰
علوم پزشكی اصفهان
علوم پزشكی مشهد
علوم پزشكی تبریز
تبریز ۶
علوم پزشكی بقیه الله ۱۲۰۱-۱۴۰۰
صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
علوم پزشكی شیراز
گیلان
اصفهان ۷
صنعتی نوشیروانی بابل ۱۴۰۱-۱۶۰۰
بوعلی سینا
علوم پزشكی مازندران
رازی
سمنان
كاشان
یزد ۸
علوم پزشكی جندی شاپور اهواز ۱۶۰۱-۱۸۰۰
علوم پزشكی كرمان
علوم پزشكی كرمانشاه
صنعتی سهند
شهید باهنر كرمان
مازندران
ارومیه
یاسوج ۹
الزهرا (س) ۱۸۰۱+
بین المللی امام خمینی
شاهد
شهید چمران اهواز
شهركرد
صنعتی شاهرود
محقق اردبیلی * كلیه دانشگاه ها در بازه یكسان، هم رتبه هستند و ترتیب اسامی بر طبق حروف الفباست. دانشگاه هایی كه رتبه بندی آنها در بازه یكسان هستند همگی هم رتبه بوده و ترتیب اسامی ذكر شده در این گزارش مطابق با سامانه رتبه بندی ISC برمبنای حروف الفبا (به لاتین) است. بدین سبب دانشگاه های تهران و علوم پزشكی تهران در رتبه اول، دانشگاه های صنعتی اصفهان، علوم پزشكی شهید بهشتی، صنعتی شریف و تربیت مدرس در رتبه سوم و سایر دانشگاه ها نیز در بازه های یكسان هم رتبه هستند. جایگاه دانشگاه های جهان در رتبه بندی ۲۰۱۹ ISC دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی ISC ۲۰۱۹، تعداد ۲۰۰۵ دانشگاه برتر از ۹۹ كشور و ۶ قاره دنیا وجود دارند. در رتبه بندی ISC ۲۰۱۹، سه دانشگاه هاروارد، استنفورد و انستیتوی فناوری ماساچوست MIT در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. وی اظهار داشت: دانشگاه های جان هاپكینز، میشیگان، كلمبیا، تسینگ هوا (ازكشور چین)، انستیتوی فناوری كالیفرنیا، دانشگاه پنسیلوانیا به ترتیب در رتبه های ۴ تا ۹ و دانشگاه های دوك و واشنگتن سیاتل (به صورت مشترك رتبه ۱۰) دنیا قرار گرفته اند. در میان ۱۰ دانشگاه برتر جهان ۱۰ دانشگاه از كشور ایالات متحده آمریكا و یك دانشگاه از كشور چین بوده اند. سرپرست ISC اظهار داشت: كشور آمریكا با ۳۰۱ دانشگاه، چین ۲۷۶ دانشگاه، ژاپن ۱۱۵ دانشگاه، انگلستان ۹۷ دانشگاه، تركیه ۷۲ دانشگاه، فرانسه و آلمان هر كدام با ۷۱ دانشگاه، هند ۷۰ دانشگاه، ایتالیا ۶۳، كره جنوبی ۵۹ دانشگاه، برزیل ۵۷ دانشگاه، اسپانیا ۵۲ دانشگاه، ایران ۴۳ دانشگاه، كانادا و لهستان هر كدام با ۴۲ دانشگاه، در این رتبه بندی حضور داشته اند. بهترین رتبه بین المللی دانشگاه های برتر دنیا در كشورهای آمریكا رتبه یك، چین رتبه ۷، انگلستان رتبه ۱۲، كانادا رتبه ۱۸، ژاپن رتبه ۱۹، دانمارك رتبه ۲۴، سوئیس رتبه۲۶، كره جنوبی رتبه ۳۰، سنگاپور رتبه ۳۴، استرالیا رتبه ۳۶، فرانسه رتبه ۳۹، آلمان رتبه ۴۳، بلژیك رتبه ۴۸، تایوان رتبه ۵۷، هلند رتبه ۶۰، عربستان سعودی رتبه ۶۳، هنگ كنگ رتبه ۶۵، اسپانیا رتبه ۷۰، سوئد رتبه ۸۵ و برزیل رتبه ۸۷ بوده است. جایگاه دانشگاه های كشورهای آسیایی در رتبه بندی ۲۰۱۹ ISC كشور چین با دانشگاه تسینگ هوا و كشور ژاپن با دانشگاه توكیو كه به ترتیب در رتبه های ۷ و ۱۹ قرار دارند بهترین رتبه های دانشگاه های آسیا را از آن خود كرده است. بهترین رتبه دانشگاه های كشورهای كره جنوبی رتبه ۳۰، سنگاپور رتبه ۳۴، تایوان رتبه ۵۷، عربستان سعودی رتبه ۶۳، هنگ كنگ رتبه ۶۵، در رده های بعد قرار دارند. جایگاه دانشگاه های كشورهای اسلامی در رتبه بندی ۲۰۱۹ ISC در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ ISC از نظر تعداد دانشگاه ها، تركیه با ۷۲ دانشگاه بیشترین تعداد حضور را داشته است. در میان سایر كشورهای اسلامی، ایران با ۴۳ دانشگاه، مالزی با ۲۱ دانشگاه، مصر ۱۸ دانشگاه، اندونزی و پاكستان هر كدام با ۱۳ دانشگاه، عربستان سعودی ۱۲ دانشگاه، الجزایر و تونس هر كدام با ۷ دانشگاه، نیجریه ۶ دانشگاه و مراكش ۵ دانشگاه، عمارات متحده عربی ۴ دانشگاه، لبنان، قطر، اردن، بنگلادش، قزاقستان قطر هر كدام با ۲ دانشگاه و سایر كشورهای اوگاندا، عمان، كویت، كامرون، عراق، سنگال، سودان هر كدام با یك دانشگاه در این رتبه بندی قرار گرفته اند. در بین دانشگاه های برتر كشورهای اسلامی، عربستان سعودی در رتبه ۶۳، مالزی در بازه ۳۰۰-۲۵۱، مصر در بازه ۴۵۰-۴۰۱، ایران و تركیه در بازه ۵۰۰-۴۵۱، لبنان و قطر در بازه ۶۰۰-۵۰۱ و پاكستان در بازه ۷۰۰-۶۰۱ بهترین رتبه جهانی را كسب كرده اند. در مجموع تنها ۸ دانشگاه از میان كشورهای اسلامی دارای رتبه زیر ۵۰۰ بوده اند. این در حالیست كه طبق برنامه ۱۰ ساله علم، نوآوری و فناوری كشورهای اسلامی عضو OIC (مصوب ۲۰۱۷ در قزاقستان) لازم است تا سال۲۰۲۶، تعداد ۵۰ دانشگاه از كشورهای اسلامی در بین ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرند. بنا بر این باید كوشش های جدی همراه با تهیه برنامه راهبری و نقشه راه مناسب توسط دانشگاه های این كشورها صورت گرفته تا علاوه بر افزایش تعداد دانشگاه ها رتبه و جایگاه مناسب را در سطح بین المللی كسب كنند.


منبع:

1398/09/24
22:56:31
5.0 / 5
4387
تگهای خبر: آموزش , اسلام , اسلامی , امام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۱