قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت

مهلت شركت در فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشكی امروز اختتام می یابد

مهلت شركت در فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشكی امروز اختتام می یابد

قائم: متقاضیان جذب هیئت علمی علوم پزشكی تا امروز 30 دی ماه 98 فرصت دارند در شانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشكی شركت نمایند.


به گزارش قائم به نقل از مهر، متقاضیان جذب هیئت علمی شانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی علوم پزشكی تا ۲۳ آذرماه ۹۸ فرصت داشتند كه در این فراخوان ثبت نام كنند كه با بیان مركز امور هیئت علمی وزارت بهداشت این مهلت تا اختتام دی ماه سال ۹۸ تمدید شده بود. این فرصت امروز ۳۰ دی ماه تمام می شود. در این دوره از فراخوان ثبت نام برای جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت به صورت متمركز و اینترنتی انجام می گیرد و ملاك ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن كد رهگیری است. دكتر سیدعلی حسینی رئیس مركز امور هیئت علمی وزارت بهداشت قبل از این در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شانزدهمین فراخوان جذب هیئت علمی گروه علوم پزشكی یادآور شده بود: میزان جذب در رشته های بالینی بیشتر از رشته های علوم پایه است و ۵۵ درصد اعلام نیازها به به رشته های بالینی و ۴۵ درصد به رشته های علوم پایه اختصاص دارد. او همینطور اشاره كرد: در این دوره از فراخوان جذب هیئت علمی گروه علوم پزشكی به دانشگاه های كم برخوردار توجه بیشتری شده است و تلاش شده كه ترمیم هرم هیئت علمی در این دانشگاه ها بهتر صورت گیرد. شرایط اختصاصی جذب هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشكی ۱) دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (و یا گواهی دوره فلوشیپ) در رشته های بالینی و دانشنامه دكتری تخصصی (Ph.D) و یا مدرك كارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه ۲) حداكثر سن برای داوطلبین استخدام كه مدرك كارشناسی ارشد داشته باشند ۳۵ سال و برای دارندگان دانشنامه دكتری تخصصی (Ph.D) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ ۴۵ سال است. تبصره ۱: مستخدمینی كه دارای مدرك دكتری تخصصی (Ph.D)، بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها در صورت باقی ماندن حداقل ۱۵ سال از سنوات خدمت می توانند در فراخوان جذب هیئت علمی شركت نمایند. در موارد استثنایی باوجود باقی مانده كمتر از ۱۵ سال از سنوات خدمت چنانچه هیئت ممیزه دانشگاه/ مركزی لزوم به كارگیری در كادر هیئت علمی تایید كنند می توانند در پروسه جذب قرار گیرند. شرایط سنی این دسته متقاضیان مطابق بند ۲ شرایط اختصاصی خواهد بود. تبصره ۲: مستخدمین كشوری با مدرك كارشناسی ارشد نمی توانند در فراخوان شركت نمایند. ۳) شركت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع می باشد. تبصره: چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون دكتری تخصصی (Ph.D) یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد. ۴) شركت متعهدین خدمت به دانشگاه ها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاه ها بلامانع است. شركت در فراخوان (متعهدین خدمت كه تعهدات را در یكی از دانشگاه های علوم پزشكی می گذرانند در فراخوان سایر دانشگاه ها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافقت كتبی موسسه مبداء ممكن خواهد بود). تبصره ۴-۱) متقاضیان كارشناس ارشد و دكتری تخصصی (Ph.D) كه بنا به نیاز دانشگاه بصورت كتبی، تعهدات خودرا به صورت غیر هیئت علمی می گذرانند نیز می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمایند. تبصره ۴-۲) شركت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیئت علمی، پس از گذشت دوره لزوم (۲۴ ماه) میسر است. جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذكور بعد از اتمام تعهد و انجام پروسه صدور كارت اختتام خدمت خواهد بود. تبصره ۴ -۳) متخصصین متعهد خدمت درمانی تنها در صورت تائید كمیسیون مشترك درمان و آموزش وزارت بهداشت می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت كتبی دانشگاه مبدا در فراخوان سایر دانشگاهها شركت نمایند. چنانچه كمتر از ۶ ماه به انتها تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شركت آنها در فراخوان با وجود عدم دارا بودن موافقت كمیسیون مشترك آموزش و درمان وزارت بهداشت در فراخوان دانشگاه های علوم پزشكی بلامانع است. تبصره ۴ -۵) متخصصین دارای دانشنامه تخصصی دندانپزشكی كه به صورت درمانی یا هیئت علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند می توانند در فراخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شركت نمایند. تبصره ۴ -۶) دارندگان مدرك قبولی دانشنامه فوق تخصصی كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیئت علمی می گذرانند تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمایند. این متقاضیان بعد از شروع تعهدات می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت كرده و تنها در صورت باقی ماندن حداكثر ۶ ماه از تعهدات و با تایید كتبی دانشگاه مبداء در فراخوان سایر دانشگاه ها نیز شركت نمایند. ۵) عنوان رشته متقاضی باید با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارك مشابه ممنوع می باشد. ۶) برمبنای مصوبات هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخبگان می توانند برای شركت در فراخوان چهار انتخاب داشته باشند كه باید دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در پروسه پذیرش هیئت علمی دانشگاهها دارای اولویت هستند مشروط بر آنكه گواهی نخبگی را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمایند. ۷) ایثارگران شامل رزمندگان با بیشتر از ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیشتر از ۳ سال اسارت كه دارای مدرك دكتری مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت هستند از اولویت جذب برخوردار می باشند. ۸) دارندگان مدرك كارشناسی ارشد یا سطح ۳ حوزوی در گروه معارف اسلامی تنها در صورت دارا بودن حداقل ۳ سال سابقه تدریس می توانند در فراخوان دانشگاه های علوم پزشكی شركت نمایند. ۹) متقاضیانی كه بوسیله آموزش الكترونیكی (دوره های مجازی) و یا دوره های غیرحضوری تحصیلات خودرا به انتها رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشكی شركت نمایند. ۱۰) اعضای هیئت علمی شاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی كشور نمی توانند در فراخوان شركت نمایند. ۱۱) متقاضیانی كه بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر می توانند در فراخوان آن دانشگاه شركت نمایند، در غیر این صورت تنها می توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شركت نمایند. ۱۲) متقاضیان دارنده مدرك تحصیلی بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان، حق شركت در فراخوان اعلام شده در مقطع پایین تر را ندارند. دانش آموختگان رشته های مامایی، بهداشت باروری و كلیه گرایش های پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاه های علوم پزشكی خواهند شد. دانش آموختگان رشته های طب هوا فضا، طب ورزشی، طب كار، پزشكی اجتماعی و طب سالمندی بعد از فراغت از تحصیل می توانند در فراخوان شركت نمایند. دانش آموختگان رشته پزشكی قانونی به شرط ارائه عدم نیاز سازمان پزشكی قانونی می توانند در فراخوان شركت نمایند. چنانچه در هر یك از مراحل پذیرش یا بعد از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده كان لم یكن تلقی شده و در صورت صدور حكم استخدامی حكم صادره لغو و بلا اثر می شود. شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، لیكن داوطلب فقط می تواند یكی از دانشگاه ها را دانشگاه مادر (تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، كرمان و اهواز) انتخاب نماید. تبصره: از بین اولویت های انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است كه هیئت مركزی جذب تائید كرده است و متقاضی مكلف است در نخستین محلی كه هیئت مركزی جذب تائید می كند به خدمت مشغول شود.


منبع:

1398/10/30
13:52:59
5.0 / 5
4110
تگهای خبر: آموزش , اسلام , اسلامی , بهداشت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳