قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
معاون دانشگاه خبر داد:

آزمون های دانشجویان علوم پزشكی تهران به صورت مجازی

آزمون های دانشجویان علوم پزشكی تهران به صورت مجازی

به گزارش قائم معاون دانشگاه علوم پزشكی تهران اظهار داشت: با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه آزمون های دانشجویان به صورت مجازی برگزار می گردد و به دنبال روشی برای پیاده سازی آزمون های دانشجویان خارجی هستیم.


به گزارش قائم به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نهمین نشست دوره ای معاون بین الملل دانشگاه و معاونان بین الملل دانشکده ها با تشریح برنامه عملیاتی شناور حوزه بین الملل دانشکده های پزشکی، بهداشت، داروسازی، پیراپزشکی، توانبخشی، علوم تغذیه و رژیم شناسی و پرستاری و مامایی برگزار گردید. دکتر رامین کردی، معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه آزمون های دانشجویان به صورت مجازی برگزار می شود و معاونت آموزشی پردیس بین الملل هم با تاکید بر وجود تفاوت هایی در مدل امتحانات گروه های مختلف آموزشی و دانشکده ها به دنبال روشی قانونی و اجرایی برای پیاده سازی آزمون های دانشجویان خارجی است. وی با اشاره به اینکه کلاس های آموزشی زبان فارسی و انگلیسی چون سایر دروس با کیفتی قابل قبول در سامانه نوید بارگذاری شده است، تصریح کرد: طبق تصمیمات جدید حوزه آموزش دانشگاه، ۱۰۰ درصد دروس نظریه دانشجویان می تواند به صورت آنلاین عرضه شود. کردی در ادامه از معاونان بین الملل دانشکده ها خواست با دانشجویان بین المللی که بعد از انتشار کرونا از کشور خارج شده اند به هر شکل ممکن ارتباط برقرار کنند و از برنامه ریزی برای بازگشت این دانشجویان در تیرماه ۹۹ اطلاع داد. معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهان توجه معاونان دانشکده ها به بررسی دوباره و در صورت ضرورت تکمیل یا تغییر در برنامه های عملیاتی سال ۹۹ شد. در ادامه این نشست دکتر آزاده شادمهر، معاون بین الملل دانشکده توانبخشی برنامه عملیاتی شناور حوزه بین الملل این دانشکده در سال ۹۹ را ارائه نمود. وی با اشاره به اینکه در حیطه آموزش بین الملل، عرضه با کیفیت ۸۰ درصد دروس نظری به دانشجویان بین الملل بعنوان اولویت نخست مورد توجه قرار دارد، تصریح کرد: همینطور تلاش بر این است که یک دوره بین الملل کوتاه مدت ترجیحاً در ارتباط با کرونا و دوره بین الملل مجازی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی تعریف و از اساتید مدعو بین المللی دانشکده برای تدریس دانشجویان استفاده گردد. دکتر خاطره سیلانی، معاون بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی اظهار داشت: تهیه فیلم ها و مواد آموزشی در رابطه با محتوای کارآموزی های دانشجویان بین الملل و بارگذاری در سامانه نوید، رایزنی برای برگزاری آزمون های آخر ترم دانشجویان بین الملل به صورت مجازی، مذاکره برای اجرای حداقل سه دوره آموزشی کوتاه مدت منجر به گواهی مشترک با همکاری یکی از دانشکده های پرستاری آلمان و ارزیابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید در عرضه دروس به صورت مجازی، در حیطه آموزش تعریف شده است. وی خاطرنشان کرد: در راه گسترش همکاریهای بین المللی، برگزاری حداقل یک مورد وبینار مشترک بین المللی با کشورهای همکار در اراسموس برای تبادل تجارب در زمینه کرونا، راه اندازی دوره مشترک کارشناسی ارشد مامایی در دو گرایش با دانشگاه Hewler کردستان عراق و ادامه رایزنی با UBG آلمان به منظور یافتن دانشگاهی جهت راه اندازی دوره کارشناسی پرستاری مدنظر قرار دارد. معاون بین الملل دانشکده پرستاری و مامایی همینطور از ادامه فعالیت دانشجویان بین الملل دانشکده در کمپین مبارزه با کرونا، مشاوره با واحد مارکتینگ بین الملل برای تغییر روند جذب دانشجو و طرح درخواست به اعضای هیأت علمی دارای طرح تحقیقاتی مصوب در رابطه با کرونا برای به کار گرفتن همکار خارجی بعنوان برنامه های پیشبینی شده در حوزه های رفاهی- آموزشی و پژوهشی یاد کرد. بعد از آن دکتر مریم محمودی، معاون بین الملل دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی با اشاره به اینکه تمرکز بر فعالیتهای آموزشی آنلاین و مجازی در سالجاری، زمینه ساز پیشبینی بسترهایی در برنامه عملیاتی دانشکده شده است، اضافه کرد: در همین راستا فراهم آوری زیرساخت های مورد نیاز تولید محتوای الکترونیک بین المللی (مرتبط با کرونا)، کلاس های آموزشی آنلاین انگلیسی، آزمون مجازی انگلیسی، جلسات دفاع مجازی رساله و سمینارهایی با حضور اساتید و دانشگاه های بین المللی در دستور کار قرار دارد. وی از کوشش برای شناسایی دانشجویان خارجی که به علت بحران کرونا احتمال عدم بازگشت آنها به دانشگاه وجود دارد، اطلاع داد و تصریح کرد: این در شرایطی است که به منظور عرضه تمام دروس نظری به دانشجویان بین الملل از راه سامانه نوید، کمک به جذب گرنت های بین المللی حوزه کرونا توسط اعضای هیأت علمی دانشکده، فعال سازی و پشتیبانی از کمیته های دانشجویی بین الملل در زمینه کرونا، بازآرایی و توسعه شبکه های اجتماعی دانشگاه و مجازی سازی دروس نظری بر مبنای دستورالعمل دانشگاه برنامه ریزی شده است. دکتر تکیان، معاون بین الملل دانشکده بهداشت هم مهم ترین رویکرد در حیطه آموزش بین الملل طی سال ۹۹ را کمک به مجازی سازی دروس برای دانشجویان خارجی عنوان نمود و اظهار داشت: برنامه ریزی برای برگزاری سه دوره کوتاه مدت مجازی هم انجام شده که در این میان دوره مدیریت بحران با بازی سازی و تمرکز بر COVID-۱۹ با همکاری گروه های مختلف آموزشی دانشکده و اساتید دیگر دانشگاه ها و ویژه مدیران و پزشکان منطقه و کنسرسیوم همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه های کشورهای همسایه پیشرفت قابل قبولی داشته است. وی با تاکید بر اینکه برگزاری دو مدرسه تابستانی بین المللی با سوئیس و ایتالیا فعلاً به دلیل انتشار کرونا تا پاییز یا زمستان به تعویق افتاده است، اضافه کرد: در زمینه پژوهش، تشکیل دو کنسرسیوم بین المللی برای تحقیق در حیطه COVID-۱۹ در دستور کار قرار دارد. با همکاری سوئیس و هفت کشور دیگر یکی از این کنسرسیوم ها با هدف تبادل و انتقال تجربیات در رابطه با کرونا ایجاد و گرنت آن هم ثبت شده است. دکتر تکیان از ورود دانشکده بهداشت طی هفته های اخیر به پروژه Health ۲ Action و تشکیل کنسرسیوم بین المللی آن با همراهی کشورهای پرتغال، ایتالیا، آلمان، اوگاندا و ترکیه هم اطلاع داد. دکتر نیما رضایی، معاون بین الملل دانشکده پزشکی هم با اشاره به اینکه ارسال پرونده های متقاضیان خارجی مقاطع مختلف تحصیلی چون گذشته به گروه های آموزشی مربوطه ادامه دارد، بیان داشت: درصدد برگزاری جلسات کمیته جذب دانشجویان خارجی به صورت مجازی هستیم و همینطور با شرایط پیش رو برای عرضه سخنرانی اعضای هیأت علمی به زبان انگلیسی، جلسات شورای بورس دانشکده و نشست های فصلی شورای بین الملل دانشکده به شکل مجازی برنامه ریزی شده است. دکتر حمیدرضا ادهمی، معاون بین الملل دانشکده داروسازی هم با اشاره به اینکه طی سالجاری پیگیر عرضه دروس مجازی دانشجویان خارجی طبق برنامه آموزشی و تدوین الگوی مدیریت آموزشی دانشجویان داروسازی هستیم، اظهار داشت: با رویکرد جذب بیش ازپیش دانشجویان خارجی تهیه بسته تجاری اختصاصی رشته داروسازی با همکاری مدیریت توسعه امور بین المللی معاونت بین الملل مورد توجه قرار دارد. وی به برنامه ریزی برای انجام پژوهش های مشترک بین المللی در زمینه COVID-۱۹ اشاره و خاطرنشان کرد: دانشکده داروسازی همینطور پیشبینی تدوین دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت مجازی منجر به گواهی و مدرک، اجرای برنامه مشترک آموزشی با عمان و قبرس و تدوین برنامه آموزشی فوق لیسانس علوم دارویی را برای سال ۹۹ کرده است.


منبع:

1399/02/12
23:59:40
5.0 / 5
2649
تگهای خبر: آموزش , بهداشت , پزشك , دكتر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳