قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
در ۲ گروه ریاضی و انسانی؛

رقابت نیم میلیون داوطلب كنكوری شروع شد

رقابت نیم میلیون داوطلب كنكوری شروع شد

قائم: كنكور سراسری سال ۱۳۹۹ در ایام ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد و اول شهریورماه برگزار می گردد و امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد با رقابت ۵۱۰ هزار داوطلب در گروه های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی ادامه یافت.


به گزارش قائم به نقل از مهر، تابحال آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بامداد چهارشنبه ۲۹ مرداد برگزار شده است و امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی آزمون های عمومی و اختصاصی خویش را برگزار کردند و بامداد جمعه ۳۱ مرداد داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی و بامداد شنبه یکم شهریورماه داوطلبان گروه آزمایشی زبان های خارجی آزمون خویش را برگزار می کنند. یک میلیون و ۱۴۶ هزار و ۱۲۸ نفر در کنکور ۹۹ ثبت نام کردند که از این تعداد، ۶۶۸ هزار و ۶ نفر زن (۵۸.۲۸ درصد) و ۴۷۸ هزار و ۱۲۲ نفر مرد (۴۱.۷۲ درصد) هستند. برای این تعداد از داوطلبان تعداد یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۳۳ کارت ورود به جلسه برای داوطلبان صادر گردیده است. این دوره از آزمون سراسری متفاوت ترین آزمون در دوره های اخیر بوده است و با عنایت به شیوع بیماری کرونا، این آزمون بعد از باردیگر تعویق و تردیدهایی نسبت به برگزاری یا عدم برگزاری آن در روزهای کرونا، بامداد ۲۹ مرداد با شروع آزمون گروه آزمایشی هنر برگزار گردید و امروز ۳۰ مرداد با برگزاری آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی ادامه یافت. دفترچه آزمون عمومی: سوالات آزمون عمومی داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی پنجگانه در یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۱ چاپ شده است. این دفترچه همراه با پاسخنامه امتحانی در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد. عناوین دروس تعداد سوالات از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی شماره دفترچه زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱ ۲۵ ۱۸ دقیقه
دفترچه شماره ۱
۱۰۰ سوال
۷۵ دقیقه زبان عربی ۲۵ ۲۵ ۵۰ ۲۰ دقیقه فرهنگ و معارف اسلامی* ۲۵ ۵۱ ۷۵ ۱۷ دقیقه زبان انگلیسی* ۲۵ ۷۶ ۱۰۰ ۲۰ دقیقه *داوطلبانی که بر مبنای علامتگذاری بند ۲۶ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، به سوالات مربوط به معارف غیراسلام پاسخ می دهند و یا زبان خارجی امتحانی آنان بر مبنای علامتگذاری بند ۳۸ تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، غیرانگلیسی است، لازم است به ترتیب به سوالات مربوط به ادیان (کلیمی، زرتشتی و مسیحی) و زبان خارجی غیرانگلیسی (فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و روسی) که در اختیار آنان قرار داده می شود، پاسخ دهند. تبصره: داوطلبانی که در بیشتر از یک گروه آزمایشی ثبت نام کرده اند، زبان خارجی آنان همان زبان امتحانی مندرج در کارت شرکت در آزمون آنان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر این دسته از داوطلبان نمی توانند زبان امتحانی خویش را در هر یک از گروه های آزمایشی تغییر دهند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی: در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی تعداد ۱۵۵ هزار و ۲۵۰ داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد ۱۰۱ هزار و ۲۴۸ داوطلب مرد و ۵۴ هزار و ۲ داوطلب زن هستند. دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی ۱) برای کلیه داوطلبان شامل یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ است. این داوطلبان باید در مدت ۷۵ دقیقه به سوالات عمومی دفترچه شماره یک و در مدت ۱۷۵ دقیقه به سوالات اختصاصی دفترچه شماره ۲ پاسخ دهند. مشخصات دفترچه شماره ۲ آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی عناوین دروس تعداد سوالات از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی شماره دفترچه ریاضیات ۵۵ ۱۰۱ ۱۵۵ ۸۵ دقیقه
دفترچه شماره ۲
۱۳۵ سوال
۱۷۵ دقیقه فیزیک ۴۵ ۱۵۶ ۲۰۰ ۵۵ دقیقه شیمی ۳۵ ۲۰۱ ۲۳۵ ۳۵ دقیقه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی: در گروه آزمایشی علوم انسانی تعداد ۳۵۵ هزار و ۵۸۰ داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد ۱۴۹ هزار و ۸۸۱ داوطلب مرد و ۲۰۵ هزار و ۶۹۹ داوطلب زن هستند. دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی ۳) برای کلیه داوطلبان (به جز داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که دارنده گواهینامه دوره پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی «کد ۱۸» که ۲ دفترچه است) دارای یک دفترچه به نام دفترچه شماره ۲ است. این داوطلبان باید در مدت ۷۵ دقیقه به سوالات عمومی دفترچه شماره یک و در مدت ۱۶۵ دقیقه به سوالات اختصاصی دفترچه شماره ۲ پاسخ دهند. همینطور افراد دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید در مدت ۲۰ دقیقه به سوالات دفترچه شماره ۳ پاسخ دهد. مشخصات دفترچه شماره ۲ آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی عناوین دروس تعداد سوالات از شماره تا شماره مدت زمان پاسخگویی شماره دفترچه ریاضی ۲۰ ۱۰۱ ۱۲۰ ۱۸ دقیقه
دفترچه شماره ۲
۱۸۰ سوال
۱۶۵ دقیقه اقتصاد ۱۵ ۱۲۱ ۱۳۵ ۲۰ دقیقه زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) ۳۰ ۱۳۶ ۱۶۵ ۲۵ دقیقه زبان عربی (اختصاصی) ۲۰ ۱۶۶ ۱۸۵ ۱۰ دقیقه تاریخ و جغرافیا ۳۰ ۱۸۶ ۲۱۵ ۳۰ دقیقه علوم اجتماعی ۲۰ ۲۱۶ ۲۳۵ ۲۰ دقیقه فلسفه و منطق ۲۵ ۲۳۶ ۲۶۰ ۲۵ دقیقه روانشناسی ۲۰ ۲۶۱ ۲۸۰ ۱۵ دقیقه * اصول عقاید و فقه ۲۰ ۲۸۱ ۳۰۰ ۲۰ دقیقه
دفترچه شماره ۳ (۲۰ سوال) و (۲۰ دقیقه) * اصول عقاید و فقه: مخصوص دیپلمه های علوم و معارف اسلامی که دارنده مدرک پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی نظام جدید هستند. * آن دسته از دیپلمه های علوم و معارف اسلامی دارنده گواهینامه دوره پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی که برابر ضوابط باید درس اصول عقاید و فقه را هم امتحان دهند، لازم است علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه آزمون اختصاصی (ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی)، به سوالات اصول عقاید و فقه (سوالات دفترچه شماره ۳) هم پاسخ دهند. تبصره: به داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ در گروه آزمایشی علوم انسانی دفترچه شماره ۳ (اصول عقاید) تحویل نخواهدشد و این دسته از داوطلبان منحصراً باید به سوالات دفترچه اختصاصی (دفترچه شماره ۲) که مربوط به داوطلبان دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام آموزشی ۶-۳-۳ به آنها تحویل می شود، پاسخ دهند. رعایت پروتکل های بهداشتی مهمترین تغییر فرایند اجرایی آزمون سراسری سال ۹۹ است. پس از پنجاه و شش دوره کنکور، این آزمون نخستین دوره ای است که در روزهای شیوع یک بیماری برگزار می گردد. آزمون سراسری سال ۹۹ در ۳۳۰۰ حوزه فرعی برگزار می گردد وتعداد روزهای برگزاری آزمون از ۲ روز به ۴ روز افزوده شده است. فضای اشغال برگزاری کنکور از میزان ۲ میلیون متر مربع در سال ۹۸ به ۵ میلیون متر مربع رسیده است. فاصله صندلی ها حداقل ۱.۸ متر برای همه جا رعایت شده است. داوطلبان باید با ماسک در جلسه آزمون حاضر باشند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند.


منبع:

1399/05/30
11:05:31
5.0 / 5
2037
تگهای خبر: آموزش , ادیان , اسلام , اسلامی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
لینک دوستان قائم