قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
برای دستیاران؛

فردا آخرین فرصت تكمیل ظرفیت آزمون دستیاری فوق تخصصی

فردا آخرین فرصت تكمیل ظرفیت آزمون دستیاری فوق تخصصی

به گزارش قائم مهلت شركت در تكمیل ظرفیت سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشكی فردا اول آذر آخر می یابد.


به گزارش قائم به نقل از مهر، سی و هفتمین دوره پذیرش دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی برای ۲۵ رشته فوق تخصصی پنجشنبه ۳ بهمن ۹۸ برگزار گردید. در این آزمون ۵۶۷ نفر ثبت نام کردند و ۴۸۴ نفر در آزمون شرکت کردند. تعداد ۳۹۱ نفر از داوطلبان بعد از انجام آزمون های کتبی و شفاهی موفق به دریافت مجوز حضور در مرحله انتخاب محل تحصیل شدند. ظرفیت رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی ۴۳۰ صندلی بود. دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به علت خالی ماندن بخشی از ظرفیت این دوره از پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی، شرایط شرکت در تکمیل ظرفیت را برای دستیاران اعلام نموده است. ۲۱۶ ظرفیت جدید برای دانشجویان با اولویت مناطق محروم اعلام شده است. تمامی شرکت کنندگان سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی که با رعایت مقررات موفق به کسب قبولی در مرحله اصلی نشده اند می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت نمایند. همینطور تمامی متخصصین که با شرکت در رشته های جراحی عمومی، بیماری های داخلی، کودکان، روانپزشکی و بیهوشی در شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۳۹۹ موفق به کسب قبولی در هر دو مرحله کتبی و شفاهی شده اند (به جز افرادی که در مقطع تخصصی با استفاده از سهمیه بانوان، مناطق محروم، شامل مازاد مناطق محروم و یا قانون برقراری عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گرفته اند.) می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت نمایند. متقاضیان می توانند با رفتن به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http: //sanjeshp.ir تا اول آذر ۹۹ نسبت به انتخاب یک رشته فوق تخصصی بنا به اطلاعات کارنامه مرحله تکمیل ظرفیت اقدام نمایند. نحوه پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به این صورت است که پذیرش افراد از میان شرکت کنندگان در آزمون دستیاری فوق تخصصی، کسب حدنصاب نمره قبولی تراز شده در مرحله کتبی آزمون مذکور با احتساب ضرایب در ارتباط با رشته فوق تخصصی انتخابی است. همینطور افراد دارای حد نصاب قبولی در مرحله کتبی از بالاترین نمره کتبی تراز شده برای شرکت در مرحله شفاهی آزمون دعوت می شوند. تاریخ و محل برگزاری آزمون شفاهی متعاقباً اعلام خواهد شد. کسب حدنصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی و قرار گرفتن در نمرات کل برتر شرکت کنندگان در آزمون برابر ظرفیت مورد تقاضا هم الزامی است. پذیرش افراد متخصص که در آزمون دانشنامه تخصصی شرکت کرده بودند هم منوط به کسب قبولی در هر دو مرحله کتبی و شفاهی آزمون دانشنامه تخصصی شهریور ماه ۱۳۹۹ در رشته های پیش نیاز جراحی عمومی، کودکان، بیماری های داخلی، بیهوشی، روانپزشکی و کسب حدنصاب قبولی بر اساس تصحیح مجدد پاسخنامه آزمون دانشنامه و لحاظ کردن ضریب رشته مورد نظر و کسب حدنصاب قبولی نمره تراز شده در مرحله شفاهی است. پذیرش در میان کلیه متقاضیان در هر رشته با رعایت مقررات کلی پذیرش دستیار فوق تخصصی صورت خواهد پذیرفت. ظرفیت تکمیل نشده از جانب هر یک از افراد واجد شرایط به گروه دیگر تعلق خواهد یافت. جدول تکمیل ظرفیت پذیرش سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی رشته ها ظرفیت رشته های وابسته به داخلی نفرولوژی ۲۳ خون و سرطان بالغین ۲۲ قلب و عروق ۱۱ روماتولوژی ۳ رشته های وابسته به کودکان کلیه کودکان ۷ طب نوزادی و پیرامون تولد ۱۱ خون و سرطان کودکان ۷ عفونی کودکان ۲ قلب کودکان ۶ رشته های وابسته به جراحی عمومی جراحی عروق ۶ جراحی کودکان ۱۵ جراحی قلب وعروق ۱۷ جراحی قفسه صدری ۷ رشته های وابسته به داخلی- بیهوشی مراقبت های ویژه پزشکی ۱۳ رشته های وابسته به روانپزشکی روانپزشکی کودک و نوجوان ۱۰ جمع ۱۶۰ دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، بقیه الله (عج) و مازندران در رشته های وابسته به داخلی پذیرش دستیار دارند. دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرمانشاه، بابل، کرمان، زنجان در رشته های وابسته به کودکان و دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرمانشاه، مازندران و گیلان در رشته های وابسته به جراحی عمومی پذیرش دستیار دارند. در رشته فوق تخصصی مراقبت های ویژه پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، بابل، بقیه الله (عج)، مازندران و گیلان دستیار می پذیرند. همینطور در رشته فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان پذیرش دستیار در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، مشهد، تبریز و اهواز صورت می گیرد. در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در رشته نفرولوژی اولویت با متقاضیان واجد شرایط پذیرش کادر رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. تعهدات پذیرفته شدگان آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی الف) تمامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند. (تعهدنامه باید حداکثر ظرف مدت دو هفته بعد از شروع دوره تحویل شود.) ب) تمامی اعضای هیات علمی پذیرفته شده در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی (سهمیه ۵۰ درصد اعضای هیات علمی) ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان ۳ برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خواهند بود. ج) کارکنان رسمی سایر وزارتخانه ها، سازمانها و یا نهادها که با مأموریت آموزشی به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می گیرند در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص به میزان دو برابر مدت آموزش به محل استخدام خود هستند. د) مستخدمین دانشگاه های علوم پزشکی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان دو برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام خود هستند. و) سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان (با در نظر گرفتن شرایط پذیرش) مطابق مقررات باید در بدو آغاز به آموزش به دانشگاه محل تحصیل عرضه شود. از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را حداکثر ظرف مدت دو هفته عرضه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد. ثبت نام و آغاز به دوره این گروه از پذیرفته شدگان متعاقبا به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد. عرضه مجوز از جانب معاون درمان وزارت بهداشت جهت شروع دوره الزامی است. تمامی پذیرفته شدگان ملزم به عرضه سند تعهد محضری با رعایت مقررات مربوطه و مفاد این دستورالعمل هستند و از آغاز به دوره افرادی که تعهد محضری موضوعه را عرضه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد. عدم سپردن تعهد محضری به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود. جانبازانی که مستخدم دستگاههای اجرایی هستند و با استفاده از مأموریت آموزشی در دوره های دستیاری پذیرفته می شوند از تودیع سند تعهد محضری معاف هستند و لیکن این معافیت مانع از انجام سایر تعهدات همچون تعهدات مبحث قانون برقراری عدالت آموزشی و قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (آموزش رایگان) نمی گردد. برپایه مبحث ۶ هشتاد و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مدت تعهدات فارغ التحصیلان دوره های فوق تخصصی برپایه مفاد اسناد تعهد محضری مأخوذه و با احتساب ضریب مناطق محروم کشور مورد اقدام قرار خواهد گرفت. (به استثناء پذیرفته شدگان با استفاده از شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی توسط دانشگاه ها با اولویت مناطق محروم).

1399/08/30
16:33:27
5.0 / 5
986
تگهای خبر: آموزش , اسلام , اسلامی , بهداشت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱