قائم فرهنگ مهدویت
قائم : فرهنگ مهدویت
معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد:

ادغام رتبه بندی های آموزشی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشكی از ۱۴۰۰

ادغام رتبه بندی های آموزشی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشكی از ۱۴۰۰

معاون آموزشی وزارت بهداشت از ادغام رتبه بندی های آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سال 1400 آگاهی داد.


به گزارش قائم به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر حق دوست در جلسه پاسخگویی اجتماعی اظهار داشت: طبق توافق به عمل آمده میان معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از سال ۱۴۰۰ رتبه بندی های آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی در هم ادغام خواهند شد. معاون آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: محورهای شش گانه مرجعیت، همگرایی، پاسخگویی، آمایش سرزمینی، بین المللی سازی و مفهوم خردورزی و حکمت، محورهای اصلی این رتبه بندی خواهند بود. وی با اشاره به رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (راد ۳) اضافه کرد: در رتبه بندی پخش شده، مفهوم پاسخگویی از دو منظر، بررسی گردید و دانشگاه ها برمبنای آن طبقه بندی شدند. بسته پاسخگویی از مجموعه بسته های تحول و نوآوری در آموزش است و کسب رتبه های اول توسط دانشگاه های کوچکتر در این رتبه بندی، بسیار قابل توجه است. حق دوست اشاره کرد: دانشگاه های تهران، زاهدان، کاشان، اصفهان، شهید بهشتی، شهرکرد، ایران و تبریز موفق به کسب رتبه در بسته پاسخگویی شدند. همین طور دانشگاه های علوم پزشکی جیرفت، فسا، لارستان و بیرجندش نیز توانستند در رتبه بندی بسته پاسخگویی، پیشرفت خوبی از خود نشان بدهند. وی اشاره کرد: برمبنای فاکتورهای ترکیبی در مفهوم پاسخگویی نیز دانشگاه های علوم پزشکی تهران، اصفهان، مشهد، شهید بهشتی، تبریز، شیراز، کرمان، همدان و کرمانشاه موفق شدند رتبه های برتر را از آن خود کنند. معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد باید تلاش نماییم تا تربیت و آموزش به سمت و سوی پاسخگویی حرکت نماید. وی اظهار داشت: تفکیک برخی رشته های علوم پزشکی و تبدیل آنها به رشته هایی که نمی توانند نیازهای جامعه را به تنهایی مرتفع کنند و یا راه اندازی رشته هایی که آموزش های لازم و مورد نیاز در جامعه را به دانشجویان نمی دهند بیان کننده ضرورت توجه به آموزش پاسخگوست و باید فکری نماییم تا بحث پاسخگویی اجتماعی، خیلی وسیع و برمبنای نیازسنجی اجتماعی صورت گیرد پس اینکه برای چه کاری، چه تعدادی نیروی انسانی مورد نیاز است از موضوعات مهم حوزه پاسخگویی اجتماعی است. در ادامه این جلسه دکتر ابوالفضل صلواتی زاده عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی ضمن بررسی تاثیر اجبار یا داوطلبانه بودن کارهای در رابطه با پاسخگویی اجتماعی اظهار داشت: طبق بررسی های انجام شده ۹۰ درصد دانشجویانی که در کارهای داوطلبانه شرکت داشته اند، حاصل آموزش های قبلی بوده و باتوجه به عدم وجود حوزه پاسخگویی اجتماعی در گذشته این افراد داوطلب در زمینه المپیاد کارآفرینی و توانمندسازی انجمن های علمی و یا امتیازهای Edc دانشگاه فعالیت داشته اند. صلواتی زاده اظهار داشت: طبق تحقیقات انجام شده از دانشجویان، تاثیر گذارترین مباحث آموزشی عبارتند از: هوش هیجانی، تاب آوری در وضعیت بحرانی، هدف گذاری و زندگی هدفمند، مهارت های ارتباطات کلامی و غیرکلامی، اصول و مبانی تیم سازی و کار تیمی، تفکر نقادانه، منتورینگ یا رهبری سازمانی و مسئولیت اجتماعی فردی و سازمانی. وی ادامه داد: از دیدگاه دانشجویان جذاب ترین شیوه های آموزشی نیز عبارتند از: بازدیدهای میدانی، پخش فیلم های سینمایی بیوگرافی افراد موفق و شاخص، سخنرانی های برگزیده TED و مطرح کردن چالش های زندگی افراد مختلف و سخنرانی افراد موفق در کارهای داوطلبانه و قرار دادن دانشجو در جایگاه افرادی که با مشکلات بزرگ روبرو شده اند و درخواست بداهه پردازی از دانشجو. عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی اشاره کرد: اگر قرار باشد پاسخگویی اجتماعی بعنوان یک درس دو واحدی در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح شود باید به سراغ تاثیرگذارترین مباحث و جذاب ترین روش های آموزش به صورت علمی و عملی برویم و به دانشجو بیاموزیم که امکان ندارد چراغی برای کسی روشن کنید و خودتان در تاریکی بمانید پس لازم است این درس یک دفعه به صورت پایلوت در کنار توانمندسازی اساتید صورت گیرد. دکتر نیکو یمانی استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از آموزش پاسخگو با عنوان روح حاکم بر دانشگاه های علوم پزشکی یاد کرد و گفت: محدود کردن آموزش پاسخگو در قالب یک درس صحیح نیست و باید روش های مورد نیاز آموزش پاسخگو در همه کارهای آموزشی شامل برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی لحاظ شود پس بسط آموزش پاسخگو در کوریکولوم ها و اجرای آموزش در امتداد توانمندسازی افراد، منجر به هدایت کوریکولوم ها به سمت و سوی پاسخگویی خواهد شد. در ادامه این جلسه امینی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با تاکید بر دروس انتخابی مورد نیاز جامعه در حوزه پاسخگویی اجتماعی، پیشنهاد ارائه این درس بعنوان یک درس یک واحدی در چهار ترم را بیان نمود. در ادامه دکتر سیدحسن امامی رضوی دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با اشاره به برنامه عملیاتی تدوین شده اظهار داشت: در برنامه ریزی برنامه عملیاتی، موضوع ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه پاسخ ویی اجتماعی مدنظر بوده است. وی ادامه داد: پس گنجاندن مفاهیم پاسخگویی اجتماعی در برنامه های آموزشی (و نه بعنوان یک درس) و برگزاری کارگاه های آموزشی برای افزایش توانمندی دانشجویان، می تواند موثر باشد و لازم است در این راستا روش های آموزشی مورد نیاز حوزه آموزش پاسخگو به دانشگاه ها ارائه شود تا در کل، برنامه های آموزشی به صورت هماهنگ اعمال شود. امامی رضویی اشاره کرد: برنامه تحول آموزش پزشکی نیز در حال بازبینی است و بسته آموزش پاسخگو در این برنامه با همان نام، ادامه خواهد یافت. دکتر مصری زاده نیز فراهم سازی بستر پاسخگویی اجتماعی و آموزش گام به گام این حوزه را مورد بررسی قرار داد و اصرار کرد در صورت عدم تایید واحد درسی، تدوین درسنامه در امتداد ارائه برنامه یکسان و صحیح به دانشگاه ها در حوزه پاسخ گویی اجتماعی مفید و موثر خواهد بود. وی اظهار داشت: تدوین درسنامه پاسخگویی در فرهنگستان علوم پزشکی در دست اجراست و اگر در قالب دوره های حرفه ای، مهارتی و توانمندسازی، دوره های کوتاه مدت پاسخگویی اجتماعی توسط مرکز ملی آموزش های مهارتی تعریف شود تا هر دانشگاهی که تمایل دارد از آن استفاده نماید بسیار مفید خواهد بود. سپس دکتر امیرعلی سهراب پور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: در آموزه هایی مانند اخلاق پزشکی و آموزش پاسخگو که باید مانند چتری همه موارد را پوشش بدهند کوریکولوم های اصلی موضوع مهمی هستند و مدیریت آنها است که در شکل دادن رفتار و فرهنگ جامعه نقش اساسی دارد و برنامه ریزی ویژه ای می طلبد. دکتر پروین پاسالار مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت نیز به تحلیل و بررسی آمار دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت و اشاره کرد: با توجه به این که فقط ۲۰ درصد دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی را دانشجویان پزشکی می سازند و ۸۰ درصد دانشجویان این دانشگاه ها دانشجویان سایر رشته ها هستند، این مساله توجه بسیاری را در برنامه ریزی برای حوزه پاسخگویی و سایر حوزه ها می طلبد. در ادامه سلام زاده رئیس گروه تحول و تعالی سازمانی از معاونت توسعه و برنامه ریزی وزارت بهداشت، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در نتیجه عدم ارتباط بین معاونت توسعه و معاونت آموزشی وجود داشت، تدوین واحدهای درسی یا تربیت دانش آموختگانی بود که جای کار نداشتند برای اینکه در مدارک و مشاغل معاونت توسعه، مدارک تحصیلی جدید وجود نداشت. پس هماهنگی معاونت آموزشی در زمان تدوین رشته های جدید با معاونت توسعه موجب تعریف جایگاه سازمانی در بخش بهداشت و درمان خواهد شد. او گفت شاخص پاسخگویی اجتماعی برای سال آینده به مجموعه فاکتورهای معاونت آموزشی برای شرکت در جشنواره شهید رجایی افزوده شده است و این مهم، تأثیر به سزایی در امتداد ارائه خدمت به مردم در حوزه بهداشت و درمان ایفا خواهدنمود و همین طور در ارزیابی عملکرد سازمان، نقش اساسی خواهد داشت. در همین زمینه دکتر شریعتی اظهار داشت: باید پاسخگویی اجتماعی در کلیه افعال دانشگاه ها ادغام شود اما داشتن کلاس ها و کارگاه برای درک بهتر پاسخگویی اجتماعی مفیدست و بهتر است که این کلاس ها و کارگاه ها اختیاری باشد تا به مرور زمان، گفتمان پاسخگویی اجتماعی در دانشجویان و دانشگاه ها نهادینه شود.

1399/10/07
19:31:38
5.0 / 5
807
تگهای خبر: آموزش , امام , بهداشت , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲